Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Dominikowski Mateusz
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Wisniewski Bernard
(1)
Świderski Filip
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Powódź
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Subject: place
Płock (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
2 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-66.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono problem narażenia strażaków na pył respirabilny oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Pomiary tych czynników szkodliwych dla zdrowia, prowadzono w dwóch wybranych pomieszczeniach jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP nr 2 w Płocku – w garażu oraz szatni. Teoretyczna cześć pracy definiuje czynniki szkodliwe, jakimi jest pył oraz WWA. Dodatkowo, w tej części zawarto informacje o wewnętrznych i zewnętrznych źródłach emisji oraz o dopuszczalnych, znormalizowanych progach stężeń tych czynników szkodliwych. Część doświadczalna pracy zwiera opis miejsc prowadzonych pomiarów, aparatury pomiarowej oraz zakresu pomiarów. Istotnym punktem tej części pracy, jest przedstawienie wyników pomiarów, ich interpretacja, a także obliczenie dawki pyłu respirabilnego inhalowanej przez strażaków podczas służby oraz równoważników: toksyczności, mutagenności i kancerogenności. Podsumowanie pracy stanowią wnioski, które powinny być uwzględniane we wdrażaniu działań, mających na celu redukcję przenoszenia szkodliwych czynników z miejsca prowadzenia działań ratowniczych do jednostki. Treść wniosków obejmuje zarówno rozwiązania taktyczne, które strażacy powinni stosować bezpośrednio po zakończeniu prowadzenia działań ratowniczych, jak i wskazówki, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu czy wyposażaniu nowych jednostek ratowniczo-gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17125 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 64-70.
Streszczenie: Tematem pracy była współpraca między Policją a Państwową Strażą Pożarną w sytuacji zagrożenia kryzysowego. Pracę podzielono na cztery rozdziały, w rozdziale pierwszym został przedstawiony zakres przedmiotowy rozważań, w którym zostały przybliżone pojęcia takie jak współpraca czy sytuacja kryzysowa, których znajomość jest niezbędna do podjęcia rozważań tematyki w pracy. W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka Policji, znalazły się w nim informacje dotyczące między innymi przeznaczenia tejże formacji, reguły działań czy uprawnienia funkcjonariuszy. Rozdział trzeci był swoistego rodzaju bliźniaczym odpowiednikiem rozdziału poprzedniego, ponieważ poszukiwane były w nim odpowiedzi te same zagadnie dotyczące jednak charakterystyki Państwowej Straży Pożarnej. Oba te rozdziały stanowiły kolejny znaczący etap, dzięki któremu można było dowiedzieć się o tych cechach łączących omawiane organizacje, które ułatwiają im współpracę oraz dają możliwości odpowiedniej komunikacji i wymiany informacji, a także różnic w strukturach czy zasadach funkcjonowania, które mogą stanowić wyzwanie przy wspólnym działaniu w chwilach tak wymagających jak sytuacja kryzysowa. Rozdział ostatni jest zwieńczeniem niniejszej pracy, ponieważ zostały w nim określone główne zakresy realizacji wspólnych przedsięwzięć Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych na poziomie lokalnym. Stanowiło to cel pracy. Zostało to zrealizowane na podstawie powodzi w maju 2019 r. na terenie Polski w województwie podkarpackim i małopolskim. Przedstawione zostały tam przykłady działań w rejonach najdotkliwiej dotkniętych przez niszczycielski żywioł, w których współpracowały ze sobą jednostki Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17036 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again