Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(14)
Status
only on-site
(19)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(19)
Author
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(12)
Olearczyk Sławomir
(6)
Kustra Witold
(4)
Zdrojewski Artur
(3)
Jakubczak Weronika
(2)
Binkowski Henryk
(1)
Buczyński Józef
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Hermann Henryk
(1)
Kaczmarczyk Barbara
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Meszyński Krzysztof
(1)
Moczulski Witold
(1)
Pacek Bogusław (1954- )
(1)
Pawłowski Jacek (1946- )
(1)
Piątek Zbigniew
(1)
Pączek Bartłomiej
(1)
Pączek Wiesław
(1)
Radwan Krzysztof
(1)
Sorokosz Ryszard
(1)
Stępień-Trela Agnieszka
(1)
Syrek Bogusław
(1)
Truchan Jarosław (1976- )
(1)
Walancik Marek
(1)
Wojnarowski Jan (1943- )
(1)
Łukaszczyk Zygmunt
(1)
Łój Roman
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(10)
System obronny państwa
(6)
Wojsko
(5)
Bezpieczeństwo morskie
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
Administracja publiczna
(3)
Bezpieczeństwo militarne
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Współpraca cywilno-wojskowa
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bioterroryzm
(2)
Morza
(2)
NATO
(2)
Obrona terytorium kraju
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Służby mundurowe
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja województwa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Broń chemiczna
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Epidemie
(1)
Epidemiologia
(1)
Geoinformacja
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Mobilizacja (wojsko)
(1)
Morze
(1)
Młodzież
(1)
Narodowy System Pogotowia Kryzysowego
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Policja
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo wojskowe
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Segregacja medyczna
(1)
Statki
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia epidemiologiczne
(1)
Zagrożenia niemilitarne
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
choroby popromienne
(1)
marynarka wojenna
(1)
naturalne zbiorniki wodne
(1)
służby
(1)
zdarzenia
(1)
zdarzenia masowe
(1)
Subject: time
2001-
(11)
Subject: place
Polska
(14)
Europa
(1)
Ukraina
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(15)
Praca zbiorowa
(14)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(18)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(6)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
21 results Filter
Book
In basket
Zawiera: Polski-ukraińskie partnerstwo wobec wyzwań europejskich // Sąsiedztwo Polski i Ukrainy // Studencki punkt widzenia // Materiały nadesłane i historyczne ad vocem.
Część tekstów w języku angielskim i ukraińskim. Streszczenia w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2582 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Współfinansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: Publikacja prezentuje materiały z konferencji, która odbyła się w dn. 20-21 maja 2013 r. w Koszalinie. Konferencja skupiła samorządowców wszystkich szczebli administracji, administrację niezespoloną, m.in. przedstawicieli Urzędów Morskich i Izb Celnych, służb mundurowych oraz wojska. Pierwszego dnia poruszono zagadnienia dotyczące obszarów morskich w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz organów administracji publicznej działających w strefie morskiej. Drugiego dnia przedstawiono współpracę w ramach bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2751 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1191 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Poczucie bezpieczeństwa jako subiektywny aspekt bezp. i jego znaczenie dla funkcjonowania jednostki; Bezpieczeństwo morskie Rzeczypospolitej Polskiej. Istota i formy zapewnienia; Port Elbląg jako węzeł logistyczny; Terenowa administracja rządowa w systemie bezpieczeństwa narodowego; Rola i zadania prezydenta miasta w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców; Samorząd lokalny a bezpieczeństwo i porządek publiczny; Rola administracji publicznej w systemie obronnym państwa na obszarach morskich; Działalność administracji publicznej a prawa i obowiązki obywateli w stanach nadzwyczajnych; Zarządzanie kryzysowe jako część składowa bezpieczeństwa publicznego na przykładzie gminy miasto Elbląg; Zagrożenia powiatu elbląskiego; Wybrane problemy współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim; Okrętem do Elbląga; Potencjał jednostek desantu morskiego Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej na tle sił amfibijnych państw nadbałtyckich; Odzyskiwanie izolowanego personelu w obszarach morskich; Motywacja jako teoria potrzeb a bezpieczeństwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1760 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Bezpieczeństwo militarne w strategii morskiej RP; Zadania sił morskich w systemie obronnym państwa; Bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego - zarys problemu wraz z blokową militaryzacją i ekspansjonistyczną postawą Federacji Rosyjskiej w tle; Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim; Wybrane aspekty wyzwań dla rozwoju i bezpieczeństwa w ujęciu strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego; Realizacja polskiej polityki wschodniej w regionie Morza Bałtyckiego w latach 1989-1999; Strategiczne znaczenie Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej w rejonie Morza Bałtyckiego; Potencjał Nawodnych Sił Uderzeniowych Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej na tle innych państw nadbałtyckich; Wojska Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej w systemie obrony powietrznej RP; Siły zbrojne mocarstwa światowego; Krajowy system bezpieczeństwa morskiego w służbie wykrywania zagrożeń i alarmowania na obszarach morskich; Wykrywanie i identyfikacja zagrożeń w paśmie optycznym; Cyberprzestrzeń w systemie obronnym państwa; Logistyka a obronność państwa; Implementacja wybranych postanowień kodeksu ISM - gotowość zagrożenia (ISM 8) na przykładzie postanowień rezolucju A.852(20); Wybrane problemy terroryzmu morskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1764 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: W dniu 14 listopada 2012 r. pt: „Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń”. Głównym celem konferencji było zebranie doświadczeń Sił Zbrojnych, Policji, Poczty Polskiej, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i administracji samorządowej szczebla powiatowego w zakresie realizacji zadań obronnych. Jednocześnie, konferencja ta, ukierunkowana na administrację samorządową szczebla powiatowego i gminnego wskazała formy ujednolicenia przygotowań obronnych na poziomie powiatu i gminy, zarówno w zakresie opracowywanej dokumentacji, jak i prowadzenia szkolenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2570 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2569/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
Streszczenie: Niniejsza publikacja jest próbą poszukiwania odpowiedzi na szereg pytań z obszaru obrony narodowej, ale nie tylko. Publikacja zawiera poglądy związane z budowaniem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego, aspektami bezpieczeństwa społeczności lokalnej, jak również współdziałania służb, inspekcji i straży w realizacji określonych zadań obronnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2572 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-413/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 89-91.
Zawiera: Transformacja systemu reagowania kryzysowego w sojuszu północnoatlantyckim // Procedury systemu reagowania kryzysowego NATO // Dostosowanie narodowego systemu reagowania kryzysowego do rozwiązań sojuszniczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2835 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W publikacji poruszono następujące tematy: Zagrożenie bioterroryzmem podczas imprez masowych; Zabezpieczenia sanitarne wojsk powracających o niepomyślnej sytuacji epidemicznej; Współczesne migracje a zdarzenia masowe; Realizacja wieloaspektowych zadań transportowych w obliczu zdarzenia masowego; Pierwsza pomoc ofiarom zamachów terrorystycznych. Implementacja elementów wojskowego ratownictwa bojowego do cywilnych działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych; Epidemiologia gruźlicy spontanicznej lub wywołanej w zdarzeniach masowych; Ostra choroba popromienna - postać hematopoetyczna; Broń chemiczna - ograniczenia w produkcji, składowaniu i użyciu w świetle międynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Przykłady naruszeń praw ochrony ludności przez zastosowanie broni chemicznej; Bioterryzm - impreza masowa - bezzałogowe statki powietrzne; Segregacja rannych w warunkach taktycznych; Ochrona pacjentów przed zakażeniem w krajowych oddziałach szpitalnych; Współczesne zagrożenie epidemiczne w zdarzeniach masowych; Geograficzne systemy informacyjne w dziedzinie epidemiologii; Legioneloza potencjalnym czynnikiem zdarzenia masowego; Polskie plany pandemiczne dotyczące grypy a masowe zachorowania wywołane w sposób naturany.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-432 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-431/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W części pierwszej przedstawiono zarówno przesłania myślicieli, jak i potencjalne zagrożenia dla stabilności funkcjonowania państwa w powiązaniu z szeroko rozumianym systemem bezpieczeństwa państwa. Część druga poświęcona jest mobilizacji państwa w odniesieniu do szczebla centralnego oraz analizie stanu zaawansowania prac w zakresie najistotniejszych programów obronnych dla mobilizacji państwa. Część trzecia zawiera wybrane zagadnienia związane ze wsparciem logistycznym w czasie sytuacji kryzysowej oraz istotnej roli polskiego przemysłu obronnego i przedsiębiorców, polegającej na możliwości zasilenia systemu obronnego państwa w sytuacjach kryzysowych. Część czwarta poświęcona jest problemom w zakresie świadczeń na rzecz rodzajów sił zbrojnych oraz zagadnień dotyczących wielonoszowego transportu sanitarnego, który powinien być przygotowany na wszelkie sytuacje kryzysowe, a nie tylko zagrożenia militarne. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2834 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2833 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Kierunki zmian w globalnym środowisku bezpieczeństwa // Transformacja terroryzmu na przełomie wieków // Stan przygotowania Polski do przeciwdziałania terroryzmowi - próba oceny // Międzynarodowe doświadczenia mające na celu skuteczne zwalczanie terroryzmu // Wybrane aspekty prawne wspomagające walkę z terroryzmem // Możliwości wykorzystania nowych doświadczeń i rozwiązań do walki z terroryzmem.
Publikacja dofinansowana z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2578 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2579/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy pracach.
Zawiera: Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa // Bezpieczeństwo międzynarodowe a bezpieczeństwo narodowe // Bezpieczeństwo militarne // Nadesłane artykuły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2568/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2576 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliografia przy pracach.
Publikacja sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Prace w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2574/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy rozdziałach.
Zawiera: Doświadczenia z kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej (2004-2012) // Uwarunkowania prawno-organizacyjne przygotowań obronnych w działach administracji rządowej // Stabilność finansowa jako dobro publiczne // Finanse publiczne a bezpieczeństwo // Rola instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w kontekście stabilności systemu finansowego // Bezpieczeństwo infrastruktury rynku finansowego na tle zagrożeń kryzysowych i wojennych // Plany awaryjne oraz plany zachowania ciągłości działania w instytucjach finansowych // Finansowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku // Planowanie i realizacja zadań obronnych przez ministra kierującego działem administracji rządowej // Bezpieczeństwo polskiej służby zagranicznej // Realizacja zadań obronnych w działach administracji rządowej kierowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi // Warunki i sposób przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach // Organizowanie przygotowań gospodarczo-obronnych // Realizacja zadań wsparcia przez państwo gospodarza // Realizacja zadań wsparcia państwa gospodarza i państwa wysyłającego w Straży Granicznej // Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej państwa // Program doskonalenia obrony cywilnej jako element przygotowań obronnych w obszarze ochrony ludności // Rezerwy strategiczne wczoraj i dziś - organizacja i funkcje // Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP // Stały dyżur w procesie podwyższania gotowości obronnej // Komputerowe wspomagania procesu opracowania karty realizacji zadania operacyjnego.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2837 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2589 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy niektórych referatach.
Streszczenie: Opracowanie zawiera wielostronną i wieloaspektową analizę roli służby penitencjarnej w systemie obronnym państwa. Omówiono w nim nie tylko organizację i zadania Służby Więziennej, rolę więziennictwa w wewnętrznym i zewnętrznym systemie bezpieczeństwa państwa, militaryzację Służby Więziennej oraz program mobilizacji gospodarki, ale przedstawiono także rozważania dotyczące wyzwań bezpieczeństwa do 2030 roku, prawnoustrojowej pozycji organów państwa w kontekście realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zmian w systemie obrony państwa w nowych uwarunkowaniach ustrojowych i międzynarodowych. Interesującym dopełnieniem całości są treści poświecone systemowi szkolenia obronnego działu administracji sprawiedliwość oraz współdziałaniu Policji i Służby Więziennej w obszarze działań specjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2575 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy referatach.
Streszczenie: Wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju epidemiologii, doświadczeń zebranych w ostatnich latach w służbach mundurowych oraz ponadsektorowe podejście do zagrożeń i upowszechnianie wyników badań naukowych oraz pozytywnych doświadczeń organów państwowych (wojskowych i cywilnych) w sektorze ochrony epidemiologicznej były wiodącymi tematami konferencji Służby mundurowe w epidemiologii EPIMILITARIS. Podczas konferencji zapoznano się z historią gier wojennych, możliwościami oceny zagrożeń typu epidemia i pandemia w ujęciu analiz strategicznych z perspektywy państwa, funkcjonowanie systemu GIS w epidemiologii czy przygotowanie portu lotniczego do zdarzenia o charakterze zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2580/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie przy referatach.
Streszczenie: W dniach 5-7 czerwca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. Technologie w ochronie infrastruktury krytycznej - zewnętrznego kraju Unii Europejskiej. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych. Cele główne konferencji koncentrowały się wokół następujących tematów: 1) zdefiniowanie zagrożeń ataków na obiekty infrastruktury krytycznej dla państwa będącego zewnętrzną granicą Unii Europejskiej; 2) identyfikacja obiektów infrastruktury krytycznej szczególnie narażonych na zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz cybernetycznymi; 3) naukowe usystematyzowanie wiedzy w zakresie zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 4) wskazanie tendencji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem technicznego wsparcia; 5) wskazanie kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 6) wymiana doświadczeń oraz poglądów naukowych wskazujących kierunki zmian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2594 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2593/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia strony [233-234].
Zawiera: Podstawy przygotowań obronnych. Między teorią a praktyką // Przygotowania obronne w województwie. Aspekty praktyczne.
Streszczenie: Wojewódzka administracja w przygotowaniach obronnych to temat konferencji, która odbyła się pod patronatem wojewody wielkopolskiego 11-12 kwietnia 2012 roku w Gołuchowie. Konferencja ukierunkowana na administrację rządową szczebla wojewódzkiego umożliwiła skonfrontowanie dotychczasowych badań akademickich, dokonań, wniosków z poglądami praktyków zajmujących się przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów planistycznych w MON i urzędach wojewódzkich. Wskazała formy ujednolicenia przygotowań obronnych oraz pozwoliła na przeprowadzenie całościowej oceny stanu systemu przygotowań obronnych na poziomie województwa. Dwuwymiarowe, łączące teorię z praktyką podejście do problematyki przygotowań obronnych wyznaczyło złożony cel konferencji: określenie możliwości i sposobów realizacji zadań obronnych przez administrację rządową szczebla wojewódzkiego oraz sformułowanie pożądanych kierunków doskonalenia systemu obronnego państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2571/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Współczesne zagrożenia niemilitarne: konteksty historyczne, ekonomiczne, społeczne, psychologiczne i prawne // Aspekty współdziałania i współpracy terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) i administracji w sytuacjach kryzysowych na terenie województwa // Praktyczne konteksty współdziałania podmiotów specjalistycznych, przedsiębiorców i terenowych organów administracji wojskowej w sytuacji kryzysowej.
Finansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2573/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again