Source
Katalog zbiorów
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(8)
Author
Dobrowolski Ryszard
(3)
Grocki Romuald
(3)
Radczuk Laura
(3)
Żyszkowska Wiesława
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Brun Jean-Francois
(1)
Czamara Włodzimierz
(1)
Eliasiewicz Ryszard
(1)
Gielnicka Izabella
(1)
Jełowicki Jan
(1)
Kuncewicz Agnieszka
(1)
Mokwa Marian
(1)
Szymkiewicz Romuald
(1)
Warchala Krystyna
(1)
Wiśniewski Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Klęski żywiołowe
(8)
Powódź
(8)
podręcznik
(8)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(4)
Public relations
(2)
zagrożenia powodziowe
(2)
Geoinformacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Szkolenie
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
straty materialne
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest przedstawienie tematyki oraz sposobów prowadzenia przez samorząd lokalny, na szczeblu gminy i powiatu, edukacji, szkoleń i informowania lokalnej społeczności w zakresie możliwości ograniczania strat powodziowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-175, IBC-167, IBC-159, IBC-151 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-143/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik ma dostarczyć samorządowi lokalnemu podstawowych danych umożliwiających pozyskanie wiedzy o sposobach tworzenia public relations, celem wspierania programów ograniczania szkód powodowanych przez powodzie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-179, IBC-171, IBC-163, IBC-155 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-147/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest zdefiniowanie działań prewencyjnych oraz zapoznanie z metodami przygotowania się do powodzi oraz reagowania tak, aby maksymalnie ograniczyć straty przez nią wywołane.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-174, IBC-166, IBC-158, IBC-150 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-142/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Przedsięwzięcia związane z ochroną przed powodzią, obejmujące działania operacyjne, organizacyjne i edukacyjne, będą skuteczne wówczas, gdy zostanie zorganizowany i wdrożony odpowiedni system ostrzeżeń przed powodziowych. Podręcznik wskazuje rozwiązania w zakresie tworzenia Lokalnych Systemów Ostrzeżeń Powodziowych (LSOP), polegających na współdziałaniu systemów osłony i ostrzegania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-177, IBC-169, IBC-161, IBC-153 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-145/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest przedstawienie takich rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów podatnych na zalewanie, które pozwolą na ochronę zarówno zdrowia i życia oraz mienia ludzi narażonych na niebezpieczeństwo w wyniku zalań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-176, IBC-168, IBC-160, IBC-152 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-144/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik prezentuje podstawowe informacje dotyczące sposobów budowania public relations na poziomie społeczności lokalnej, których celem jest wspieranie działalności skierowanej na ograniczanie szkód powodowanych przez powodzie, podejmowanej głównie przez samorząd lokalny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-180, IBC-172, IBC-164, IBC-156 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-148/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami na temat wyznaczania stref zagrożenia powodziowego oraz sposobami ich wykorzystania w pracy jednostek samorządowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-178, IBC-170, IBC-162, IBC-154 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-146/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Zasadniczym celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu formowania się wezbrań, matematycznego ich modelowania oraz zasad wyznaczania stref zagrożenia powodziowego i opracowania map tych stref z zastosowaniem techniki GIS.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-173, IBC-165, IBC-157, IBC-149 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-141/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again