Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(12)
Author
Wiąckowski Stanisław
(3)
Ożga Ewa
(2)
Terelak Jan F
(2)
Antoniuk Jarosław R
(1)
Chakowski Maciej
(1)
Drzewiecki Andrzej
(1)
Dębowski Józef
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Jankowski Henryk
(1)
Jedynak Stanisław
(1)
Kolman Romuald
(1)
Mikołajczyk Agata
(1)
Panasiuk Andrzej
(1)
Siedlecki Tomasz
(1)
Stec Piotr
(1)
Szmyd Jan
(1)
Szyjewska-Bagińska Joanna
(1)
Wojciechowski Sebastian
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Prawo
(6)
Psychologia
(3)
Zarządzanie
(3)
słownik
(3)
Stres
(2)
ekologia
(2)
język angielski
(2)
Administracja
(1)
Bazy danych
(1)
Chemia
(1)
Ekonomia
(1)
Filozofia
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Kanada
(1)
Mobbing
(1)
Organizacja
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Terroryzm
(1)
Toksykologia
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
biologia
(1)
encyklopedia
(1)
etyka
(1)
fizyka
(1)
nauki ogólne
(1)
podręcznik
(1)
prawo autorskie
(1)
przepisy
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
Subject: place
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę prawa własności intelektualnej dla studentów przygotowujących się do egzaminu z tego przedmiotu. Swoim zakresem obejmuje zarówno prawo autorskie i prawa pokrewne, jak i prawo własności przemysłowej oraz dobra niematerialne regulowane przepisami odrębnymi, w tym bazy danych czy nowe odmiany roślin. Omawiane kwestie zilustrowano przykładami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1051 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliogr.
Streszczenie: Książka omawia zjawisko mobbingu w miejscu pracy, które stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Przedstawiono prawne sposoby rozwiązywania tego problemu w Polsce, niektórych krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Szczególny nacisk został położony na zaprezentowanie prawnych regulacji na poziomie przedsiębiorstwa, które mogą przyczynić się do ograniczenia występowania tego zjawiska. W pracy została również zaprezentowana wzorcowa Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, której zastosowanie będzie równoznaczne z wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19308/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Streszczenie: [Encyklopedia przygotowana przez zespół autorski. Zawiera zestaw podstawowych terminów i pojęć filozoficznych, omawia wybrane problemy, kierunki, szkoły, nurty, prądy filozoficzne.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15815/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Gospodarka przestrzenna
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna i kierunku administracja uczelni ekonomicznych oraz uniwersytetów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-337/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Marketing bankowy / Wojciech Grzegorczyk. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2004. - 257 s. : rys. ; 24 cm.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Zasady i elementy marketingu w odniesieniu do banków.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16872 (1 egz.)
Book
In basket
Mały słownik etyczny / red. nauk. Stanisław Jedynak. - Wyd.2 uzup., popr. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 1999. - 331 s. : rys. ; 20 cm.
Temat: etyka ; słownik
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliogr.
Streszczenie: [Słownik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy interesują się problematyką etyczną, w szczególności dla nauczycieli i uczniów różnego typu szkół, jako materiał pomocniczy do zajęć z propedeutyki filozofii, etyki czy religii.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15816/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Celem niniejszej pracy jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które podjęły bardzo ważną decyzję życiową podniesienia swych kwalifikacji.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17099 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17098/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: [Słownik skierowany jest do różnorodnych odbiorców: tłumaczy przysięgłych, prawników, studentów prawa, przedsiębiorców. Wydanie zawiera ponad 20 000 haseł. Cz.1. polsko-angielska, Sygn. I-16127; Cz.2. angielsko-polska, Sygn. I-16128]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16127/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: [Słownik skierowany jest do różnorodnych odbiorców: tłumaczy przysięgłych, prawników, studentów prawa, przedsiębiorców. Wydanie zawiera ponad 20 000 haseł. Cz.1. polsko-angielska, Sygn. I-16127; Cz.2. angielsko-polska, Sygn. I-16128]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16128/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Prawo ; przepisy
Grupa tematyczna: Zagadnienia prawne
Stan prawny na 1 sierpnia 2004 r.- Ind.
Streszczenie: [Treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień publicznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17053/S (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Bazy danych ; Prawo
Streszczenie: Omawia problematykę stosowania prawa autorskiego oraz innych praw (m.in. ustawy o ochronie baz danych) w odniesieniu do specyficznego rodzaju utworów jakimi są dzieła multimedialne o charakterze baz danych. Przedstawia pojęcie utworu multimedialnego, jego specyfikę, elementy podlegające ochronie prawnej i sposoby ich określania oraz uprawnienia różnych osób z tytułu praw autorskich - majątkowych i osobistych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18824 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Ksiażka obejmuje wszystkie aspekty stresu: koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie oraz modyfikatory. Bogata literatura przedmiotu oraz nowe wyniki badań mają uzmysłowić człowiekowi, że stres jest wszechobecny w naszycm życiu zawodowym i prywatnym, zaś wiedza o nim jest jednym z ważnych sposobów radzenia sobie ze stresem dnia codziennego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20486, I-20485 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20484/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Stres psychologiczny / Jan F. Terelak. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 1995. - 381 s. : rys. ; 20 cm.
Temat: Psychologia ; Stres
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15456/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "BRANTA", 1999. - 462 s. : rys. ; 24 cm.
Temat: ekologia
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono problemy środowiska wodnego i lądowego oraz organizmów producentów, konsumentów i destruentów, w podobny sposób traktując rośliny, zwierzeta i drobnoustroje, zarówno w wodzie jak i na lądzie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16085/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. - Bydgoszcz; Kielce : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2008. - 435 s. : il, wykr. ; 24 cm.
Temat: ekologia
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono problemy środowiska wodnego i lądowego oraz organizmów producentów, konsumentów i destruentów, w podobny sposób traktując rośliny, zwierzeta i drobnoustroje, zarówno w wodzie jak i na lądzie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19426 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Toksykologia
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono najważniejsze, najlepiej poznane toksyczne czynniki natury chemicznej, biologicznej i fizycznej występujące zarówno w środowisku pracy człowieka, jak i w środowisku przyrodniczym. Autor opisuje działanie trucizn na żywe organizmy oraz zwraca uwagę na podstawy leczenia zatruć. Obok podstawowych czynników środowiska naturalnego omówiono omówiono różne aspekty działalności człowieka w środowisku, jak np. w rolnictwie, przemysle, budownictwie czy medycynie.
Streszczenie: W tej części omówiono czynniki chemiczne i fizyczne toksykologii, które zazwyczaj kierowane są do określonych roczników studentów farmacji czy medycyny. Omówiono je w formie nieco skróconej, natomiast informacje o nich poszerzono w części dotyczącej czynników biologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19260, I-19259 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19258/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera kompleksowy przegląd zagadnień związanych ze współczesnym terroryzmem. Autor analizuje najważniejsze aspekty tego zagrożenia odwołując się do sfery przyczynowo-skutkowej, interdyscyplinarnej oraz interferencyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19432 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19431/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again