Source
Katalog zbiorów
(7)
Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Konieczny Jerzy (politolog)
(7)
Schroeder Maciej (1949- )
(2)
Kamprowski Rafał
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Ratownictwo medyczne
(5)
Ratownictwo
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Organizacja
(2)
Symulacja
(2)
Zagrożenia zdrowia
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
medycyna katastrof
(2)
ochrona zdrowia
(2)
Administracja rządowa
(1)
BHP
(1)
BLEVE
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bioterroryzm
(1)
Epidemiologia
(1)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(1)
Katastrofy
(1)
Kryminalistyka
(1)
Logistyka
(1)
Medycyna ratunkowa
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Policja
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary
(1)
Prawo
(1)
Psy ratownicze
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Segregacja medyczna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
gry decyzyjne
(1)
konferencje
(1)
służby ratownicze
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
7 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliogr.
Streszczenie: Pozycja prezentuje cykl artykułów na temat organizacji administracji rządowej i samorządowej mającej na celu m.in. ochronę bezpieczeństwa publicznego. Dla sprawnego przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom na dużą skalę niezbędne jest przygotowanie się do właściwej koordynacji działań różnych służb ( PSP, Policji, jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego, służb komunalnych i innych). Do tego mają służyć wojewódzkie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-800, IBC-799 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-798/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliogr.
Streszczenie: W monografii zaprezentowano wyniki prac badawczych z uniwersytetów medycznych, politechnik, uczelni wojskowych. Prace te są z obszaru nauk o bezpieczeństwie, medycyny katastrof, medycyny ratunkowej, medycyny sądowej i ratownictwa. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i wpisuje się w nowatorski i zarazem kompleksowy wkład w postępy metodologii badań wypadków, awarii i katastrof.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-404/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Streszczenie: W monografii ujęto rozważania wybitnych przedstawicieli różnych ośrodków akademickich oraz ekspertów - praktyków na co dzień zajmujących się medycyna ratunkową, medycyną katastrof, toksykologią, epidemiologią, naukami o bezpieczeństwie. Rozważania zawierające konkretne propozycje ujęto w trzech częściach: bezpieczne miasto w wymiarze psychologiczno-kulturowym i prawno-instytucjonalnym, bezpieczeństwo zdrowia publicznego i ratownictwo medyczne oraz Państwowa Straż Pożarna, Policja i Straż Gminna w aglomeracji miejskiej - doświadczenia własne. Refleksje autorów opracowań prezentowanej monografii wpisują się w koncepcję bezpieczeństwa człowieka - human security. Tak zdefiniowane bezpieczne miasto, w którego centrum znajduje się jednostka ludzka oraz jej środowisko funkcjonowania to wyzwanie dla badaczy na kolejne lata. W przeciwnym razie może nam grozić, określony przez Jane Jacobs, upadek oraz duchowe wyjałowienie miast pozostawionych tylko i wyłącznie w gestii architektów i urbanistów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-440/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Spis treści w j. angielskim.
Materiały z XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, 28-29 kwietnia 2015 r., Inowrocław.
Bibliografie przy referatach.
Streszczenia angelskie przy referatach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Książka podzielona jest na trzy działy: aspekty prawno-organizacyjne i edukacyjne, logistyka oraz ratownictwo specjalistyczne. W dziale pierwszym poruszone są następujące tematy: aspekty prawne KSRG, OSP w strukturze KSRG, szkolnictwo pożarnicze, działalność CNBOP - PIB, dokumenty podpisane przez komendantów PSP mające wpływ na KSRG, KSRG w ramach samorządu, planowanie strategiczne rozwoju straży pożarnej, rola rzeczników PSP, koncepcja "human security", rola i kompetencje księży kapelanów, współpraca interdyscyplinarna, badania nad reakcjami psychologicznymi ludzi przebywających w warunkach kataklizmów, minimalizowanie ryzyka przy zagrożeniach biologicznych, współdziałanie jednostek PRM z KSRG. Dział "logistyka" obejmuje tematykę: rozwój budownictwa w jednostkach PSP, źródła ryzyka w planowaniu, realizacji i eksploatacji otwartych zbiorników przeciwpożarowych, dochodzenie popożarowe, KSRG w wyd. specjalistycznych, ISOK jako źródło danych, finansowanie KSRG, technologie informatyczne w KSRG. Dział "ratownictwo specjalistyczne" obejmuje: ratownictwo chemiczne i ekologiczne, służby poszukiwania i ratownictwa FIR, współpraca krajowa i zagraniczna Centr. Szk. PSP w Częstochowie, ratownictwo górnicze i zmiany organizacyjne w tymże, międzynarodowe działania jednostek KSRG, GOPR, WOPR, rozwój grup poszukiwawczo-ratowniczych, psy ratownicze, ratownictwo wysokościowe.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1897/4, P-1897/3, P-1897/2, P-1897/1 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1973/1 Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Spis treści także w j. angielskim.
Materiały z XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, 28-29 kwietnia 2015 r., Inowrocław.
Bibliografie przy referatach.
Streszczenia angielskie przy referatach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Dzieło podzielone jest na trzy części: ratownictwo medyczne, epidemiologia oraz medycyna sądowe. W części pierwszej poruszone są: aspekty prawne ratownictwa medycznego, ewolucja systemów zarządzania ratownictwem medycznym, wizerunek ratownika, ratownictwo medyczne w KSRG, symulacja jako forma edukacji, stres, komunikacja ratownika z poszkodowanym, historia i przekształcenie Pogotowia Ratunkowe w PSRM, wiedza licealistów nt. pierwszej pomocy, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, doskonalenie zawodowe ratowników, opieka nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym, TRIAGE. W części "epidemiologia" porusza się następujące zagadnienia: bioterroryzm, Państw. Insp. Sanitarna jako element zarządzania kryzysowego, ebola, metodyka oceny gotowości ochrony zdrowia publicznego, reagowanie na zdarzenia radiacyjne, współdziałanie służb ratowniczych z Regionalnymi Ośrodkami Toksykologicznymi. Część "medycyna sądowa" przedstawia tematy: rozwój metod identyfikacji NN ofiar śmiertelnych, studium przypadku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, udział Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, postępy w identyfikacji.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1898/4, P-1898/3, P-1898/2, P-1898/1 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1974/1 (1 egz.)
Book
In basket
Ratownictwo chemiczno-medyczne / Jerzy Konieczny, Jerzy Ranecki. - Poznań; Warszawa : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2007. - 187 s. : fot., ryc. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono ratownictwo chemiczno-medyczne związane z wypadkami drogowymi, kolejowymi, terroryzmem chemicznym oraz sposoby przeciwdziałania poważnym awariom.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18434, I-18433 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18432/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ratownictwo w Polsce: lata 1990-2010 / red. Jerzy Konieczny. - Warszawa; Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza; Inowrocław, 2010. - 670 [10] s. : il., wykr. ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Streszczenie: Monografia naukowa wydana na jubileuszowe XV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, której problematyka skupia się wokół trzech głównych grup tematycznych: ratownictwa medycznego, ratownictwa specjalistycznego i bezpieczeństwa w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-377, B-376 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-375/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again