Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(10)
Czasopisma
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(21)
only on-site
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(18)
Author
Kubiak Mariusz
(3)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(3)
Lipińska-Rzeszutek Małgorzata
(2)
Trejnis Zenon (1942- )
(2)
Białoskórski Robert
(1)
Bieleń Stanisław (1953- )
(1)
Bogdalski Piotr
(1)
Domaradzki Spasimir. Redaktor
(1)
Gajlewicz Katarzyna
(1)
Grosicka Katarzyna
(1)
Grosicki Leszek
(1)
Grosicki Przemysław
(1)
Indraszczyk Arkadiusz
(1)
Jaczyński Stanisław (1951- )
(1)
Jurgilewicz Marcin
(1)
Kaszuba Malina
(1)
Kiczma Łukasz
(1)
Kozieł Andrzej
(1)
Kozioł Jerzy
(1)
Kościelecki Lech
(1)
Kubiak Mariusz (nauki o obronności)
(1)
Marczuk Karina Paulina
(1)
Materska-Sosnowska Anna
(1)
Pietraś Marek
(1)
Puzikov Ruslan Vladimirovič
(1)
Rogozińska-Mitrut Joanna
(1)
Sirojć Zdzisław
(1)
Sowiński Sławomir
(1)
Sułek Mirosław (1952- )
(1)
Szewior Krzysztof
(1)
Szmidtka Tadeusz
(1)
Słomski Wojciech (1969- )
(1)
Tołwiński Tadeusz
(1)
Wróblewski Ryszard (1945- )
(1)
Zheltovskyy Vadym. Redaktor
(1)
Zieliński Jacek
(1)
Świderski Maciej
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Audience Group
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Studenci
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(10)
Bezpieczeństwo
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(4)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Prawo
(3)
System obronny państwa
(3)
Terroryzm
(3)
Bezpieczeństwo społeczne
(2)
Służby mundurowe
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
ekologia
(2)
Administracja rządowa
(1)
BOR
(1)
Badania nad pokojem
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Filozofia
(1)
Historia
(1)
Internet
(1)
Leksykon
(1)
Migracja
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obrona cywilna
(1)
Organizacja
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Policja
(1)
Polityka
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prognozy
(1)
Przywództwo polityczne
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Racja stanu
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Socjologia
(1)
Sztuka wojenna
(1)
Technika
(1)
Wojna
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
Związki powierzchniowo czynne
(1)
działania militarne
(1)
encyklopedia
(1)
etyka
(1)
informacje niejawne
(1)
ochrona
(1)
słownik
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1701-1800
(2)
1801-1900
(2)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(2)
Czasopismo techniczne
(1)
Monografia
(1)
Raport
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(6)
Historia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Polityka
Zawiera: Teoria // Metodologia // Charakterystyka danych statystycznych // Miary podstawowe // Miary pochodne // Koncentracja/polaryzacja i stabilność // Prognoza potęgi ogólnej na podstawie prognozy PKB zawartej w raporcie PwC // Prognoza potęgi ogólnej na podstawie prognozy PKB według raportu CEPII // Prognoza potęgi ogólnej na podstawie prognozy PKB według raportu HSBC // Podsumowanie głównych wyników // Wnioski // Uwagi o przyszłym kształcie międzynarodowego układu sił // Perspektywa dla studiów strategicznych // Rekomendacje.
Streszczenie: Przedstawiamy Państwu trzecią edycję Raportu „Międzynarodowy układ sił w procesie zmian”. Wprowadziliśmy w nim nieznaczne zmiany w strukturze i metodologii, które w niczym nie podważają poprzednich ustaleń. Niniejszy Raport jest próbą odpowiedzi na duże zapotrzebowanie instytucjonalne i społeczne w zakresie empirycznych badań stosunków międzynarodowych, w tym z wykorzystaniem metod potęgometrycznych. Powszechne w obiegu poglądy w zakresie „powrotu geopolityki”, „zmian w międzynarodowym układzie sił”, „przesuwaniu się ośrodka siły z Zachodu na Wschód”, „zmierzchu Zachodu” itp. - wciąż wymagają weryfikacji naukowej. Materiał badawczy, oparty na syntetycznych wskaźnikach potęgometrycznych pozwala, na analizowanie zmian w układzie sił pomiędzy państwami jako głównymi aktorami stosunków międzynarodowych. [za Autorami]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2760/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Polityka
Bibliografia strony 249-277 i przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: I. Istota polityki w stosunkach międzynarodowych // II. Czynniki motywacyjne zachowań międzynarodowych państw // III. Suwerenność państw w stosunkach międzynarodowych // IV. Samostanowienie narodów // V. Polityka bezpieczeństwa państw // VI. Polityczne implikacje globalizacji // VII. Struktura i funkcjonowanie ładu międzynarodowego
Współfinansowanie: Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych
Streszczenie: W założeniu autora niniejsza książka służyć ma jako lektura dla studentów, ale także pomóc w porządkowaniu podstawowych problemów zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21510, I-21509 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21508/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: "Słownik wiedzy o policji" w wielu aspektach systematyzuje lub poszerza wiedzę dotyczącą policji, np. w zakresie: jej historii, zadań, uprawnień, infrastruktury, współpracy, strategii i taktyki działania, kontroli, a także towarzyszących temu wyzwań czy problemów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1723/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliografia przy rozdziałach.
Tekst w języku polskim, część artykułów w języku rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim, częściowo w języku polskim.
Streszczenie: W monografii podjęto próbę przedstawienia problemu terroryzmu oraz walki z nim zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, w złożonej i dynamicznej rzeczywistości XXI wieku. Autorzy poszczególnych rozdziałów wpisują się w nurt najnowszych dyskusji naukowych dotyczących opisywanego zjawiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2609, IBC-2608 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2607/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Kształtowanie się praw do zgromadzeń w Polsce // Zarys kształtowania się regulacji prawnych w zakresie imprez masowych // Wolność zgromadzeń w Polsce - uwarunkowania administracyjnoprawne// Organizacja imprez masowych w Polsce - uwarunkowania administracyjnoprawne // Przesłanki i zakres obowiążków denuncjacyjnych organizatora imprezy masowej // Odpowiedzialność prawna uczestników zgromadzeń i imprez masowych // Praktyczne aspekty zapewnienia przez Policję bezpieczeńśtwa zgromadzeń w Polsce // Rola Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce // Bezpieczeństwo imprez artystyczno - rozrywkowycch z udziałem dużej liczby uczestników w kontekście możliwości wyłączenia spod przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych // Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych - analiza ryzyka według metody FMEA // Wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce // Zastosowanie mediacji w sporach powstałych podczas zgromadzeń i imprez masowych.
Wstęp, zakończenie oraz spis treści równolegle w języku polskim i przekładzie angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3219 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Streszczenie: Czytelnik tego zbioru znajdzie w nim liczne przykłady skutecznego wykorzystywania mediów na wszystkich płaszczyznach działania grup terrorystycznych, które w oparciu o nie budują i cementują własne struktury organizacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1449, IBC-1448 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1447/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Każdy rozdzaił poprzedza wstęp w języku angielskim.
Streszczenie: Zróżnicowaną problematykę recenzowanej książki łączy wspólny mianownik, jakim jest bezpieczeństwo ekologiczne i jego znaczenie dla przetrwania i rozwoju człowieka, jego kultury i naszej cywilizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2342, IBC-2341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2340/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografie przy rozdziałach.
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Publikacja porusza kwestie bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście metodologii badań, ekonomii, nierówności społecznej, bioterroryzmu, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP a także świadomości ekologicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2415, IBC-2414 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2413/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Streszczenie: W książce opisano jak sposób pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasach współczesnych, czyli w okresie pozimnowojennym, zdecydowanie różni się od rozumienia tej kategorii w okresie wcześniejszym. Do jakościowej zmiany w rozumieniu bezpieczeństwa wewnętrznego przyczynia się bowiem wiele czynników o charakterze wewnątrzpaństwowym, jak również ľ paradoksalnie ľ międzynarodowym. Z drugiej strony bezpieczeństwo wewnętrzne pojmowane jest odmiennie w różnych państwach, co uwarunkowane jest ich historią i tradycją, systemem politycznym i prawnym, bieżącą polityką w sprawach wewnętrznych etc., lecz także na przykład członkostwem w organizacjach międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1419, IBC-1418 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1417/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: U podstawy przygotowania książki zarówno jako całości, jak i poszczególnych tekstów legło kilka założeń. Po pierwsze, bezpieczeństwo jest złożonym, wielowymiarowym, dotyczącym różnych obszarów życia społecznego dynamicznym procesem. Po drugie, ewolucja rozumienia bezpieczeństwa warunkowana jest zmianami rzeczywistości społecznej, zwłaszcza tej międzynarodowej. Stąd też bezpieczeństwo Polski, istniejące zagrożenia, realizowaną politykę bezpieczeństwa analizowano w poszczególnych artykułach w szerszym kontekście środowiska międzynarodowego i zachodzących w nim zmian. Po trzecie, mając na uwadze procesy globalizacji, narastające współzależności międzynarodowe, liczne przepływy transgraniczne, uznano za nieuzasadnione oddzielenie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Stąd też w odniesieniu do Polski problemy bezpieczeństwa analizowano na przecięciu wnętrza państwa i środowiska międzynarodowego. Po czwarte, mając na uwadze wielowymiarowość problemów bezpieczeństwa we współczesnym świecie, w kolejnych tekstach części drugiej ich autorzy starali się uchwycić specyfikę poszczególnych wymiarów, ich odrębność i autonomiczność. Strukturę książki dostosowano do założeń, dynamiki i zmienności współczesnego rozumienia bezpieczeństwa oraz złożoności jego zagrożeń i działań podejmowanych przez Polskę na rzecz jego zapewnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1917, IBC-1916, IBC-1915, IBC-1835, IBC-1834, IBC-1833 (6 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia koncepcję nowoczesnego systemu zarządzania kryzysowego. Przedstawia system bezpieczeństwa cywilnego i kryzysowego w Polsce, jego podstawy prawne oraz strukturę zespołów reagowania kryzysowego na poziomie podstawowym gminy i powiatu. Porusza problem zarządzania bezpieczeństwem i gotowością cywilną w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-989/6, W-989/5, W-989/4, W-989/3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-989/2 [magazyn], W-989/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Współczesne problemy bezpieczeństwa / redakcja naukowa: Zdzisław Sirojć, Wojciech Słomski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2021. - 211, [4] strony : fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach.
Jedna praca w języku rosyjskim. Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3264, IBC-3263, IBC-3262 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Streszczenie: Opracowanie dotyczy roli i miejsca norm moralnych we wsółczesnym społeczeństwie oraz zastosowania etyk w życiu publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20395 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20394/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Streszczenie: Problematyka bezpieczeństwa, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, na ogół rozpatrywana jest z uwzględnieniem sfery «twardej» dotyczącej pośredniego lub bezpośredniego użycia siły. Niezwykle ważnym, choć często pomijanym aspektem, jest także wymiar «miękki» bezpieczeństwa odwołujący się m.in. do kwestii: ekonomicznych, administracyjnych, prawnych czy społecznych. Rekomendowana publikacja znacząco uzupełnia «lukę» występującą pod tym względem na polskim rynku wydawniczym. Jej wielką zaletą jest oryginalność zastosowanego konceptu badawczego służącego do analizy i oceny bezpieczeństwa społecznego. Zostało to połączone m.in. z umiejętnym wnioskowaniem przyczynowo-skutkowym oraz interesującym zespoleniem rozważań teoretycznych z konkretnymi studiami przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2037, IBC-2036 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2035/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w wymiarze politycznym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze militarnym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze ekonomicznym.
Publikacja sfinansowana w ramach projektu w programie Grant Badawczy MON.
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Monografia stanowi sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zatytułowanego Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku realizowanego w ramach Grantu Badawczego nr 997/2018 pt. System logistyczny determinantem zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Badania ukierunkowane zostały na zapewnienie kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki logistycznego zapewnienia zdolności obronnych RP w XXI stuleciu, w ramach funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego. Postępujące procesy globalne powodują częste zmiany środowiska bezpieczeństwa, w otoczeniu którego znajduje się Polska. Zmiany mają charakter nie tylko polityczno-militarny, ale także ekonomiczny (gospodarczy), społeczno-kulturowy, środowiskowy oraz technologiczny. Procesy globalizacyjne w wielu przypadkach są sprzeczne z interesami narodowymi państw, a czasy, w których żyjemy, są coraz mniej stabilne i trudne do przewidzenia, gdy cywilizacja chińska staje się ponownie hegemonem światowym, a pozycja Stanów Zjednoczonych słabnie. Z kolei Korea Północna rozbudowuje swoje programy rakietowo- jądrowe, zagrażając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej, a więc bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rosja, pomimo że słabsza gospodarczo od innych mocarstw, także dąży do wyznaczenia współczesnemu światu swej dominacji, a jej agresywna polityka sprowadza się do walki o strefy na Bliskim Wschodzie, np. w Syrii czy też zajęcie Abchazji i Osetii Południowej w 2008 r., Krymu i części Ukrainy w 2014 r., prowadzenia tzw. wojny hybrydowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Są to działania, które z jednej strony - pokazują słabość UE i NATO w tym obszarze Europy, a z drugiej - niepewność w kwestii bezpieczeństwa wśród społeczności międzynarodowej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2750, IBC-2749 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2748/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Indeks.
Zawiera: Wyzwania i zagrożenia w wymiarze społecznym // Wyzwania i zagrożenia w wymiarze technologiczno-środowiskowym.
Publikacja sfinansowana w ramach projektu w programie Grant Badawczy MON.
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Monografia stanowi sprawozdanie z realizacji zadania badawczego zatytułowanego Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku realizowanego w ramach Grantu Badawczego nr 997/2018 pt. System logistyczny determinantem zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Badania ukierunkowane zostały na zapewnienie kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do problematyki logistycznego zapewnienia zdolności obronnych RP w XXI stuleciu, w ramach funkcjonującego systemu bezpieczeństwa narodowego. Postępujące procesy globalne powodują częste zmiany środowiska bezpieczeństwa, w otoczeniu którego znajduje się Polska. Zmiany mają charakter nie tylko polityczno-militarny, ale także ekonomiczny (gospodarczy), społeczno-kulturowy, środowiskowy oraz technologiczny. Procesy globalizacyjne w wielu przypadkach są sprzeczne z interesami narodowymi państw, a czasy, w których żyjemy, są coraz mniej stabilne i trudne do przewidzenia, gdy cywilizacja chińska staje się ponownie hegemonem światowym, a pozycja Stanów Zjednoczonych słabnie. Z kolei Korea Północna rozbudowuje swoje programy rakietowo-jądrowe, zagrażając przede wszystkim Japonii i Korei Południowej, a więc bliskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych. Natomiast Rosja, pomimo że słabsza gospodarczo od innych mocarstw, także dąży do wyznaczenia współczesnemu światu swej dominacji, a jej agresywna polityka sprowadza się do walki o strefy na Bliskim Wschodzie, np. w Syrii czy też zajęcie Abchazji i Osetii Południowej w 2008 r., Krymu i części Ukrainy w 2014 r., prowadzenia tzw. wojny hybrydowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Są to działania, które z jednej strony - pokazują słabość UE i NATO w tym obszarze Europy, a z drugiej - niepewność w kwestii bezpieczeństwa wśród społeczności międzynarodowej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2747, IBC-2746 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2745/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawione zostały wybrane problemy bezpieczeństwa państwa. W prezentowanej publikacji bezpieczeństwo państwa jest traktowane kompleksowo. Opisane zostały różne płaszczyzny (międzynarodowa, wewnętrzna, ekologoczna, ekonomiczna, informacji, społeczna, kulturowa). Omówiono ich istotę, uwarunkowania i perspektywy rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-813, IBC-812, IBC-811 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.
Integracja europejska z perspektywy polskiej racji stanu // Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie jako kluczowe wyzwanie dla przyszłości UE // Swoboddny przepływ osób w interesach Polski i Unii Europejskiej // Polska polityka wschodnia a Unia Europejska // Polska racja stanu a współpraca europejska w sprawach bezpieczeństwa i obrony // Priorytety nowej Komisji Europejskiej a polska racja stanu // Polskie interesy w ramach polityki energetyczno - klimatycznej Unii Europejskiej // Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej: zabiegi o kształt Europejskiego Funduszu Odbudowy.
Spis treści również w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3230, IBC-3229 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia, netografia przy pracach.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Część prac w języku angielskim, część prac tłumaczona. Streszczenie w języku angielskim przy pracach oraz streszczenie w języku angielskim całości. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Procesy charakteryzujące współczesne środowisko międzynarodowe tworzą wiele nowych wyzwań dla jego bezpieczeństwa. Nie zmieniła się w nim jednak pozycja państwa jako podstawowego podmiotu stosunków międzynarodowych. Stałej ewolucji podlegają natomiast sposoby i instrumenty ich kształtowania. Autorzy zasadnie koncentrują wysiłek badawczy na zagadnieniach wielopłaszczyznowej aktywności państw i uwarunkowaniach relacji zachodzących w stosunkach międzynarodowych. Ich dociekania obejmują zarówno szeroko rozumiany obszar bezpieczeństwa międzynarodowego, politykę bezpieczeństwa, jak i aktywność wojskową, która wpływa na pozycję państwa oraz stan globalnego, światowego bezpieczeństwa. Interesującym zabiegiem jest, że niektóre zagadnienia omówione zostały zarówno przez Autorów z kraju, którego one dotyczą, jak i Autorów zewnętrznych. [prof. dr hab. Eugeniusz Zielińsk]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2618, IBC-2617 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2616/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Konkrety obronności państwa // Uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski // Zagrożenia w otoczeniu geopolitycznym Polski // Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa i obronnosci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2903, IBC-2902 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2901/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again