Source
Katalog zbiorów
(138)
Form of Work
Książki
(138)
Status
available
(121)
only on-site
(78)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(122)
Czytelnia
(78)
Author
Świerżewski Michał
(9)
Lindner Jan
(8)
Ołdakowski Henryk
(7)
Burzyński Edward Mieczysław
(6)
Struś Włodzimierz
(5)
Struczyński Grzegorz
(4)
Zdanowski Mirosław
(4)
Fibiger Waldemar
(3)
Pacocha Jadwiga
(3)
Pazdro Kazimierz
(3)
Ściebura Tadeusz
(3)
Bukat Wojciech
(2)
Grynczel Zbigniew
(2)
Kaliciecki Henryk
(2)
Lichnowski Józef
(2)
Mazur Stanisław
(2)
Miegoń Leszek
(2)
Orłowski Andrzej
(2)
Radwański Zdzisław
(2)
Safuta Andrzej
(2)
Szelejak Władysław
(2)
Szymański Jan
(2)
Wawrzyński Wiktor
(2)
Zajdel Janusz A
(2)
Akoliński Stanisław
(1)
Baran Ignacy
(1)
Bielawska-Czenczek Janina
(1)
Bienias
(1)
Bnińska Zofia
(1)
Borkowski Zenon
(1)
Borowski Paweł
(1)
Chmielewska Danuta
(1)
Chudzińska Zofia
(1)
Ciemiński Witold
(1)
Czajczyński Zdzisław
(1)
Dmowska-Sawoni Marta
(1)
Dobrzyński Andrzej
(1)
Dzięgielewski Tadeusz
(1)
Dąbrowski Kazimierz
(1)
Erdmann Lech
(1)
Fal Jan Gustaw
(1)
Felbur Jan
(1)
Gadomska Helena
(1)
Gunia Stefan
(1)
Hansen Arwid
(1)
Horak Janina
(1)
Janiszewski Władysław
(1)
Jankowski Krzysztof
(1)
Kandiak Jan
(1)
Kanecka Maria
(1)
Karbowski Wacław
(1)
Koblewska Janina
(1)
Kopeć Daniel
(1)
Krasucki Piotr
(1)
Kucharski Zdzisław
(1)
Lankajtes Jerzy
(1)
Magner Zygmunt
(1)
Markiewicz Lech
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Minecki Leopold
(1)
Mirończuk Albin
(1)
Muszyński Kazimierz
(1)
Myśliwiec Tadeusz
(1)
Nawara Leopolda
(1)
Nałęcz-Jawecki Andrzej
(1)
Okoń Jan
(1)
Osmelak Jerzy
(1)
Ostrowski Edmund
(1)
Ostrowski Tomasz
(1)
Oziemkiewicz Paweł
(1)
Ołodowski Tadeusz
(1)
Ożdziński Jan
(1)
Piątkowski Marek
(1)
Przygoński Jerzy
(1)
Płaczkowski Romuald
(1)
Radziński Tadeusz
(1)
Roszkowska Janina
(1)
Rozmarynowicz Marta
(1)
Ręczkowski Marian
(1)
Sitkiewicz Jerzy
(1)
Smolak Leszek
(1)
Sołtysiński Stanisław
(1)
Strzelecki Tadeusz
(1)
Stępień Andrzej
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szmyt Jacek
(1)
Szumowska Wanda
(1)
Szymański Marian T
(1)
Szymczykiewicz Konrad
(1)
Słysz Józef
(1)
Trzeciecki Robert
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Wargocki Ludwik
(1)
Wejroch Małgorzata
(1)
Widerszpil Stanisław
(1)
Wilczkowski Stefan
(1)
Witan Konstanty
(1)
Wrotnowski Ryszard
(1)
Wroński Jerzy
(1)
Węgrzyn Władysław
(1)
Year
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(129)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(138)
Language
Polish
(137)
unknown (xxx)
(1)
Subject
Ochotnicza Straż Pożarna
(10)
Ochrona przeciwpożarowa
(9)
Zagrożenie wybuchowe
(9)
BHP
(8)
Budownictwo
(7)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(7)
Urządzenia elektryczne
(7)
ochrona zdrowia
(7)
Przyczyny pożaru
(6)
Szkolenie
(6)
Zagrożenia pożarowe
(6)
podręcznik
(6)
przyczyny wybuchu
(6)
Pożary - zapobieganie
(5)
Prognozowanie zagrożeń
(5)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(5)
Wentylacja
(5)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(5)
Zagrożenia zdrowia
(5)
Dowodzenie
(4)
Instalacje elektryczne
(4)
Organizacja straży pożarnych
(4)
instalacja gaśnicza
(4)
magazyny
(4)
zapobieganie wypadkom
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Ewakuacja
(3)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(3)
Konstrukcje budowlane
(3)
Motopompy
(3)
Paliwa
(3)
Proces decyzyjny
(3)
Samochody gaśnicze
(3)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(3)
działania taktyczne
(3)
fizykochemia wybuchów
(3)
szkolenie przeciwpożarowe
(3)
Administracja
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Gospodarka przestrzenna
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Przemysł
(2)
Przyrządy pomiarowe
(2)
Ratownictwo
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Skażenie promieniotwórcze
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Sprzęt ratowniczy
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
Tryskacze
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
drogi ewakuacyjne
(2)
gmina
(2)
gospodarstwo rolne
(2)
przepisy
(2)
systemy wykrywania pożaru
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Alarmowanie
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki wysokie
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Elektronika
(1)
Garaże
(1)
Gazy
(1)
Instytucje
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Katastrofy
(1)
Kierowanie
(1)
LPG
(1)
Materiały palne
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(1)
Pożar rafinerii Czechowice Dziedzice
(1)
Pożary
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Rafinerie
(1)
Rażenie prądem elektrycznym
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Strefa zagrożenia wybuchem
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Subject: place
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Województwo śląskie
(1)
138 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-9233 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Author
Form of Work
Tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-6963 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-12749 (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Tab.
Streszczenie: [Zbiór prac dotyczących sektoru drogowego m.in.: materiały stosowane w budownictwie drogowym i ich własności palne, zagrożenie pożarowe i wybuchowe w obiektach i urządzeniach drogownictwa, zagrożenie pożarowe środków transportu, obiekty budowlane drogownictwa, organizacja ochrony przeciwpożarowej w jednostkach przedsiębiorstw robót drogowych i mostowych.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8252 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8253 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-12539 (1 egz.)
Book
In basket
Raport z Czechowic / Zenon Borkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1972. - 220 s. : fot. ; 20 cm.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: [Pożar Rafinerii Nafty im Ludwika Waryńskiego w Czecho wicach był w relacji świadków wydarzeniem przerażąjącym. Po wybuchu pierwszego zbiornika wiele osób doznało szoku. W niniejszej książce walce z żywiołem poświę cony jest tylko pierwszy rozdział. Wydarzenie miało miejsce 26 czerwca 1971 r. Pozostałe rozdziały opisują zdarzenia, reakcje i zachowania ludzi względem katastrofy w rafinerii.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7177, I-7286 (2 egz.)
Book
In basket
Ustalanie przyczyn pożarów / Paweł Borowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. - 73 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa)
Grupa tematyczna: Przyczyny pożarów lub (i) wybuchów/Dochodzenie popożarowe lub (i) powybuchowe
Bibliogr.
Streszczenie: [Broszura zawiera wskazania dotyczące przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w sprawach przyczyn powsta wania pożarów. Omawia pojęcie pożaru, technikę badania pogorzeliska, sposoby ustalania czasu i miejsca powsta nia pożaru oraz zasady wykorzystania wyników dochodzenia pożarowego w określeniu rzeczywistej przyczyny pożaru. Podane są także wzory dokumentacji popożarowej.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7269, I-15286, I-8927, I-8926, I-8925, I-8924, I-8923 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7268 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-587/10, W-587/8, W-587/6, W-587/5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-587/11 [magazyn], W-587/2 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-599/31, W-599/30, W-599/29, W-599/28, W-599/27, W-599/26, W-599/25, W-599/24, W-599/23, W-599/22, W-599/20, W-599/19, W-599/18, W-599/17, W-599/16, W-599/13, W-599/12, W-599/11, W-599/10, W-599/8, W-599/7, W-599/6, W-599/3, W-599/2 (24 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-599/9 [magazyn], W-599/5 [magazyn], W-599/1 [magazyn] (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Podręcznik przedstawia teorię dotycząca: zasad dowodzenia i rozwiązywania podstawowych zadań taktycznych plutonu, prewencji przeciwpożarowej na terenie swego działania, zasad zaopatrzenia w siły i środki OSP, zasad zaopatrzenia wodnego obszaru działania, zasad prowadzenia szkolenia pożarniczego, zadań i obowiązków szefa służby przeciwpożarowej oddziału samoobrony.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-8783, KG-8781 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8782 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Podręcznik przedstawia teorię dotycząca: zasad dowodzenia i rozwiązywania podstawowych zadań taktycznych plutonu, prewencji przeciwpożarowej na terenie swego działania, zasad zaopatrzenia w siły i środki OSP, zasad zaopatrzenia wodnego obszaru działania, zasad prowadzenia szkolenia pożarniczego, zadań i obowiązków szefa służby przeciwpożarowej oddziału samoobrony.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7685 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7686 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-13386 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-13387 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Szkolenie
Tab.
Streszczenie: [Nauczaniem podstawowym dla szeregowców objęci są wszy scy członkowie ochotniczych straży pożarnych. Niniejszy podręcznik zaspokaja potrzeby nauczania I stopnia w OSP. Przedstawiono cykl operacyjny, zapobiegania pożarom, techniki pożarniczej, ogólny (musztra, służba wewnętrzna) oraz cykl obrony cywilnej.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7517, KG-7516 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7515 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Promieniowanie jonizujące / Zofia Chudzińska, Konstanty Witan. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. - 86 s. : rys., tabl., zał. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa)
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia CBRN
Streszczenie: [Omówiono specyficzne elementy działań pododdziałów taktycznych stray pożarnych w warunkach zagrozenia pro mieniowaniem jonizującym. W części teoretycznej podano podstawowe wiadomości o substancjach promieniotwórczych, ich wpływie na organizm człowieka oraz sposoby wykrywania i pomiary promieniowania lub skażeń promieniotwórczych. Omówiono także przygotowanie i prowadzenie działań gaśniczo-ratowniczych w miejscach stosowania, przechowywania lub wytwarzania substancji promieniotwórczych oraz współpracę straży pożarnej przy usuwaniu skażeń i źródeł promieniowania po zakończeniu kcji.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7348, KG-7347, KG-7346, I-15379, I-15299, I-9388 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-9387/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy BHP w pożarnictwie / Witold Ciemiński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. - 139 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
Grupa tematyczna: BHP
Bibliogr.
Streszczenie: [Omówiono system organizacyjno-prawny ochrony pracy w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej z uwzględnieniem potrzeb pożarnictwa. Poszczególne zagadnienia, jak obowiązki i zadania zakładu pracy oraz pracowników w zakresie bhp, nadzór nad warunkami pracy i świadczeniami pieniężnymi, omówione zostały w aspekcie zadań stojących przed komendami straży pożarnych.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7400, I-9245 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7399 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15022 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15023 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
Bibliogr., tab.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-9251 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Form of Work
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-7404 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-9019 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-12744 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again