Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(30)
available
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(30)
Author
Markowski Władysław
(5)
Osowicki Zbigniew
(4)
POLON-ALFA
(2)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Techniczne systemy zabezpieczeń
(23)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(20)
Alarmowanie
(13)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(9)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(9)
Projektowanie
(8)
Systemy alarmowe
(7)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(7)
Automatyka
(6)
czujki
(6)
Normalizacja
(5)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(5)
warsztaty
(4)
Czujki pożarowe
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
systemy sygnalizacji
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
czujki płomieniowe
(2)
scenariusz zdarzeń
(2)
sygnalizatory
(2)
Atrium (pomieszczenie)
(1)
Broń jądrowa
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki wysokie
(1)
Czujki dymu
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Kable
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prawo
(1)
Programy komputerowe
(1)
Promieniowanie jonizujące
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Tryskacze
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wykrywanie pożaru
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
centrale pożarnicze
(1)
czujki temperatury
(1)
detektory
(1)
katalog
(1)
monitoring
(1)
ochrona
(1)
seminaria
(1)
systemy wykrywania dymu
(1)
systemy wykrywania pożaru
(1)
urządzenia oddymiające
(1)
30 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-970/5, W-970/4, W-970/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-970/2 [magazyn], W-970/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Streszczenie: T.1. Zawiera:
Streszczenie: 1.Oferta ogólna
Streszczenie: 2.Czujki szeregu 30
Streszczenie: 3.Osprzęt do czujek
Streszczenie: 4.Wyposażenie serwisowe
Streszczenie: 5.System konwencjonalny CSP-35,CSP-36,CSP-30/OT
Streszczenie: 6.Zespół sterowania gaszeniem ZSG-35
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15475/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Streszczenie: T.II zawiera:
Streszczenie: 7.System adresowalny CSP-35A
Streszczenie: 8.Elementy liniowe systemu telsap 2100
Streszczenie: 9.Centralka systemu telsap 2100
Streszczenie: 10.Oprogramowanie systemu telsap 2100
Streszczenie: 11.Programy usługowe telsap 2100
Streszczenie: 12.Różne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15476/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera referaty przygotowane na ogólnopolskie warsztaty, których uczestnikami byli specjaliści związani z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem spotkania było poszerzenie zakresu wiedzy z reprezentowanej dziedziny ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami i trendami, a także regulacjami prawnymi z położeniem szczególnego nacisku na praktyczne wykorzystanie przekazywanych informacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1003/5, W-1003/4, W-1003/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1003/2 [magazyn], W-1003/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: 1.Koincydencja w systemie sygnalizacji pożarowej/
Jerzy Ciszewski. - Warszawa: CNBOP 2.Uwagi do projektu normy PN: Opracowanie założeń,
projektowanie, odbiór, użytkowanie i serwis -
wytyczne/ Bogumiła Zegarek,Romuaid Płaczkowski. -
Warszawa: RAJ International 3.Uwagi do projektu Polskiej Normy: Systemy sygna-
lizacji pożarowej: Sterowanie i uruchamianie
stałych urządzeń gaśniczych-wytyczne/ Wiesław
Ardanowski. - Bydgoszcz: ITO 4.Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi przez
instalacje sygnalizacji pożarowej: projekt
wytycznych/ Janusz Sawicki. - Warszawa: CNBOP 5.Wybrane zagadnienie dotyczące obrotu izotopowymi
czujkami dymu i ich stosowania w instalacjach
sygnalizacji pożaru/ Jan Skotniczny. - Warszawa:
Państwowa Agencja Atomistyki 6.System wizualizacji obiektów/ Andrzej Szebla. -
Warszawa: ABAK 7.Certyfikat prawidłowego działania urządzeń w
roku 2000 8.Imitator temperatury i dymu IDT-4: systemy
sygnalizacji pożarowej 9.Osłona przeciwwietrzna OP-35: systemy
sygnalizacji pożarowej 10.Czujki płomienia w obudowach przemysłowych 11.Nadmiarowa czujka temperatury MHG 386.90:
systemy sygnalizacji pożarowej 12.System sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000 13.System sygnalizacji pożarowej TELSAP 2100 14.System sygnalizacji pożarowej TELSAP 2100
POLON-ALFA [analogowe czujki pożarowe
szeregu 219] 15.Aparatura do pomiaru promieniowania jonizują-
cego: dawkomierz osobisty PM-1203 16.System Sygnalizacji pożarowej ALFA 3800
Streszczenie: Zbiór referatów wygłoszonych na warsztatach Zacisze'99. Tematem warsztatów były systemy sygnalizacji pożarowej, urządzenia sygnalizacji pożarowej, projektowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-614/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Pozycja zawiera referaty przygotowane na ogólnopolskie warsztaty, których uczestnikami byli specjaliści związani z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Poruszone zostały zagadnienia roli central sygnalizacji pożarowej, a także zapewnienia ciągłości zasilania w warunkach pożaru i odporności systemu na potencjalne zakłócenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1052/10, W-1052/9, W-1052/8, W-1052/7, W-1052/6, W-1052/5, W-1052/4, W-1052/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1052/2 Czyt., W-1052/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1063/15, W-1063/14, W-1063/13, W-1063/12, W-1063/11, W-1063/10, W-1063/9, W-1063/8, W-1063/7, W-1063/6, W-1063/5, W-1063/4, W-1063/3, W-1063/2 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1063/1 Pozarnictwo (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Systemy sygnalizacji pożarowej : katalog produktów. - Bydgoszcz : POLON-ALFA, [2011]. - 116 s. : il kolor. ; 30 cm.
Streszczenie: Katalog prezentuje urządzenia firmy Polon-Alfa stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej. Opis każdego produktu zawiera następujące informacje: przeznaczenie, zasadę działania, funkcjonalność, , instalowanie, dane techniczne i uwagi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1671/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1671/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W poradniku przedstawiono: - krótką charakterystykę urzadzeń systemów IGNIS 1000 i POLON 4000, będacą wyciągiem z ich dokumentacji eksploatacyjnej, - ogólne zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do urządzeń produkowanych w POLON-ALFA, - sposoby wykorzystania możliwości urzadzeń systemów IGNIS 1000 i POLON 4000 w projektowaniu pożarowych instalacji alarmowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1002/5, W-1002/4, W-1002/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1002/2 [magazyn], W-1002/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Referaty dotyczyły problemów sygnalizacji pożarowej, urządzeń automatyki pożarniczej współpracujących z systemami sygnalizacji pożarowej i systemami oddymiania oraz systemami gaszenia. Jednym z uczestników Warsztatów i autorem referatu był W.Wnęk - pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-896/4, W-896/3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-896/2 [magazyn], W-896/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentacja problematyki z dziedziny sygnalizacji pożarowej oraz wskazówki praktyczne w zakresie poprawnego projektowania i eksploatacji instalacji SAP. Jednym z autorów referatów był W.Wnęk - pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-897/4, W-897/3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-897/2 [magazyn], W-897/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wskazówki dotyczące projektowania pożarowych instalacji alarmowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4000.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-898/4, W-898/3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-898/2 [magazyn], W-898/1 [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentacja treści referatów wygłoszonych na Ogólnopolskich Warsztatach Zacisze'2006. Tematem wiodącym było: Sterowanie przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-947/5, W-947/4, W-947/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-947/2 [magazyn], W-947/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-955/5, W-955/4, W-955/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-955/2 [magazyn], W-955/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Pozycja zawiera referaty przygotowane na ogólnopolskie warsztaty, których uczestnikami byli specjaliści związani z branżą zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem spotkania było poszerzenie zakresu wiedzy z reprezentowanej dziedziny ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami i trendami w dziedzinie sygnalizacji i automatyki pożarowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1016/6, W-1016/5, W-1016/4, W-1016/3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1016/2 Czyt. [magazyn], W-1016/1 Pozarnictwo (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Zasady oceny ryzyka w ubezpieczeniu ppoż. obiektów; Zjawiska występujące podczas pożaru - metody wykrywania pozarów; Zasady doboru czujek pożarowych do wykrywania pożarów w obiektach; Metody wykrywania pożarów w wybranych obiektach przemysłowych; Zmiany krajowych dokumentów certyfikacyjnych; Wpływ organizacji alarmowania centrali sygnalizacji pożarowej na realizację scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1083/10, W-1083/9, W-1083/8, W-1083/7, W-1083/6, W-1083/5, W-1083/4, W-1083/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1083/2 Pozarnictwo, W-1083/1 Czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zamieszczono referaty wygłoszone na warsztatach. przedstawicielem SGSP był W.Wnęk. Wygłosił referat: "Wykrywanie pożaru w obecności systemów wentylacji mechanicznej pomieszczeń."
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-919/5, W-919/4, W-919/3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-919/2 Pozarnictwo, W-919/1 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-940/4, W-940/3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-940/2 [magazyn], W-940/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Opracowanie zawiera cztery referaty. Tematyka: zabezpieczenia przed oddziaływaniem broni jądrowej, reagowania na zdarzenia radiacyjne, wykrywania i monitorowania skażeń promieniotwórczych na potrzeby ochrony ludności, metody detekcji promieniowania jonizującego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-933/11, W-933/10, W-933/9, W-933/8, W-933/7, W-933/6, W-933/5, W-933/4, W-933/3 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-933/2 [magazyn], W-933/1 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zaprezentowano treści referatów z Warsztatów Zacisze'97 dotyczące systemów sygnalizacji pożarowej, ich projektowania, instalowania, wykorzystania w różnego rodzaju obiektach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-797/8, W-797/7, W-797/6, W-797/5, W-797/4, W-797/3, W-797/2 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-797/1 Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again