Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Author
Doliwa-Klepacka Anna
(2)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Pływaczewski Emil (1951- )
(2)
Guzik-Makaruk Ewa Monika (1971- )
(1)
Jamróz Adam
(1)
Witoszko Wioletta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Terroryzm
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Instytucje
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Kryminalistyka
(1)
Organizacja
(1)
Pragmatyki służbowe
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
Zwolnienie ze służby
(1)
polityka
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omawia członkostwo Polski w Unii Europejskiej, m.in.: warunki przystąpienia, zasady negocjacji, prawa i obowiązki członków, korzyści i straty dla Polski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18137/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia specyfikę organów UE, nazwy elementów tworzących strukturę organizacyjną oraz zasady działania instytucji i organów UE. Omawia szczegółowo organy główne (m.in. Radę Europejską, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości), organy pomocnicze i autonomiczne UE, ich działalność, finanse, strukturę i kompetencje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18821 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18820/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Demokracja współczesna: wprowadzenie / Adam Jamróz. - Wyd.2. - Białystok : Temida 2, 1993. - 278 s. ; 21 cm.
Temat: polityka
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-14917 (1 egz.)
Book
In basket
Na grzbiecie akronim PP oznaczający Prawo Pracy.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 289-315.
Zawiera: Ustanie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych // Obligatoryjne zwolnienie ze służby a trwałość zatrudnienia // Fakultatywne zwolnienie ze służby a trwałość zatrudnienia // Warunki formalne zwolnienia ze służby a trwałość zatrudnienia // Ochrona szczególna przed zwolnieniem ze służby // Uprawnienia funkcjonariusza i żołnierza zawodowego w razie niezgodnego z prawem zwolnienia ze służby // Świadczenia pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby.
Przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie: Problematyka zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jest unormowana w odrębnych od kodeksu pracy aktach prawnych, zwanych niepracowniczymi pragmatykami służbowymi. Pojęcie pragmatyk służbowych nie jest zdefiniowane i pozostaje zwrotem języka prawniczego, niemniej jednak jest już dość ugruntowanym pojęciem w doktrynie. Pragmatyki regulujące status prawny służb mundurowych i żołnierzy zawodowych nie przewidują ge¸neralnego odwołania do stosowania przepisów prawa pracy w sprawach w nich nie¸uregulowanych. Funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze nie pozostają bowiem w stosunku pracy, ale są zatrudniani w ramach stosunku służbowego, który ma charakter administracyjnoprawny. Owe pragmatyki służbowe nie stanowią przepisów szczególnych w rozumieniu art. 5 k.p., więc nie dotyczy ich zasada subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu pracy. W sprawach nieuregulowanych przepisami służbowymi stosuje się posiłkowo przepisy prawa pracy, ale na pod¸stawie specjalnych odesłań, a nie na podstawie art. 5 k.p.3 Natomiast ze względu na administracyjnoprawny charakter zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy oraz mając na uwadze przepisy odsyłające zawarte w pragmatykach, należy stwierdzić, że do spraw dotyczących stosunku służbowego tych funkcjonariuszy oraz żołnierzy stosuje się przepisy k.p.a. Wypada podkreślić, że każda z niepracowniczych pragmatyk służbowych określa w sposób autonomiczny status funkcjonariuszy danej formacji i nie ma między nimi odesłań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21855/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 527-555.
Przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie: W książce opisano przede wszystkim Polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2285 (1 egz.)
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Materiały z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne oblicza bezpieczeństwa", 9-10 maja 2014 r., Białystok.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy ref.
Współfinansowanie: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa.
Streszczenie: Autorzy dostarczają Czytelnikom informacji o bezpieczeństwie, tak bardzo potrzebnych w obecnych czasach. Jak nigdy dotąd, kiedy współczesny świat generuje zagrożenia prowadzące do zagłady, a co najmniej do tragicznego skomplikowania egzystencji ludzkości, bezpieczeństwo stało się priorytetową potrzebą człowieka oraz narodów. Świat, jego przywódcy, pokojowe organizacje międzynarodowe, doskonale zdając sobie sprawę z kruchości międzynarodowego bezpieczeństwa, pilnie poszukują rozwiązań gwarantujących ludziom szczęście, a narodom pokój i bezpieczeństwo oraz warunki rozwoju. Rzeczpospolita, ze względu na swoje geopolityczne położenie oraz aktywność międzynarodową, znajduje się w gronie państw o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego. Państwo polskie, poprzez racjonalne działania przywódców, podejmuje wiele działań na rzecz bezpieczeństwa narodu polskiego. Obraz takich działań został także zaprezentowany w niniejszej monografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2292 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2291/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again