Source
Katalog zbiorów
(25)
Form of Work
Książki
(22)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(25)
Branch
Czytelnia
(25)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(17)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
1989-2000
(1)
Country
Poland
(24)
United States
(1)
Language
English
(25)
Subject
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Organizacja straży pożarnych
(3)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
służby medyczne
(3)
służby ratownicze
(3)
BHP
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Pożary
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Statystyka pożarnicza
(2)
działania interwencyjne
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ergonomia
(1)
Hydrologia
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Powódź
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Psychologia
(1)
Public relations
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Stres
(1)
Szkolenie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
katalog
(1)
ofiary śmiertelne
(1)
przewodnik
(1)
straty popożarowe
(1)
tereny wiejskie
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
25 results Filter
Book
In basket
Tł .tyt.: Ameryka płonie. Raport Krajowej Komisji ds. Zapobiegania Pożarom i Kontroli
Streszczenie: Raport z 1972 roku omawia zagadnienia z szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej w USA, dane statystyczne, dane organizacyjne, problemy budownictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17434 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-113 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia i katastrofy
Streszczenie: Przewodnik informuje o sposobach i praktycznych metodach przygotowania się do zdarzenia niebezpiecznego z uwzględnieniem poziomu zagrożenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-112/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Psychologia/Socjologia
Streszczenie: [Omówiono stan psychiczny strażaków po działaniach ratowniczych. Ratownicy narażeni są na wiele czynników powodujących obciążenie psychiczne i stres. Przedstawiono system zarządzania pozwalający na zminimalizowanie ryzyka zagrożenia dla zdrowia psychicznego ratowników, metody odnowy psychicznej strażaków.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1268/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Struktura EMS w USA. Omówiono proces rekrutacji do tych służb.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17432 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Badania geologiczno-hydrologiczne i ich znaczenie dla
Streszczenie: oddziałów specjalnych podczas działań interwencyjnych i akcji ratowniczej w czasie powodzi.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-224 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Streszczenie: Ergonomia to dziedzina zajmująca się kształtowaniem warunków pracy, najbardziej efektywnych dla pracowników. Przedstawiono program ergonomii służb pożarniczych i medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17430 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Fire in the United States 1987-1996. - 11ed. - Emmitsburg : Federal Emergency Management Agency, 1999. - 204 s. : rys. ; 28 cm.
Tab.,ind.
Tł .tyt.: Pożary w USA w latach 1987-1996.
Streszczenie: Przedstawiono statystykę dotyczącą strat popożarowych oraz przyczyny pożarów w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, wypadki strażaków, dane dotyczące ofiar w ludziach w latach 1987-1996.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17431 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Omówiono problemy bezpieczeństwa pożarowego ludzi niedosłyszących lub głuchych. Przedstawiono problemy związane z percepcją ostrzegawczych systemów dźwiękowych oraz zalecenia dla straży pożarnej w kwestii powiadamiania ludzi z wadą słuchu lub głuchych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1271/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Przedstawiono ryzyko zagrożenia pożarem dotyczące osób niepełnosprawnych. Rady i zalecenia dla straży pożarnej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1273/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Osoby w podeszłym wieku stanowią populację o najwyższym ryzyky zagrożenia pożarowego w USA. Powodem jest ich często słabsza sprawność fizyczna i umysłowa. Przedstawiono rady i zalecenia dla straży pożarnej dotyczące bezpieczeństwa ludzi starszych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1272/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Materiały i substancje niebezpieczne
Streszczenie: [Przedstawiono specjalne ubrania ochronne stosowane w zdarzeniach z udziałem materiałów niebezpiecznych, sprzęt ochrony dróg oddechowych, sposoby dekontaminacji i monitoring, nowe metody oceny zagrożeń.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-225/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Organizacja straży pożarnych
Zob. F-109.
Streszczenie: [Podano definicję EMS, ich rolę i zadania. Znaczenie i rodzaje zadań w straży pożarnej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17435 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja dla bezpieczeństwa
Streszczenie: [Skrypt podzielono na trzy części: omówiono przewodnictwo w społeczności edukacyjnej, doskonalenie bezpieczeństwa edukacji oraz rozwój współdziałania i utrzymanie bezpieczeństwa edukacyjnego.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-226/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono pojęcie ryzyka oraz metody zarządzania ryzykiem i planowanie zarządzania ryzykiem w straży pożarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17436 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Uwagi i zasady projektowania obiektów dla straży pożarnej i służb ratowniczo-medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17437 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tł.tyt.: Strategie w zakresie korzystnego "sprzedania" wizerunku straży pożarnej dziś i w przyszłości
Streszczenie: Metody i strategie marketingowe mające zapewnić dobry wizerunek straży pożarnej obecnie i w przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17433 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Zalecenia dla oddziałów specjalnych i dotyczące działań interwencyjnych podczas zamieszek ulicznych. zalecenia mają na celu ochronę ludzi i odpowiednie przygotowanie oddziałów specjalnych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-227 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Szkolenie
Streszczenie: [Katalog kursów dla Krajowej Akademii Pożarniczej (NFA) i Instytutu Zarządzania podczas Sytuacji Krytycznej. Przedstawiono różne programy szkoleniowe dotyczące materiałów niebezpiecznych, podapleń, technologii ratowniczych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1274/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe
Tab.
Streszczenie: [Omówiono problem pożarów na wsiach w USA. Podano główne przyczyny i źródła ich powstawania. Metody badania przyczyn pożarów oraz ich statystyka. Dane o ofiarach śmiertelnych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17438 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again