Source
Katalog zbiorów
(5)
Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Gąska Marek
(3)
Gąska Marek (1962- )
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Trubalska Justyna
(1)
Żebrowski Andrzej
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Bezpieczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
System obronny państwa
(1)
Służby specjalne
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojsko
(1)
strefa Schengen
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1867, IBC-1866 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.)
Na grzbiecie odmienny tytuł serii: Monografie WSEI.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 283-306 oraz przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Opracowanie to, mające charakter naukowej monografii, poświęcone jest rożnym aspektom bezpieczeństwa Polski, składa się z dziesięciu rozdziałów, podzielonych na wiele podrozdziałów. W prezentowanej monografii zostały przedstawione problemy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w ujęciu historycznym, współczesnym i przyszłym. Publikację otwiera rozdział Polityka carów w dobie Królestwa Polskiego (1815-1831) a bezpieczeństwo narodu w rozważaniach Bolesława Limanowskiego autorstwa Ewy Kuźmy, w którym Autorka opisuje i wyjaśnia koncepcje B. Limanowskiego, służące zabezpieczeniu żywotnych interesów narodu polskiego. Tekst Romualda Szeremietiewa Kilka zagadnień z obszaru bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej podejmuje wątek, który jest obecny w akademickiej dyskusji, a mianowicie możliwości obronnych II Rzeczypospolitej. W rozdziale trzecim, Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa militarnego Polski Mariusz Kubiak i Maciej Tołwiński przedstawiają zagadnienie bezpieczeństwa militarnego. Rozdział piąty, autorstwa Małgorzaty Lasoty Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w świetle Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wpisuje się w problematykę związaną z zagrożeniami i wyzwaniami, a w z związku z tym projektowaniem strategii bezpieczeństwa. Problematykę zagrożeń ekonomicznych i ich relacji do bezpieczeństwa narodowego porusza Justyna Trubalska w tekście Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane problemy. Obrona Polski w warunkach działań hybrydowych to kolejny tekst Ryszarda Jakubczaka, Weroniki Jakubczak i Artura R. Jakubczaka. Autorzy dokonują analizy bezpieczeństwa militarnego Polski w aspekcie wykorzystania wojsk obrony terytorialnej. Jacek Stempień w rozdziale Weryfikacja procedur kierowania i dowodzenia SZ RP w aspekcie nowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa dokonuje audytu procedur kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w kontekście współczesnych zagrożeń. W kolejnym rozdziale Marek Gąska analizuje Zagadnienie obrony cywilnej w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych i III Rzeczypospolitej. Wedle Autora problem OC, sformułowany w przepisach prawa międzynarodowego z 1977 r., jest jasny i daje ustawodawcy możliwości właściwej konstrukcji instytucji OC w prawie krajowym. W rozdziale ostatnim, dziesiątym Bezpieczeństwo kulturowe w działaniach samorządu terytorialnego, Marek Bielecki stara się przybliżyć powinności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa kulturowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2443 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie to poświęcone jest różnym aspektom bezpieczeństwa narodowego i zostało podzielone na 21 rozdziałów. Zostaly w nim przedstawione problemy na poziomie narodowym w obszarach polityczno-prawnych i społecznych, zróznicowanych pod względem poruszanej problematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1980 (1 egz.)
Book
E-book
In basket
(Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.)
Na grzbiecie odmienny tytuł serii: Monografie WSEI.
Bibliografia, netografia na stronach 201-223 i przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Na opracowanie pt. Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia złożyły się teksty pracowników naukowo- dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Sztuki Wojennej oraz pracowników instytucji kształtujących praktyczny wymiar bezpieczeństwa. Opracowanie poświęcone jest różnym aspektom bezpieczeństwa Polski, składa się z dziewięciu rozdziałów, które zostały podzielone na podrozdziały. W prezentowanej monografii zostały przedstawione wybrane zagadnienia bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej w ujęciu przedmiotowym. Publikację otwiera rozdział Sławomira Franca i Pawła Pochodyły Charakterystyka przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Autorzy przedstawiają zagadnienie przestępczości gospodarczej w dobie transformacji systemowej z uwzględnieniem lat 1989-2004. Tekst Andrzeja Pieczywoka i Aleksandry Spławskiej Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - źródło kreacji i doskonalenia zawodowego przedstawia sylwetkę nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Autorzy szczególnie podkreślają taką cechę osobowościową nauczyciela jak kreatywność i związana z tym jakość jego pracy. W rozdziale trzecim, Poczucie bezpieczeństwa młodzieży w środowisku lokalnym Małgorzata Dubis poddaje analizie badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku lokalnym. Opracowanie Bogdana Michailiuka, Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ujmuje zagadnienie implementacji zaleceń w zakresie bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Rozdział piąty, autorstwa Anety Trojanowskiej nosi tytuł Oszustwa komputerowe - phishing - w świetle art. 287 k.k. Autorka przybliża pojęcie przestępstwa komputerowego. Sygnalizuje ogromny wzrost liczby i typów przestępczości phishingowej, tak na zachodzie Europy, jak i w Polsce. Przedstawia zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, zalecane przez ekspertów i specjalistów z zakresu teleinformatyki. W rozdziale siódmym, zatytułowanym Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w problematyce bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy, Marek Gąska dokonuje oceny przydatności i znajomości m.p.h.k.z. w tym obszarze. Autor stwierdza, że problematyka bezpieczeństwa kraju, w tym aspekty dotyczące prawa konfliktów zbrojnych są przedstawiane w sposób niewłaściwy, dezinformujący opinię publiczną. Ochrona dóbr kultury istotnym zadaniem obrony cywilnej, to kolejny tekst autorstwa Piotra Kondraciuka. Zdaniem Autora obrona cywilna to istotny element w systemie bezpieczeństwa państwa, a jednym z jej zadań jest ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W rozdziale ostatnim, dziewiątym Katarzyna Dziubińska-Wójcik stara się przybliżyć podstawy prawne wykorzystania SZ RP w sytuacjach kryzysowych wewnątrz kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2442 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja pozwala poznać podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego a także zrozumieć ich znaczenie we współczesnym państwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2239, IBC-2238, IBC-2237 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again