Source
Katalog zbiorów
(33)
Form of Work
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(33)
Status
only on-site
(33)
Branch
Czytelnia
(33)
Author
Szewczyk Joanna
(5)
Dobrzański Mieczysław Michał
(2)
Czarnowski Andrzej. Zabezpieczenie budynku wysokiego na przykładzie Hotelu Marriott
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Fischer Grzegorz
(1)
Fischer Grzegorz. Zabezpieczenia przeciwpożarowe tuneli kablowych
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Szojda Piotr. Opracowanie koncepcji zespołu stanowisk do pozoracji zawałów i zasypów ziemnych
(1)
Włodarczyk Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(18)
1980 - 1989
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Szkolenie
(5)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(5)
Psychologia
(4)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Pożary
(3)
Pożary - powstawanie
(3)
Samochody gaśnicze
(3)
Szkolnictwo
(3)
Budynki wysokie
(2)
Kanały/szyby instalacyjne
(2)
Katastrofy
(2)
Palność
(2)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(2)
Ratownictwo
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
awarie chemiczne
(2)
ćwiczenia
(2)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Doctor Honoris Causa
(1)
Drabiny
(1)
Ewakuacja
(1)
Kamery termowizyjne
(1)
Materiały palne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Techniczny Uniwersytet Giedymina w Wilnie
(1)
Uszczelnienia
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
informator
(1)
komory dymowe
(1)
kopalnie
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
rozlewy olejowe
(1)
samochody specjalne
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
włókna
(1)
zagrożenie środowiska
(1)
zapory przeciwolejowe
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Subject: place
Wilno (Litwa)
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-56 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Samochód gaśniczy GCBA 3/47 HUSH (11 min); Wykorzystanie kamery termalnej w wybranych akcjach ratowniczo-gaśniczych / scen. Mieczysław M. Dobrzański (4 min 30 s)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Wykorzystanie kamery termalnej w wybranych akcjach ratowniczo-gaśniczych / scen. Mieczysław M. Dobrzański (4 min 30 s); Ćwiczenia manewrowe TOWER'97 (14 in)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-55 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca inżynierska
Streszczenie: [Film przedstawia aktualne wymogi stawiane tunelom kablowym oraz szeroki przekrój kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego tuneli kablowych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-60 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca inżynierska
Streszczenie: [Zabezpieczenie przeciwpożarowe tłoczni gazów na przykładzie tłoczni "Podlasie" w Hołowczycach.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-62 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca inżynierska
Streszczenie: [Prezentowany film w oparciu o 5 wybranych spośród 9 funkcjonujących w PSP komór dymowych omawia potrzebę wyposażenia jednostek w takie ośrodki ćwiczebne. Przedstawia budowę i możliwości ćwiczeń w wybranych komorach dymowych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-20 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Film przedstawia ćwiczenia pokazowe zorganizowane na zakończenie kursu technik ratowniczych w Osace (Japonia sierpień-październik 2000. Prezentowano techniki: przygotowanie do ćwiczeń, tor przeszkód, transport poszkodowanego z miejsca położonego poniżej oraz powyżej poziomu ziemi, wręczenie certyfikatów ukończenia kursu.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Film dokumentalny z uroczystego spotkania społeczności Politechniki Wileńskiej, podczas którego KomendantRektor prof. dr hab. Jerzy Wolanin otrzymał tytuł Honoris Causa. Uroczystość odbyła się w Wilnie w październiku 2000 roku. We wstępie film przedstawia zdjęcia z pobytu na Litwie w dniach 23-26.X.2000 prof. Wolanina i towarzyszących mu osób.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-100 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Reportaż filmowy z Konferencji Psychologów Służb Mundurowych, która odbyła się w dniach 8-12 maja 2000 r. w Ryni. W konferencji udział wzięli psychologowie i pedagodzy z Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Sił Zbrojnych, którzy aktywnie uczestniczyli w zorganizowanych warsztatach szkoleniowych ukierunkowanych na najbardziej aktualne tematy.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-94 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Zaprezentowany w krótkich formach filmowych materiał ukazuje i omawia we wstępie psychologiczne aspekty oddziaływania katastrof, a następnie przedstawia podzielone na dwie grupy sposoby zachowań: -osób zagrożonych i reakcje ich bliskich, -ratowników i innych osób podejmujących próby udzielenia pomocy. W podsumowaniu tematu wykorzystane zostały zdjęcia z wydarzeń terrorystycznych, mających miejsce we wrześniu 2001 roku w USA.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-95 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-25 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wersja angielska
Streszczenie: [Film prezentujący sprzęt pożarniczy amerykańskiej firmy E-ONE. Autorzy prezentują w nim modele samochodów pożarniczych, opisują ich parametry, sposób obsługi konserwacji sprzętu.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-68 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Film przedstawia analizę rozwoju rzeczywistego pożaru w teatrze, badania laboratoryjne i eksperymentalne oraz symulację komputerową zdarzenia.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wersja dźwiękowa z napisami
Streszczenie: [Film przedstawia materiały filmowe z prac badawczych przeprowadzonych w ITB w 1990 roku. Pokazuje stanowisko ROOM FIRE TEST ze standardowym palnikiem piaskowym o mocy od 40 do 300 kW z układem pomiarowym termopar oraz instalację wyciągową dymu. Podczas badań rejestrowano zapalność oraz szybkość rozwoju pożaru w warunkach wykorzystania płyty pilśniowej miękkiej i boazerii sosnowej jako materiałów wykończeniowych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-76 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Film przedstawia omówienie systemów bezpieczeństwa pożarowego zastosowanych w budynku wysokościowym Warszawskiego Centrum Finansowego. Przedstawia rozwiązania w zakresie m. in.: komunikacji, ewakuacji, instalacji sygnalizacji pożaru, tryskaczowej, hydrantowej, gaśniczej na dwutlenek węgla, oddymiającej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-89 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wersja angielska
Streszczenie: [Film prezentuje Szkołę Główną Służby Pożarniczej, jej otwartość i gotowość do współpracy z europejskim środowiskiem pożarniczym.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-70 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Reportaż filmowy z lokomotywowni w Tarnowskich Górach przedstawiający test na porównanie skutków pożaru powierzchni zabezpieczonych i bez osłony w jednostce EN-57 1301 RANDG Systemu Polmar.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Film dokumentalny, w którym omówiono szybkość rozwoju pożaru i skalę zniszczeń na przykładzie pożaru magazynu wysokiego składowania FSO na Żeraniu w 1987 r. Przedstawiono mechanizm i efekty cieplne reakcji aluminotermicznych oraz ich specyficzny wpływ na rozwój i przebieg pożaru. Omówiono negatywne skutki stosowania wody do gaszenia tego typu pożarów. Przedstawiono wnioski zmierzające do zabezpieczenia magazynów przed pożarami, w których mogą uczestniczyć wyroby ze stopów metali lekkich.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-22 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praca inżynierska
Streszczenie: [Film dokumentalny, w którym prezentowane są nowoczesne samochody gaśnicze i specjalne, pozwalajace na samodzielne prowadzenie akcji ratowniczych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-23 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: [Film informacyjny omawia strukturę i zadania PSP w naszym kraju oraz przedstawia różnorodne działania ratowniczo-gaśnicze strażaków w Polsce i poza jej granicami.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. F-102 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again