Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Gołębiowska Anna (prawnik)
(4)
Zientarski Piotr Benedykt (1952- )
(4)
Bisztyga Andrzej (1964- )
(1)
Frankowska Ewa
(1)
Gromek Paweł
(1)
Kułakowska Aneta
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Kępka Paweł (wojskowość)
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Smolarkiewicz Marcin Mieczysław (1974- )
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Świątecki Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Urzędnicy
(1)
Subject
Administracja publiczna
(3)
Audyt
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Good governance
(1)
Informacja publiczna
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Polityka publiczna
(1)
Prawo
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Sektor publiczny
(1)
Zarządzanie informacją
(1)
konferencje
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
5 results Filter
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo przy rozdziałach.
Streszczenie w języku angielskim przy rozdziałach.
Streszczenie: 12 grudnia 2016 r. w Senacie odbyła się konferencja „Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Podczas spotkania dyskutowano o szeroko rozumianym bezpieczeństwie i porządku publicznym, a także o działaniach władz w celu zaspakajania poczucia bezpieczeństwa obywateli. [za Kancelarią Senatu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2567/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Materiały z konferencji naukowej, 26 lutego 2018 r., Warszawa.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Akty nadzoru i kontroli w działaniach władzy publicznej // Perspektywy audytu w administracji publicznej // Kontrola i audyt zewnętrzny // Inspekcja wewnętrzna w jednostkach krajowej administracji skarbowej na przykładzie działania Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów // Kontrola i audyt w Służbie Więziennej // System orzekania w ramach ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce // Geneza mechanizmów kontroli w nowoczesnym państwie prawa - filozofia liberalna // Anonimizacja danych osobowych zawartych w informacji publicznej // Istota i funkcje audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Streszczenie w języku angielskim przy rozdziałach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21920 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21919/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Monografia zatytułowana "Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji" stanowi zbiór artykułów zawierających założenia i rozstrzygnięcia teoretyczne, a także wyniki badań, analizy, porównania oraz przemyślenia Autorów zajmujących się zagadnieniami związanymi z problematyką informacji publicznej, a szczególnie ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego w administracji. Przedstawiona monografia stanowi nie tylko prezentację wybranych aspektów z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji, ale również może służyć jako materiał pomocniczy w studiowaniu tej problematyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21242, I-21241 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21240/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Zawiera: Prawo do dobrej administracji w świetle art. 41 Kart Praw Podstawowych UE // Zasady dobrego rządzenia w wybranych standardach // Partnerstwo Otwartego Rządu (OGP) a dobra administracja // New Public Governence a prawo do dobrej administracji // Prawo do zawodowego, bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy administracyjnej na wybranym przykładzie // Źródła i quasi-źródła prawa międzynarodowego w służbie dobrej administracji // Prawo do dobrej administracji w systemie ochrony zdrowia w Polsce // Prawo do dobrej administracji a demokratyczna kultura polityczna // Prawo do dobrej administracji w świetle misji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej // Good governance w służbie dobrej administracji w Polsce.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21922 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21921/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawiono materiały z konferencji pt. " Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych" z dn. 14 grudnia 2009 r. Materiały te zawierają informacje o składzie, zakresie zainteresowań i działalności Senackiego Zespołu Strażaków oraz tekst ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowj i niektórych innych ustaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1564/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again