Source
Katalog zbiorów
(18)
Form of Work
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(10)
Status
only on-site
(17)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(17)
Author
Szczerbowski Radosław
(9)
Kwiatkiewicz Piotr
(8)
Skarżyński Mirosław (1962- )
(2)
Stańczyk Konrad
(2)
Bieniek Karol (1982- )
(1)
Goryl Wojciech
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Kościelecki Lech
(1)
Kwiatkiewicz Piotr (1968- )
(1)
Maciejewski Robert (politolog)
(1)
Ostant Witold
(1)
Osuchowski Jakub
(1)
Polak Roman
(1)
Rewizorski Marek (1979- )
(1)
Sobków Robert
(1)
Szubel Mateusz
(1)
Szymocha Sławomir
(1)
WAT. Wydział Logistyki. Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
(1)
Wojcieszak Łukasz
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Ćwik Dariusz
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(17)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(11)
Energetyka
(10)
Odnawialne źródła energii
(7)
Fotowoltaika
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Biomasa
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Polityka energetyczna
(3)
Elektrownie jądrowe
(2)
Elektrownie wiatrowe
(2)
Logistyka
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Sieć elektryczna
(2)
Terminal LNG
(2)
energia
(2)
odpady promieniotwórcze
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Drewno
(1)
Ekonomia
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Elektrownie
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gazy
(1)
Handel
(1)
LNG
(1)
Odpady
(1)
Paliwa
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Polityka
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Pomiary
(1)
Produkty spalania
(1)
Statki powietrzne
(1)
System obronny państwa
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Terroryzm
(1)
Woda
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
biopaliwa
(1)
działania militarne
(1)
edukacja
(1)
ekologia
(1)
emisja
(1)
energia termojądrowa
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
gospodarka rolna
(1)
górnictwo
(1)
kopalnie
(1)
polityka
(1)
spalanie
(1)
surowce
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Belgia
(1)
Bułgaria
(1)
Dania
(1)
Estonia
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finlandia
(1)
Holandia
(1)
Irlandia
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Portugalia
(1)
Rosja
(1)
Rumunia
(1)
Szwecja
(1)
Łotwa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(7)
Opracowanie
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Inżynieria i technika
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Streszczenie: W niniejszej książce zawarto artykuły dotyczące energetyki, sieci infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa, poruszono także temat odnawialnych źródeł energii, a także kształtowania bezpieczeństwa energetycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21089 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21088/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Streszczenie: Energetyka i związana z nią problematyka tworzą przestrzeń badawczą, której nie da się przyporządkować jednemu tylko z pól działalności naukowej. W istocie nie sposób oddzielić kwestii natury logistycznej dotyczących transportu paliw od zagadnień geopolitycznych, a tych z kolei od pytań o bezpieczeństwo międzynarodowe. Łańcuch wzajemnych współzależności i implikacji zdaje się tu być niemal nieskończony, wszystko za sprawą spoiwa, którym jest energetyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2116 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2073/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Rozwój zagrożeń militarnych, jak i niemilitarnych potęgowanych przez globalizację i technologie informacyjne, stawia przed państwem i społeczeństwem trudne zadanie zagwarantowania bezpieczeństwa w różnych wymiarach, wykraczających znacznie poza obszar obronności. Podzielając ten pogląd, w przedstawionej Czytelnikowi pracy sprecyzowano jako zadania badawcze sformułowanie pogłębionych odpowiedzi na problemy związane z określonymi obszarami bezpieczeństwa i obronności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2134, IBC-2133, IBC-2132 (3 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Energetyczne - Rynki Surowców i Energii.)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Rozwój nowoczesnych technologii, a w zasadzie gwałtowne jego przyspieszenie, którego współcześnie jesteśmy świadkami, jest konsekwencją zmian zachodzących w sektorze energetycznym. Dotyczą one każdego segmentu, od wytwarzania paliw i energii elektrycznej począwszy, a na nich przesyle, magazynowaniu i dystrybucji skończywszy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21251/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Rynki Surowców i Energii)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Na grzbiecie wyłącznie odmienny tytuł serii: Bezpieczeństwo energetyczne.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Także w przypadku niniejszej monografii, uniwersalna wymowa figury nakreślonej przez obrys koła znalazła swoje odzwierciedlenie. Tkwi ono w obszarze prezentowanych dociekań badawczych, wytyczonych treścią poszczególnych rozdziałów. Związane są one z energetyką, a dotyczą fundamentalnych dla niej problemów: bezpieczeństwa i techniki. W rozpatrywanej tematyce stanowią całość. Każdy, chociażby najmniejszy, brak czy też niedostatek integracji przesądza o rezultacie naukowych dociekań. Deprecjonuje ich utylitarne znaczenie i pozbawia funkcji aplikacyjnych, czyli możliwości zastosowania w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2805 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2770/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliografia strona 321.
Streszczenie: Pierwsza część książki koncentruje się na szeroko pojętej społecznej płaszczyźnie zagadnień z zakresu energetyki solarnej, przybliżając m.in. kwestie gospodarcze, prawne i polityczne. Druga część poświęcona została nowym technologiom oraz pionierskim projektom i rozwiązaniom technicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21278, I-21277 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21276/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Streszczenie: Autorzy artykułów zawartych w niniejszej ksiązce są reprezentantami nauk: społecznych, ekonomicznych, technicznych, biologicznych, rolniczych, o Ziemi, prawnych i humanistycznych. Przebliżali oni w swoich pracach problemy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pod kątem nauk, którymi się zajmują.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1850/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Streszczenie: Monografia "Europejski Wymiar Bezpieczeństwa Energetycznego a Ochrona Środowiska" to zbiór zagadnień związanych zarówno z edukacją, technologią, ochroną środowiska, gospodarką, logistyką i polityką dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20845 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20844/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Na okładce i stronie tytułowej: Cykl: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska.
Bibliografia przy rozdziałach.
Część tekstów, spis treści oraz streszczenia także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2806 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2773/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Bezpieczeństwo Energetyczne - Rynki Surowców i Energii.)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm przy pracach.
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Polityka międzynarodowa, wykorzystanie paliw jądrowych, zagadnienia logistyczne i obronne to tematy, które poruszone zostały w niniejszej pozycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2449/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Cyberbezpieczeństwo // Bezpieczeństwo fizyczne.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Książka pod redakcją Roberta Maciejewskiego "Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce" to interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa fizycznego obiektów mających zastosowanie w szeroko rozumianej dziedzinie energetyki. Autorzy podejmują w zebranych w prezentowanej pozycji artykułach bardzo ważkie, a zarazem istotne dla zarówno bezpieczeństwa rozumianego tradycyjnie, jak i sieciowego aspekty, które jednocześnie wiążą się z energetyką. Tak szerokie spojrzenie i zastosowana analiza pozwalają na uchwycenie wspólnych desygnatów, a także aspektów mających zastosowanie w obecnej rzeczywistości społecznej. Jest to o tyle ważne, że zmiany tak technologiczne, jak i społeczne, które zachodzą na różnych poziomach bezpieczeństwa mają wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego. W tym szczególnie istotne jest ich oddziaływanie na sprawy związane z rozwojem energetyki, a także wykorzystaniem jej w zupełnie nowych koncepcjach i mechanizmach. Wartość poznawcza poruszanej problematyki nieustannie ewoluuje, co determinuje ciągłe prowadzenie badań, zwłaszcza w kontekście zabezpieczania systemów energetycznych czy ich rozwoju. O ważności tej publikacji może stanowić zainteresowanie poruszanymi niej zagadnieniami ze strony licznych agend i jednostek naukowych na całym świecie, a także eksploracja nadań naukowych podejmujących tę niewątpliwie ważną i zarazem interdyscyplinarną problematykę. [recenzja prof. PK. dr hab Tomasz Hoffmann]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2541 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2540/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Tytuł grzbietowy: Encyklopedia ekologia-energetyka.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Politologii Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Streszczenie: "Prezentowana pozycja nosi znamiona wydania o charakterze pionierskim. Stanowi propozycję systematyzacji istotnych społecznych kwestii, które wpisują się w koncept potencjalnej strategii przetrwania gatunku ludzkiego. Opracowanie nie ma charakteru całościowego, co w żadnej mierze nie deprecjonuje jego znaczenia. Tytułowe określenie `Encyklopedia` jest nadużyciem, którego redaktorzy dopuścili się z pełną premedytacją. Posłużyli się nim jako prowokacja po to, by zwrócić uwagę na podejmowane kwestie także odbiorcom spoza środowisk akademickich. Nie jest to jedyne ryzykowne posunięcie z ich strony. Samo założenie dotyczące istnienia globalnego systemu wprowadzającego koordynaty zarządzania w obszarze ekologii i energetyki jest aktem ogromnej odwagi, a wyeksponowanie w Polsce ekofeminizmu wśród wiodących problemów czynem ze wszech miar heroicznym." [recenzja prof. UZ dra hab. Piotra Kwiatkiewicza]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21373/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Terminale LNG w polityce energetycznej państw nadbałtyckich Unii Europejskiej / Mirosław Skarżyński. - Poznań ; [Chomęcice] : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018. - 199 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 22 cm.
(Seria Pracowni Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UZ)
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Drugie miejsce wydania ustalone na podstawie strony www fundacji.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [169]-199.
Zawiera: Terminale LNG w polityce energetycznej Niemiec // Terminale LNG w polityce energetycznej Polski // Terminale LNG w polityce energetycznej Litwy // Terminale LNG w polityce energetycznej Łotwy // Estonii // Terminale LNG w polityce energetycznej Finlandii // Terminale LNG w polityce energetycznej Szwecji // Terminale LNG w polityce energetycznej Danii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21989 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21988/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Streszczenie: Węgiel i materiały rozszczepialne to zgoła odmienne surowce znajdujące swoje wykorzystanie w jej produkcji. Mogą uchodzić za symbol dwóch skrajnie różnych generacji technologicznych i koncepcyjnych podejść do kwestii wytwarzania energii elektrycznej. Wbrew pozorom i wskazanym dyferencjom wiele je także łączy: utożsamiane z elektrowniami zawodowymi, kojarzone z zagrożeniem dla zdrowia etc. Także ich dalsze losy zdają się stać pod znakiem zapytania. Zmierzch epoki węgla można wprawdzie uznać za przesądzony, ale czy przysłowiowa kropka nad "i" została już postawiona, tego nie wiemy. Wiele też wątpliwości nagromadziło się wokół zastosowania paliw jądrowych. Stąd też zestawienie zagadnień poświęconych obu energetykom w jednej monografii zbiorowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21097 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21096/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: Niniejsza monografia stanowi zbiór artykułów podejmującej z różnej perspektywy zagadnienie stosowania drewna jako paliwa. Podjęte zostały zarówno kwestie związane z charakterystyką właściwości drewna oraz produktów jego przetwarzania jak i temetyka spalania oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21250 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21249/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21542 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21541 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Bezpieczeństwo energetyczne w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej // Rola aktorów zewnętrznych // Perspektywy bezpieczeństwa energetycznego // Bezpieczeństwo energetyczne w Europie wobez nowych wyzwań.
Spis treści i streszczenia także w języku angielskim.
Streszczenie: We współczesnym świecie bezpieczeństwo staje się pojęciem wielowymiarowym. Przez długi okres czasu tę kategorię odnoszono praktycznie tylko do przeciwdziałania i neutralizacji militarnych zagrożeń. Od czasu zakończenia zimnej wojny zwrócono jednak uwagę na nowe rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa. Rozszerzanie się definicji uwzględniało nowe kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego państw. Szczególną rolę w tym kontekście przypisano bezpieczeństwu energetycznemu, rozpatrywanemu przez pryzmat strategicznych i egzystencjalnych potrzeb stojących przed państwem. To jakże aktualne i ważne zagadnienie stało się tematem przewodnim monografii `Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego` pod redakcją Łukasza Wojcieszaka, w której zarówno teoretycy, jak i praktycy zaprezentowali wyniki swoich badań. Zaprezentowana różnorodność spojrzeń na zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego obrazuje w pełni złożoność tego pojęcia. Recenzowana książka stanowi niezwykle fachowe i wartościowe opracowanie, adresowane do szerokiego grona odbiorców. [prof. UJ dr hab. Łukasz Gacek]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2564 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2542/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, na stronach 139-163.
Zawiera: Terminal LNG w modelu bezpieczeństwa energetycznego Portugalii // Miejsce terminali LNG w doktrynie bezpieczeństwa energetycznego Irlandii // Terminal LNG w koncepcjach bezpieczeństwa energetycznego Belgii // Terminal LNG w programie bezpieczeństwa energetycznego Holandii // Znaczenie terminali LNG w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rumunii // Rola terminali LNG w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21987 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21986 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again