Źródło opisu
Katalog zbiorów
(8)
Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(8)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(8)
Autor
Dobrowolski Ryszard
(3)
Grocki Romuald
(3)
Radczuk Laura
(3)
Żyszkowska Wiesława
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Brun Jean-Francois
(1)
Czamara Włodzimierz
(1)
Eliasiewicz Ryszard
(1)
Gielnicka Izabella
(1)
Jełowicki Jan
(1)
Kuncewicz Agnieszka
(1)
Mokwa Marian
(1)
Szymkiewicz Romuald
(1)
Warchala Krystyna
(1)
Wiśniewski Piotr
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(8)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Klęski żywiołowe
(8)
Powódź
(8)
podręcznik
(8)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(4)
Public relations
(2)
zagrożenia powodziowe
(2)
Geoinformacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Szkolenie
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
straty materialne
(1)
systemy wczesnego ostrzegania
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest przedstawienie tematyki oraz sposobów prowadzenia przez samorząd lokalny, na szczeblu gminy i powiatu, edukacji, szkoleń i informowania lokalnej społeczności w zakresie możliwości ograniczania strat powodziowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-175, IBC-167, IBC-159, IBC-151 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-143/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik ma dostarczyć samorządowi lokalnemu podstawowych danych umożliwiających pozyskanie wiedzy o sposobach tworzenia public relations, celem wspierania programów ograniczania szkód powodowanych przez powodzie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-179, IBC-171, IBC-163, IBC-155 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-147/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest zdefiniowanie działań prewencyjnych oraz zapoznanie z metodami przygotowania się do powodzi oraz reagowania tak, aby maksymalnie ograniczyć straty przez nią wywołane.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-174, IBC-166, IBC-158 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-142/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Przedsięwzięcia związane z ochroną przed powodzią, obejmujące działania operacyjne, organizacyjne i edukacyjne, będą skuteczne wówczas, gdy zostanie zorganizowany i wdrożony odpowiedni system ostrzeżeń przed powodziowych. Podręcznik wskazuje rozwiązania w zakresie tworzenia Lokalnych Systemów Ostrzeżeń Powodziowych (LSOP), polegających na współdziałaniu systemów osłony i ostrzegania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-177, IBC-169, IBC-161, IBC-153 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-145/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem podręcznika jest przedstawienie takich rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenów podatnych na zalewanie, które pozwolą na ochronę zarówno zdrowia i życia oraz mienia ludzi narażonych na niebezpieczeństwo w wyniku zalań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-176, IBC-168, IBC-160, IBC-152 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-144/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik prezentuje podstawowe informacje dotyczące sposobów budowania public relations na poziomie społeczności lokalnej, których celem jest wspieranie działalności skierowanej na ograniczanie szkód powodowanych przez powodzie, podejmowanej głównie przez samorząd lokalny.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-180, IBC-172, IBC-164, IBC-156 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-148/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami na temat wyznaczania stref zagrożenia powodziowego oraz sposobami ich wykorzystania w pracy jednostek samorządowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-178, IBC-170, IBC-162, IBC-154 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-146/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej)
Bibliogr.,tab.
Streszczenie: Zasadniczym celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu formowania się wezbrań, matematycznego ich modelowania oraz zasad wyznaczania stref zagrożenia powodziowego i opracowania map tych stref z zastosowaniem techniki GIS.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-173, IBC-165, IBC-157, IBC-149 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-141/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej