Source
Katalog zbiorów
(44)
Form of Work
Książki
(44)
Status
available
(25)
only on-site
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(23)
Author
Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
(4)
Dietrich Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(23)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(44)
Language
Polish
(44)
Subject
Szkoły wyższe
(10)
edukacja
(10)
seminaria
(10)
Socjologia
(9)
Szkolnictwo
(8)
Kształcenie
(5)
etyka
(4)
pedagogika
(4)
uczelnie wyższe
(4)
Bezpieczeństwo cywilne
(3)
Psychologia
(3)
bezpieczeństwo powszechne
(3)
Emigracja
(2)
Internet
(2)
Klimat
(2)
Technika
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
badania
(2)
ekologia
(2)
informatyka
(2)
państwo
(2)
polityka
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Chemia
(1)
Ekonomia
(1)
Energetyka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Historia
(1)
Instytucje
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Lasy
(1)
Matematyka
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Ochrona informacji
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo
(1)
Strategia
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Sztuczny satelita
(1)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
konferencje
(1)
nauki ogólne
(1)
programy nauczania
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Subject: place
Europa Zachodnia
(1)
Polska
(1)
44 results Filter
Book
In basket
Publikacje IPWC, zesz. 39
Streszczenie: Dyskusja nad rolą czasopism naukowych w gromadzeniu, szerzeniu i udostępnianiu wiedzy oraz perspektywami ich funkcjonowania we współczesnym świecie, szczególnie w związku z rozwojem internetu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-353 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Subject
Grupa tematyczna: Szkolenie
Streszczenie: [Niektóre tezy do dyskusji: Jak obecnie rozumie się pojęcie autorytetu? Potrzeba autorytetu. Autorytet uczelni (szkoły wyższej). Na czym polega autorytet uczelni? Czynniki mogące wpływać na obniżanie się autorytetu uczelni.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1164/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Obrona cywilna/Ochrona ludności
Streszczenie: Trzecie seminarium, z którego materiały zawiera to opracowanie, poświęcone było zagrożeniom powodowanym przez powodzie. Treść referatów, a także pokazanego filmu, dotyczyła głównie powodzi na terenach podgórskich.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-9 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Streszczenie: [Na seminarium omówiono zagrożenia, na jakie narażony jest człowiek w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego lub promieniowania jonizującego.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-165 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Psychologia/Socjologia
Streszczenie: [Tematyką seminarium były procesy demograficzne zachodzące w Polsce.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1168/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Subject
Grupa tematyczna: Szkolenie
Streszczenie: [W referatach tematy ujęte zostały globalnie, ale są też obszerne i ważne odniesienia do sytuacji w Polsce.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1163/1 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Tematyką seminarium było kształcenie na odległość. Przeanalizowano różne aspekty takiego kształcenia i problemy z nim związane.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-129 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Szkolenie
Streszczenie: [Seminarium poświęcone dyskusji nad oceną jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, a także nad aktualnymi problemami pojawiającymi się w toku działalności akredytacyjnej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1166/1 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacje IPWC, zesz. 38
Streszczenie: Omawia wpływ środków masowego przekazu na różne aspekty życia we współczesnym globalizującym się świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-351 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Seminarium dotyczyło ochrony własności intelektualnej, problemu aktualnego w całym cywilizowanym świecie, w szczególności na pograniczu uczelnia-gospodarka. Uczelnie nie rezygnując z misji edukacyjnej czy kulturotwórczej stają się przedsiębiorstwami zmuszonymi działać w sferze gospodarki.]

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Psychologia/Socjologia
Streszczenie: [Rozważania na temat pamięci w sensie fizjologicznym, psychologicznym, socjologicznym i historycznym.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1162/1 (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Publikacje IPWC, zesz. 42
Streszczenie: Zawiera dwa referaty omawiające słabe i mocne strony polskich uczniów w zakresie matemetyki oraz nauk przyrodniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-349 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Streszczenie: Omówiono problemy etyczne w technice, oddziaływującej na współczesnego człowieka. Technika może być wykorzystywana dla dobra człowieka lub prowadzić do szkód, a nawet zagłady.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-11 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-44/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Subject
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: Wraz z upowszechnieniem działalności naukowej w skali całego świata narastają problemy etyczne. Nauka stała się w znacznym stopniu dziedziną działalności gospodarczej, nastawioną nie na poznanie prawdy, a na zysk czerpany z zastosowania wyników badań. Omówiono ten problem i sposoby zapobiegania takim zjawiskom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1165/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: Omówiono przyczyny ocieplenia klimatu: czynniki cywilizacyjne związane z produkcją, transportem i konsumpcją. Seminarium dotyczyło efektu cieplarnianego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1167/1 (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Publikacje IPWC, zesz. 43
Streszczenie: Przedstawia problem prywatności we współczesnym świecie, związany z działalnością prasy, przetwarzaniem danych osobowych przez firmy. Omawia postrzeganie prywatności jako dobra m.in. z punktu widzenia ekonomicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-350 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Publikacje IPWC, zesz. 45
Streszczenie: Seminarium poświęcone okresowi przemian społecznych i politycznych w Polsce przełomu lat 80-tych i 90-tych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-347 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Zeszyt poświęcony seminarium na powyższy temat. Przedstawiono kontakty między środowiskami naukowymi i gospodarczymi, które nie są dostatecznie mocne, a przepływ informacji niewystarczający.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1161/1 (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Publikacje IPWC, zesz. 37
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia możliwości i sposoby nauki myślenia w toku edukacji szkolnej. Przedstawia wpływ umiejętności myślenia na wyniki kształcenia w szkołach wyższych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-352 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again