Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(9)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(7)
Olearczyk Sławomir
(4)
Kustra Witold
(2)
Zdrojewski Artur
(2)
Cichy Andrzej
(1)
Hermann Henryk
(1)
Jakubczak Weronika
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Meszyński Krzysztof
(1)
Pawłowski Jacek (1946- )
(1)
Pączek Bartłomiej
(1)
Radwan Krzysztof
(1)
Stępień-Trela Agnieszka
(1)
Syrek Bogusław
(1)
Truchan Jarosław (1976- )
(1)
Walancik Marek
(1)
Wojnarowski Jan (1943- )
(1)
Łukaszczyk Zygmunt
(1)
Łój Roman
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
System obronny państwa
(4)
Administracja publiczna
(3)
Wojsko
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo morskie
(2)
Współpraca cywilno-wojskowa
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja województwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Bioterroryzm
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Epidemie
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Mobilizacja (wojsko)
(1)
Morze
(1)
Młodzież
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Służby mundurowe
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zagrożenia niemilitarne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
2001-
(8)
Subject: place
Polska
(9)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(11)
Materiały konferencyjne
(10)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(12)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Współpraca sił zbrojnych z administracją puliczną na obszarach morskich / red. nauk. Witold Kustra. - Kołobrzeg ; Warszawa : Mcopy Paweł Żerański, 2012. - 172 strony : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Bibliografie przy pracach oraz strona 172.
Współfinansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: Głównym celem konferencji „Współpraca sił zbrojnych z administracją publiczną na obszarach morskich” jest wymiana poglądów oraz zebranie doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu obronnego państwa w odniesieniu do obszarów morskich z uwzględnieniem podsystemu militarnego i pozamilitarnego. Ponadto celem praktycznym jest wypracowanie metodologicznych aspektów podejścia do systemu obronnego państwa w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego. Tematyka konferencji ukierunkowana w szczególności na marynarkę wojenną i administrację morską wskaże formy ujednolicenia procedur oraz poszukiwania kompleksowych rozwiązań w zakresie realizacji zadań na polskich obszarach morskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1759 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2565/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2579/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy pracach.
Zawiera: Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa // Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo narodowe // Bezpieczeństwo militarne // Nadesłane artykuły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2568/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2576 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliografia przy pracach.
Publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Prace w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2574/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Zawiera: Doświadczenia z kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej (2004-2012) // Uwarunkowania prawno-organizacyjne przygotowań obronnych w działach administracji rządowej // Stabilność finansowa jako dobro publiczne // Finanse publiczne a bezpieczeństwo // Rola instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w kontekście stabilności systemu finansowego // Bezpieczeństwo infrastruktury rynku finansowego na tle zagrożeń kryzysowych i wojennych // Plany awaryjne oraz plany zachowania ciągłości działania w instytucjach finansowych // Finansowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku // Planowanie i realizacja zadań obronnych przez ministra kierującego działem administracji rządowej // Bezpieczeństwo polskiej służby zagranicznej // Realizacja zadań obronnych w działach administracji rządowej kierowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi // Warunki i sposób przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach // Organizowanie przygotowań gospodarczo-obronnych // Realizacja zadań wsparcia przez państwo gospodarza // Realizacja zadań wsparcia państwa gospodarza i państwa wysyłającego w Straży Granicznej // Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej państwa // Program doskonalenia obrony cywilnej jako element przygotowań obronnych w obszarze ochrony ludności // Rezerwy strategiczne wczoraj i dziś - organizacja i funkcje // Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP // Stały dyżur w procesie podwyższania gotowości obronnej // Komputerowe wspomagania procesu opracowania karty realizacji zadania operacyjnego.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2837 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2589 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy niektórych referatach.
Streszczenie: Opracowanie zawiera wielostronną i wieloaspektową analizę roli służby penitencjarnej w systemie obronnym państwa. Omówiono w nim nie tylko organizację i zadania Służby Więziennej, rolę więziennictwa w wewnętrznym i zewnętrznym systemie bezpieczeństwa państwa, militaryzację Służby Więziennej oraz program mobilizacji gospodarki, ale przedstawiono także rozważania dotyczące wyzwań bezpieczeństwa do 2030 roku, prawnoustrojowej pozycji organów państwa w kontekście realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zmian w systemie obrony państwa w nowych uwarunkowaniach ustrojowych i międzynarodowych. Interesującym dopełnieniem całości są treści poświecone systemowi szkolenia obronnego działu administracji sprawiedliwość oraz współdziałaniu Policji i Służby Więziennej w obszarze działań specjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2575 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy referatach.
Streszczenie: Wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju epidemiologii, doświadczeń zebranych w ostatnich latach w służbach mundurowych oraz ponadsektorowe podejście do zagrożeń i upowszechnianie wyników badań naukowych oraz pozytywnych doświadczeń organów państwowych (wojskowych i cywilnych) w sektorze ochrony epidemiologicznej były wiodącymi tematami konferencji Służby mundurowe w epidemiologii EPIMILITARIS. Podczas konferencji zapoznano się z historią gier wojennych, możliwościami oceny zagrożeń typu epidemia i pandemia w ujęciu analiz strategicznych z perspektywy państwa, funkcjonowanie systemu GIS w epidemiologii czy przygotowanie portu lotniczego do zdarzenia o charakterze zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2580/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy referatach.
Streszczenie: W dniach 5-7 czerwca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. Technologie w ochronie infrastruktury krytycznej - zewnętrznego kraju Unii Europejskiej. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych. Cele główne konferencji koncentrowały się wokół następujących tematów: 1) zdefiniowanie zagrożeń ataków na obiekty infrastruktury krytycznej dla państwa będącego zewnętrzną granicą Unii Europejskiej; 2) identyfikacja obiektów infrastruktury krytycznej szczególnie narażonych na zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz cybernetycznymi; 3) naukowe usystematyzowanie wiedzy w zakresie zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 4) wskazanie tendencji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem technicznego wsparcia; 5) wskazanie kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 6) wymiana doświadczeń oraz poglądów naukowych wskazujących kierunki zmian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2594 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2593/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony [233-234].
Zawiera: Podstawy przygotowań obronnych. Między teorią a praktyką // Przygotowania obronne w województwie. Aspekty praktyczne.
Streszczenie: Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Konferencja ukierunkowana na administrację rządową szczebla wojewódzkiego umożliwiła skonfrontowanie dotychczasowych badań akademickich, dokonań, wniosków z poglądami praktyków zajmujących się przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów planistycznych w MON i urzędach wojewódzkich. Wskazała formy ujednolicenia przygotowań obronnych oraz pozwoliła na przeprowadzenie całościowej oceny stanu systemu przygotowań obronnych na poziomie województwa. Dwuwymiarowe, łączące teorię z praktyką podejście do problematyki przygotowań obronnych wyznaczyło złożony cel konferencji: określenie możliwości i sposobów realizacji zadań obronnych przez administrację rządową szczebla wojewódzkiego oraz sformułowanie pożądanych kierunków doskonalenia systemu obronnego państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2571/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Współczesne zagrożenia niemilitarne: konteksty historyczne, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne i prawne // Aspekty współdziałania i współpracy terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) i administracji w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa // Praktyczne konteksty współdziałania podmiotów specjalistycznych, przedsiębiorców i terenowych organów administracji wojskowej w sytuacji kryzysowej.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2573/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Zawiera: Wybrane problemy mobilizacji sił zbrojnych // Rys historyczny mobilizacji jako przedmiotu akademickiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2577 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again