Form of Work
Książki
(132)
Status
only on-site
(132)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(132)
Author
Pettersson Ove
(16)
Frantzich Hakan
(14)
Magnusson Sven Erik
(14)
Karlsson Björn
(11)
Holmstedt Göran
(9)
Johansson Henrik
(7)
Lundin Johan
(7)
Särdqvist Stefan
(7)
Andersson Berit
(6)
Fredlund Bertil
(6)
Anderberg Yngve
(5)
Jönsson Robert
(5)
Ondrus Julia
(5)
Andersson Petra
(4)
Blomqvist Jan
(4)
Thomas Philip H
(4)
Arif Ghazi Majid
(3)
Olsson Fredrik
(3)
Thomas Philip
(3)
Abrahamsson Marcus
(2)
Gojkovic Daniel
(2)
Holmstedt G[öran]
(2)
Ingason Haukur
(2)
Mattsson Magnus
(2)
Rantatalo Tomas
(2)
Sundström Björn
(2)
Svensson Stefan
(2)
Thomas P.H
(2)
Vannerberg Christina
(2)
Adolfsson Martin
(1)
Alden M
(1)
Andersson B[jörn]
(1)
Andersson P
(1)
Arif Majid Ghazi
(1)
Arvidson Magnus
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Becker Per
(1)
Bengtsson Lars-Göran
(1)
Benthorn Lars
(1)
Blomqvist J
(1)
Carlsson Jörgen
(1)
Edner H
(1)
Forsen Nils Erik
(1)
Fredholm Lars
(1)
Fredlund Berit
(1)
Haksever A
(1)
Hallin Per-Olof
(1)
Harada Kazunori
(1)
Hees Patric van
(1)
Hultquist Hans
(1)
Karlson Björn
(1)
Kylefors Martin
(1)
Larsson Daniel
(1)
Lenntrop Bo
(1)
Lundberg H
(1)
Löfgren D
(1)
Marberg Per-Anders
(1)
Nilsson Jerry
(1)
North Gregory
(1)
Ondrus Ivan
(1)
Schelander Mariette
(1)
Sundström Bjorn
(1)
Särdqvist S
(1)
Thomas P[hilip] H
(1)
Tuovinen Heimo
(1)
Wikman Johan
(1)
Winter Göran
(1)
Yan Zhenghua
(1)
Yan Zhenhua
(1)
Zhenghua Yan
(1)
Öst Jan-Erik
(1)
Year
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(67)
1980 - 1989
(47)
Country
Poland
(131)
Sweden
(1)
Language
English
(90)
unknown (xxx)
(40)
Polish
(2)
Subject
Pożary - powstawanie
(20)
Zarządzanie ryzykiem
(19)
Analiza ryzyka
(16)
Bezpieczeństwo pożarowe
(14)
Płomień
(11)
Konstrukcje drewniane
(7)
Pożary
(7)
Zagrożenia pożarowe
(7)
badania
(7)
obiekty przemysłowe
(7)
Badania pożarnicze
(6)
Dym
(6)
Ochrona przeciwpożarowa
(6)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(6)
Symulacja
(6)
Tryskacze
(6)
Budynki
(5)
Ewakuacja
(5)
Odporność ogniowa
(5)
Projektowanie
(5)
zjawisko flashover
(5)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Budownictwo użyteczności publicznej
(4)
Budynki wysokie
(4)
Gaz ziemny
(4)
Konstrukcje budowlane
(4)
Programy komputerowe
(4)
Zachowania ludzi
(4)
magazyny
(4)
Budownictwo
(3)
Konstrukcje stalowe
(3)
Materiały budowlane
(3)
Materiały drewnopochodne
(3)
Psychologia
(3)
Taktyka walki z pożarami
(3)
materiały wykończeniowe
(3)
meble
(3)
szpitale
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Drewno
(2)
Gazy
(2)
Izolacje cieplne
(2)
Paliwa
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
Stal
(2)
Szkolnictwo
(2)
drogi ewakuacyjne
(2)
elementy budowlane
(2)
halony
(2)
hotele
(2)
spalanie
(2)
straty popożarowe
(2)
zjawisko backdraft
(2)
Administracja publiczna
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Automatyka
(1)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Czujki dymu
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Działania operacyjne
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Gazy palne
(1)
HRR
(1)
Historia
(1)
ISO
(1)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(1)
Materiały palne
(1)
Mgła wodna
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Pożary masowe
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Ryzyko
(1)
Statki wodne
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
analiza
(1)
ciecze
(1)
czas ewakuacji
(1)
detektory
(1)
dydaktyka
(1)
inżynieria pożarowa
(1)
klapy oddymiające
(1)
materiały wyposażeniowe
(1)
model polowy
(1)
osiedla mieszkaniowe
(1)
rozgorzenie pożaru
(1)
sadza
(1)
132 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: Raport stanowi zsumowanie pewnych nieokreślonych regulacji prawnych i standardów analizy ryzyka z różnych krajów, a także standardy europejskie i międzynarodowe. Przedstawia główne elementy decydujące o wyborze określonych standardów i ich zaakceptowaniu. Omawia znaczenie analizy ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1040/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia argumenty przemawiające za działaniem na różnych poziomach ryzyka i podejmowaniem odpowiednich decyzji, korzystając z ilościowej analizy ryzyka QRA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1109/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Temat: halony
Bibliogr. w jęz. angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1001/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia technikę spektroskopii zderzeniowej umożliwiającej analizę mieszaniny gazów. Opisuje wykorzystywanie tej metody do wykrywania gazów pochodzących z różnych modeli pożarów: drewna, polimetakrylanu (PMMA) i polistyrenu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-957/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia badania odporności ogniowej różnych typów konstrukcji betonowych za pomocą programów TASEF-2 i CONFIRE.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-951/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Temat: Symulacja
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia modelowanie mechanicznego zachowania się stali, przy uwzględnieniu zależności między stresem a naprężeniem. Proces oparto na deformacji stali pod wpływem wysokiej temperatury. Przeprowadzone testy określiły determinację rozciągania się stali.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-968/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł.tyt.: Przewidywanie zachowania się w pożarze konstrukcji stalowych i betonowych
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia analityczny model zachowania się materiałów budowlanych (stali i betonu), podczas pożaru oraz omawia strukturę betonu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-953/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł.tyt.: Właściwości materiałów stalowych w wysokich temperaturach
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia metody testowania właściwości technologicznych stali (rozciąganie, elastyczność, odkształcanie, itp.). Omawia analityczny model określający właściwości stali. Zawiera bogatą bibliografię dotyczącą stali.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-950/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr. w jęz. angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1002/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Temat: meble ; Gazy ; Dym
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport omawia zbadane w pełnej skali numerycznej kombinacje właściwości tapicerki, m.in.: zdolność do zapalenia się, intensywność palenia, generacja dymu i wytwarzanie gazów toksycznych. Zbadano też możliwości sklasyfikowania tych właściwości.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-947/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł. tyt.: Zachowanie się w pożarze łóżek i mebli z tapicerką - badania eksperymentalne. Część 1
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia serię dwunastu doświadczeń na tapicerkach i meblach bez tapicerki, przeprowadzonych w różnych pomieszczeniach. Określa narzędzia badań (przepływ ciepła, HRR, analizę pożarniczą).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-963/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr. w jęz. angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1012/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport omawia dwie serie testów z materiałami wykładzinowymi według modelu pożaru pomieszczeń. Przedstawia pomiary gazu, temperatury, przepływu ciepła, szybkości wydzielania ciepła, zawartości tlenu, tlenku węgla i dwutlenku węgla oraz dymu. Prezentuje wyniki b badań dotyczących wartości flashover i produktów spalania w postaci tabel i wykresów.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-977/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia wyniki badań określających charakter pożaru w magazynach materiałów chemicznych (pestycydy).]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1015/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia narzędzie FREIA do analizy ryzyka pożarowego i wybuchowego w zakładzie przemysłowym. W badaniach wykorzystano model CFD - komputerowej dynamiki płynów. Określono zastosowanie mgły wodnej jako zamiennika halonów.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1107/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1016/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia badania dotyczące gaszenia płomienia przy pomocy mgły wodnej. Omawia przebieg badań przeprowadzonych w trzech różnych seriach oraz właściwości mgły wodnej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1008/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia badania nieliniowego zachowania się jedno i dwustopniowych mechanicznych nieciągłych modeli podzielonych na warunki, w których dane zjawiska wystąpiły. Prezentuje dynamiczne możliwości konstrukcji w zależności od obciążenia lub promieniowania termicznego w zakresie wytrzymałości plastycznej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-995/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport przedstawia wyniki badań doświadczalnych i matematycznych określających stabilność ram i łuków narażonych na działanie sił biernych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-997/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Temat: Symulacja
Bibliogr.
Streszczenie: [Raport prezentuje program NORFOR 2 oparty na metodzie HOPF. Przedstawia właściwości modelu i jego zastosowanie.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-996/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again