Source
Katalog zbiorów
(14)
Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(13)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(13)
Author
Lemański Jan F
(11)
Zabawa Sergiusz
(8)
Sozański Marek M
(3)
Ludwiczak Grzegorz
(2)
Denczew Sławczo
(1)
Kościelniak Stanisław
(1)
Malicka Monika
(1)
Marczyński Dariusz
(1)
Miłaszewski Rafał
(1)
Repetski Artur
(1)
Łomotowski Janusz
(1)
Żygadło Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(8)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
inżynieria sanitarna
(4)
Inżynieria środowiska
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
Zarządzanie
(3)
BHP
(2)
Normalizacja
(2)
Ratownictwo
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
ekologia
(2)
odpady komunalne
(2)
skażenie środowiska
(2)
służby ratownicze
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Audyt
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dekontaminacja
(1)
KCKRiOL
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Prawo
(1)
Projektowanie
(1)
Rurociągi
(1)
Skażenie promieniotwórcze
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Symulacja
(1)
Szkolenie
(1)
Wodociąg
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
przepisy
(1)
skażenie chemiczne
(1)
systemy komputerowe
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Wodociągi i kanalizacja)
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono przebieg procesu audytowania wraz z wybranymi przykładami możliwości jego zastosowania w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18483, I-18481 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18482/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Tematyka sympozjum: system zarządzania środowiskiem, analiza ryzyka środowiskowego, skala zagrożeń środowiska, substancje ropopochodne i ich wpływ na środowisko; środki ochrony roślin, wpływ autostrad na środowisko oczyszczanie wód podziemnych i gruntów, likwidacja skażeń naftowych, odpady niebezpieczne i in.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-52 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
Seminarium Szkoleniowe
Streszczenie: [Tematyką seminarium było m.in.: prawo wodne w perspektywie Unii Europejskiej, znaczenie certyfikatu ISO w zarządzaniu przedsiębiortswami wodociągowymi, kontrola analityczna jakości wody do picia, monitoring i jakość wody z wodociągów, eksploatacja sieci wodociągowej w aspekcie jakości wody u konsumenta.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-48 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
VII Sympozjum Szkoleniowe
Streszczenie: [Na sympozjum poruszono problemy: powszechnego systemu ochrony ludności; koncepcję nowoczesnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych; współdziałanie służb; szkolenie w zakresie ratownictwa; sposoby zabezpieczania obiektów w sferach zagrożonych pożarem i wybuchem.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-54 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-53/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
VIII Sympozjum Szkoleniowe
Streszczenie: [Na Sympozjum omówiono m.in. następujące tematy: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; współpracę PSP z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania KSR-G; doświadczenia w tworzeniu centrów powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego; rozpoznawanie zagrożeń; transport materiałów niebezpiecznych; współdziałanie PSP i jednostek ochrony zdrowia w czasie wypadków i katastrof; zmiany w zakresie ratownictwa; ratownictwo medyczne, dydaktykę w zakresie ratownictwa chemicznego i medycznego.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-55/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska
II Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe
Streszczenie: [Na seminarium poruszono m.in. następujące tematy: polityka ekologiczna państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami; regulacje prawne gospodarki odpadami; kompetencje gmin i powiatów; odpady przemysłowe i komunalne; wdrażanie, funkcjonowanie i monitorowanie systemu oraz korekty programu.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-51 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
IX Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe
Streszczenie: [Celem sympozjum jest pokazanie korzyści z wdrożenia i dojścia do certyfikacji systemu wg. norm PN i SafetyCert oraz wyjasnienie istotnych elementów normy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-60 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-59 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe
Streszczenie: [Niektóre tematy sympozjum: techniki sporządzania map numerycznych wykorzystywanych w geodezji; BHP w oczyszczalniach ścieków; modelowanie matematyczne przepływów w projektowaniu, analizie i modernizacji systemów wodociągowych; systemy zarządzania sieciami technicznego uzbrojenia terenu; symulacja zużycia wody w systemach zaopatrzenia.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-50 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-49 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Materiały konferencyjne zawierają referaty specjalistów krajowych i zagranicznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę miast i wsi.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-45 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Materiały konferencyjne zawierają referaty specjalistów krajowych i zagranicznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę miast i wsi.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-46 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Materiały konferencyjne zawierają referaty specjalistów krajowych i zagranicznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę miast i wsi.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-47 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: [Omówiono zagadnienia związane z tworzeniem programów gospodarowania odpadami. Program docelowy gospodarki odpadami powinien być przygotowany kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich działań, które są niezbne do jego wdrożenia. Wymieniono elememty zintegrowanego systemu gospodarki.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-77, IBC-76 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Streszczenie: Omawia obowiązki organów administracji państwowej w sytuacji zagrożenia, problematykę monitoringu i reagowania w przypadku skażeń promieniotwórczych, zagrożenia związane ze skażeniami przemysłowymi oraz system koordynacji działań służb ratowniczych na przykładzie szwajcarskiej gminy Neuchatel.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-359/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Tab.
Streszczenie: Zaprezentowano m.in.: problemy prawne dotyczące zarządzania środowiskowego, powiązania metod reegineeringu i myślenia sieciowego z zarządzaniem środowiskowym, procedury związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego, finansowanie oraz ocenę efektywności ekologiczno-ekonomicznej inwestycji proekologicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-58 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-57 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again