Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(13)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(12)
Author
Gospodarek Jerzy
(3)
Brdulak Jakub
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Decewicz Anna
(1)
Galek Aleksandra
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Grącik Małgorzata
(1)
Grącik-Zajączkowska Małgorzata
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Kwiecień-Rosińska Joanna
(1)
Noga Adam
(1)
Nowicka Katarzyna (ekonomia)
(1)
Ornarowicz Urszula
(1)
Osiński Joachim
(1)
Pluta-Zaremba Aneta
(1)
Sobczak Przemysław
(1)
Stefanowicz Bogdan
(1)
Trocki Michał
(1)
Żukrowska Katarzyna
(1)
Żukrowska Katarzyna (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(18)
English
(1)
Subject
Zarządzanie
(5)
Gospodarka
(4)
Prawo
(4)
Szkoły wyższe
(4)
pedagogika
(4)
uczelnie wyższe
(4)
Ekonomia
(2)
Administracja publiczna
(1)
Badania operacyjne
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Globalizacja
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Matematyka
(1)
Nauka
(1)
Normalizacja
(1)
Prawo cywilne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
bibliografia
(1)
edukacja
(1)
informacja
(1)
konferencje
(1)
rachunek prawdopodobieństwa
(1)
systemy informacyjne
(1)
zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
ćwiczenia
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Matematyka
Bibliogr.
Streszczenie: Prezentowana książka została pomyślana jako podręcznik do przedmiotu äprobabilistyczne modele badań operacyjnych", wykładanego od kilku lat na studiach I stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zgodnie z nazwą, zarówno przedmiot, jak i podręcznik koncentrują się przede wszystkim na tych modelach badań operacyjnych, których zasadniczą cechą jest uwzględnienie losowej natury analizowanych problemów decyzyjnych, a w szczególności na modelach opartych na łańcuchach i procesach Markowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19379 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19380, I-19378/Czyt. (2 egz.)
Book
In basket
We wstępie: Podręcznik uwzględnia stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. z niewielką późniejszą aktualizacją.
Streszczenie: Podręcznik jest przeznaczony dla studentów różnych kierunków studiów ekonomicznych, ale może być z powodzeniem wykorzystywany także przez studentów innych kierunków nieprawniczych, na których jest wykładane prawo gospodarcze. Jego zakres pozostaje w zgodności z sylabusem tego przedmiotu ustalonym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i obejmuje zarówno prywatne prawo gospodarcze, jak i publiczne prawo gospodarcze. Ten szeroki zakres publikacji i ograniczenia wydawnicze spowodowały, że niektóre zagadnienia zostały przedstawione w sposób skrócony albo tylko zasygnalizowane z odesłaniem w domyśle do literatury przedmiotu, podanej na końcu podręcznika. Niniejsza część I podręcznika obejmuje zagadnienia ogólne prawa gospodarczego i niektóre ściśle powiązane z nimi kwestie szczegółowe. Ta część jest poświęcona przedstawieniu pojęcia i zakresu prawa gospodarczego, zasad, na których jest ono oparte, jego źródeł prawa, a także fundamentalnych pojęć, takich jak przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i działalność gospodarcza. Ponadto w części I są ukazane w podstawowym zakresie zagadnienia kontroli i nadzoru w działalności gospodarczej, ochrony prawnej konkurencji i konsumentów oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20860 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja wyjaśnia najważniejsze definicje prawne z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w turystyce i rekreacji. Ich zrozumienie ułatwiają przykładowe kazusy opisane w II częśći skryptu. Książka zawiera również przykładowe testy egazminacyjne z omawianej dziedziny oraz obszerny wykaz aktów normatywnych z zakresu turystyki i rekreacji. Dodatkowo załączono bogatą bibliografię liczącą ponad 600 pozycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19177 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Gospodarka ; Prawo
Streszczenie: Omawia różne rodzaje umów gospodarczych: o świadczenie usług, w procesie inwestycyjnym, o pośrednictwo gospodarcze, o zarządzanie, umowy w postępowaniu upadłościowym. Porusza też problematykę zabezpieczenia wierzytelności w umowach gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18788 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19176 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Wybrane materiały seminarium nauk., 31 stycznia 2007.
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Omówiono zmiany paradygmatów zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego, poruszono problematykę przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego, koncepcję koopetycji, ekologiczno-społeczną odpowiedzialność firmy, ocenę projektów europejsklich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18682, I-18681, I-18680 (3 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: [W ostatnich 10 latach dokonują się w Polsce głębokie zmiany społeczno-gospodarcze będące efektem wielkiego wysiłku społeczeństwa naszego kraju oraz pomocy zagranicznej ze strony rządów, instytucji i obywateli innych państw. Chlubną i często kluczową rolę w tych przeobrażeniach odgrywają pracownicy i studenci oraz absolwenci Szkoły Głównej Handlowej. Sama SGH także ulega przemianom.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-15694 (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Zarządzanie
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono autorską koncepcję definiowania "menadżera" odwołując się do interdyscyplinarnych nauk społecznych i politycznych. Omówiono systemy edukacji menadżerskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18685, I-18684 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18683 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Prezentowane opracowanie jest próbą zarysowania najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed administracją publiczną w Polsce w najbliższych latach. Działalność administracji publicznej ma wpływ na efektywność funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Równolegle zachodzące zmiany na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, jakimi są m.in.: globalizacja, rozwój społeczeństwa informacyjnego, pogłębiająca się integegracja europejska, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego - przyczyniają się do wzrostu znaczenia administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-928, IBC-927, IBC-926 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Streszczenie: Konieczność naświetlenia wielu problemów związanych ze złożonością procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji stała się powodem, dla którego została przygotowana niniejsza publikacja. Omówiono w niej nie tylko wiele fundamen­talnych zagadnień związanych z ochroną informacji, lecz przedstawiono w niej także istotne aspekty prawne, metodyczne i praktyczne poparte interesującymi przykładami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1586/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono zasoby i procesy informacyjne oraz systemy jako struktury porządkujące owe zasoby i realizujące procesy w kierowaniu organizacją gospodarczą.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18688 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18686 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Zarządzanie
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono instrumenty zarządzania międzynarodowego w organizacjach: systemy, struktury, procesy, projekty, standardy i metody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18679, I-18678, I-18677 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Tab.
Streszczenie: Omówiono pojęcie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo w kontekście stosunków międzynarodowych, energetyki, zbrojeń, gospodarki, organizacji międzynarodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-698, IBC-697 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-696/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Bibliografie przy pracach.
Zawiera: Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji - nowe pojęcie w stosunkach międzynarodowych // Fair trade jako narzędzie pomocy dla producentów z krajów rozwijających się. Prawda czy mit? // Harnessing globalization - ujarzmianie globalizacji za pomocą budżetu ogólnego UE // Ujarzmianie globalizacji w Afryce.
Streszczenie: "Harnessing globalization, czyli ujarzmianie globalizacji" to opracowanie, które na naszym rynku wydawniczym jako pierwsze traktuje procesy globalizacji w ujęciu stymulatora rozwoju. W katedrze bezpieczeństwa międzynarodowego SGH powstała wcześniej publikacja, w której autorzy starali się udowodnić, że liberalizacja w warunkach zróżnicowania rozwojowego przyspiesza procesy pokonywania luki rozwojowej. Jednak nie można tego uznać za problem tożsamy z poruszanym w tej publikacji. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21342/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konferencji naukowej pt.: "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", 23-24 czerwca 2016 r., Warszawa.
Bibliografia, netografia przy referatach.
Zawiera: Model łańcucha dostaw z ograniczeniami wykluczającymi // Zarządzanie lańcuchem dostaw sterowanymi popytem z wykorzystaniem technologii mobilnych // Rola aliansu logistycznego we wzmocnieniu innowacyjności operatora logistycznego // Logistyczne problemy decyzyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw w XXI wieku // Korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystania koncepcji zapasów sterowanych przez dostawcę z konsolidacją dostaw // Łańcuch dostaw jako podstawa kształtowania wartości w jednostkach samorządu terytorialnego // Zarządzenie portfolio produktów a planistyczne procesy łańcucha dostaw // Cloud computing w innowacjach procesów łańcucha dostaw // Wpływ e-commerce na modele biznesowe łańcuchów dostaw // Kształtowanie relacji wewnątrz łańcuchów dostaw - analiza statystyczna wybranych aspektów.
Streszczenie w języku angielskim przy referatach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21956 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21955 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (dalej IPWC)1 zorganizował w dniu 25 czerwca 2015 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie konferencję pt. „Miejsce nauk podstawowych w kształceniu wyższym”. Jej celem było podkreślenie roli przedmiotów takich jak matematyka, biologia, chemia, fi zyka czy historia w programach studiów, szczególnie w ich początkowej fazie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-439 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-452 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Na s. tyt. oznaczenie: 65, nr kolejnej poz. wydawniczej IPWC.
Materiały z konferencji zorganizowanej 17 listopada 2016 r. przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-453 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: "(...) zbiór 15 wykładów inauguracyjnych oraz przemówień rektorów uczelni, które utworzyły Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im.áMarka Dietricha, tj.: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie."
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-450 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
64 poz. wydawnicza.
Streszczenie: Wykłady inauguracyjne: dr J. Olko, prof. T. Nałęcz, prof. I. Kotowska, prof. A. Śródka, prof. M. M. Drozdowski, prof. S. Dubisz, prof. J. Miodek, prof. I. Szmelter, ks. prof. K. Pawlina, W. Peterson, prof. D. Doliński, prof. P. Paleczny, mjr dr hab. P. Wachulak oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektora UW - prof. M. Pałysa, rektora PW - prof. J. Szmidta, rektora SGH - prof. T. Szapiro, rektora WUM - prof. M. Krawczyka, rektora SGGW - prof. A. Szymańskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-451 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again