Forma i typ
Książki
(31)
Pliki i bazy danych
(3)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(24)
dostępne
(22)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(25)
Autor
Rączkowski Bogdan
(6)
Cieślak Henryk
(3)
Dołęgowski Bogusław
(3)
Janczała Stefan
(3)
Obuchowska Anna
(2)
Smoliński Dariusz
(2)
Zielińska Sylwia M
(2)
Bernaciak Zdzisław
(1)
Borgul Andrzej
(1)
Długokęcki Zbigniew
(1)
Gałach Adam
(1)
Góra Ewa
(1)
Jankowiak Dariusz
(1)
Klimaszewski Grzegorz
(1)
Korytkowski Jan
(1)
Kostka Zdzisław
(1)
Kwiatkowski Krzysztof
(1)
Kwiatkowski Paweł
(1)
Majer Roman
(1)
Mikulski Feliks
(1)
Mikłaszewski Paweł
(1)
Patulski Władysław
(1)
Skowroński Roman
(1)
Suchocki Bolesław
(1)
Surjak Roman
(1)
Topolski Zdzisław
(1)
Uzarczyk Andrzej
(1)
Winnicki Zdzisław
(1)
Wojciechowska-Piskorska Halina
(1)
Wojciechowski Edward
(1)
Wojciechowski Piotr
(1)
Zelent Sławomir
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(11)
Kraj wydania
Polska
(36)
Język
polski
(36)
Temat
BHP
(21)
przepisy
(10)
Bezpieczeństwo pożarowe
(5)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(5)
Analiza ryzyka
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Budownictwo
(3)
Instytucje
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Pożary - zapobieganie
(3)
Prawo pracy
(3)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Budownictwo użyteczności publicznej
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Transport
(2)
Transport drogowy
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo
(1)
Prawo budowlane
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
biologia
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
dokumentacja
(1)
dyrektywy
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
magazyny
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
Gatunek
Poradnik
(8)
36 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Z uwzględnieniem Polskich Norm obowiązujących od 3 kwietnia 1999 r.
Streszczenie: Zamieszczono wykaz przepisów i norm przedmiotu. Przedstawiono główne źródła zagrożenia pożarem oraz profilaktykę w tym zakresie. Omówiono obowiązki na wypadek pożaru.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16605/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opracowanie stanowi opis procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16607 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Opracowanie ma na celu zapoznanie pracowników i pracodawców z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, jak również sposobami eliminowania bądź ograniczania zagrożeń pożarowych, a także z zasadami używania podstawowego sprzętu gaśniczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16358, I-16108 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Przedstawiono prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy wynikające ze skomplikowanych przepisów Kodeksu pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16107 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. CD-389 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Stan prawny na dzień 31 marca 1999 r.
Streszczenie: Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów podejmujących zagadnienia dotyczące pracowniczej odpowiedzialności materialnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16606 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat: BHP
Streszczenie: [Film jest instruktażem profilaktyki przeciwpożarowej oraz zasad postępowania w przypadku pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego posługiwania się sprzętem gaśniczym. Zakres filmu odpowiada programowi obowiązkowych szkoleń BHP i PPOŻ w przedsiębiorstwach, szkołach i instytucjach.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. F-87 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat: BHP ; Transport
Księgozbiór czytelni: : BHP
Tab.
Streszczenie: [Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju. Podstawową cechą transportu jest ruch oraz powszechność dostępu społecznego. Ruch transportowy stwarza jednak zagrożenie bezpieczeństwa osobistego dla pracowników transportu i osób postronnych. Książka zaspokaja potrzeby w dziedzinie technicznego bezpieczeństwa pracy w transporcie.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15855/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat: BHP ; Prawo pracy
Streszczenie: Publikacja zawiera objaśnienia wielu kwestii i pojęć związanych z czasem pracy, które zostały poparte licznymi przykładami. Omawia specyfikę uregulowań czasu pracy wybranych grup zawodowych. Zawiera także instruktaż, jak przygotować się do zewnętrznej kontroli stosowania przepisów prawa pracy. Na końcu znajduje się przydatna część w postaci pytań i odpowiedzi dotyczących problemów pojawiających się w praktyce stosowania przepisów o czasie pracy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19580 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. CD-423 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Niniejsza książka przedstawia model zarządzania ryzykiem pożarowym w obiektach budowlanych (zakładach pracy), oparty na praktycznych rozwiązaniach krajowych, zaleceniach określonych w dyrektywach Unii Europejskiej, standardach brytyjskich i amerykańskich oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego w Polsce. Wiedza zawarta w książce będzie służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, jak również w procesie doskonalenia zawodowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-848/10, W-848/9, W-848/8, W-848/7, W-848/6, W-848/5, W-848/4, W-848/2, W-848/1 (9 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-848/3 Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Opracowanie zawiera analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego niezbędną do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Streszczenie: Wskazano warunki maksymalnego bezpieczeństwa pożarowego ludzi przebywających w danym obiekcie oraz możliwości natychmiastowego bezpiecznego opuszczenia obiektu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18132, I-18131 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18130/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Podstawowym zadaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie przebywającym w budynkach ludziom maksymalnego bezpieczeństwa pożarowego oraz możliwości szybkiego i bezpiecznego opuszczenia obiektu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-911/10, W-911/9, W-911/8, W-911/7, W-911/6, W-911/5, W-911/4, W-911/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-911/2 [magazyn], W-911/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Książka
W koszyku
Temat: BHP ; przepisy ; Poradnik
Bibliogr.,tab. Według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2005 r.
Streszczenie: [Uwzględniono liczne zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy oraz bhp.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17287 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-17286 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny na dzień 31 sierpnia 1999 r.
Streszczenie: Zbiór aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Nowy podział zadań związanych z ochroną środowiska, regulacje dotyczące zadań o charakterze bezpośredniowykonawczym, ustawy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15931/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Opracowanie ma na celu zapoznanie pracowników i pracodawców z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, jak również sposobami eliminowania bądź ograniczania zagrożeń pożarowych, a także z zasadami używania podstawowego sprzętu gaśniczego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20076, I-20075 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20074/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Stan prawny na dzień 18 września 2007 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2009 r. dotyczących charakterystyki energetycznej budynków
Streszczenie: Zawiera szczegółowy komentarz do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących procesu budowlanego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18144 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat: BHP ; przepisy
Stan prawny na dzień 31 marca 1999 r.
Streszczenie: [Określono warunki pracy stosowane w prawie pracy, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy stosowane w przepisach prawa budowlanego. Przedstawiono charakterystykę obiektów budowlanych oraz terenu zakładu pracy, pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, innych pomieszczeń i urzadzen. Podano wymogi prawne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16287 (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : BHP
Zob. CD-423
Streszczenie: Opracowanie stanowi praktyczny zbiór wszystkich znaków bezpieczeństwa z komentarzem dotyczącym ich stosowania: znaki bezpieczeństwa ochrona i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja, techniczne środki przeciwpożarowe, strefa zagrożenia wybuchem, źródła promieniowania elektromagnetycznego, źródła promieniowania jonizującego, oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest, znaki niebezpiecznych substancji chemicznych, oznaczenia graficzne materiałów niebezpiecznych w transporcie lądowym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19884/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Przedstawiono zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, warunki techniczne dla stacji paliw, ochronę odgromową i od elektryczności statycznej. Omówiono nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej w obiektach, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Przedstawiono ocenę zagrożenia wybuchem. Część druga opracowania dotyczy wybranych zagadnień bhp.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16583 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16582/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej