Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(4)
Autor
Doliwa-Klepacka Anna
(2)
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(2)
Pływaczewski Emil (1951- )
(2)
Guzik-Makaruk Ewa Monika (1971- )
(1)
Jamróz Adam
(1)
Witoszko Wioletta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Terroryzm
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Instytucje
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Kryminalistyka
(1)
Organizacja
(1)
Pragmatyki służbowe
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Stosunek służbowy służb mundurowych
(1)
Służby mundurowe
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
Zwolnienie ze służby
(1)
polityka
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omawia członkostwo Polski w Unii Europejskiej, m.in.: warunki przystąpienia, zasady negocjacji, prawa i obowiązki członków, korzyści i straty dla Polski.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18138 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18137/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia specyfikę organów UE, nazwy elementów tworzących strukturę organizacyjną oraz zasady działania instytucji i organów UE. Omawia szczegółowo organy główne (m.in. Radę Europejską, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości), organy pomocnicze i autonomiczne UE, ich działalność, finanse, strukturę i kompetencje.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18821 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18820/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Demokracja współczesna: wprowadzenie / Adam Jamróz. - Wyd.2. - Białystok : Temida 2, 1993. - 278 s. ; 21 cm.
Temat: polityka
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-14917 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Na grzbiecie akronim PP oznaczający Prawo Pracy.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 289-315.
Zawiera: Ustanie stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych // Obligatoryjne zwolnienie ze służby a trwałość zatrudnienia // Fakultatywne zwolnienie ze służby a trwałość zatrudnienia // Warunki formalne zwolnienia ze służby a trwałość zatrudnienia // Ochrona szczególna przed zwolnieniem ze służby // Uprawnienia funkcjonariusza i żołnierza zawodowego w razie niezgodnego z prawem zwolnienia ze służby // Świadczenia pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby.
Przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Streszczenie: Problematyka zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jest unormowana w odrębnych od kodeksu pracy aktach prawnych, zwanych niepracowniczymi pragmatykami służbowymi. Pojęcie pragmatyk służbowych nie jest zdefiniowane i pozostaje zwrotem języka prawniczego, niemniej jednak jest już dość ugruntowanym pojęciem w doktrynie. Pragmatyki regulujące status prawny służb mundurowych i żołnierzy zawodowych nie przewidują ge¸neralnego odwołania do stosowania przepisów prawa pracy w sprawach w nich nie¸uregulowanych. Funkcjonariusze służb mundurowych oraz żołnierze nie pozostają bowiem w stosunku pracy, ale są zatrudniani w ramach stosunku służbowego, który ma charakter administracyjnoprawny. Owe pragmatyki służbowe nie stanowią przepisów szczególnych w rozumieniu art. 5 k.p., więc nie dotyczy ich zasada subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu pracy. W sprawach nieuregulowanych przepisami służbowymi stosuje się posiłkowo przepisy prawa pracy, ale na pod¸stawie specjalnych odesłań, a nie na podstawie art. 5 k.p.3 Natomiast ze względu na administracyjnoprawny charakter zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy oraz mając na uwadze przepisy odsyłające zawarte w pragmatykach, należy stwierdzić, że do spraw dotyczących stosunku służbowego tych funkcjonariuszy oraz żołnierzy stosuje się przepisy k.p.a. Wypada podkreślić, że każda z niepracowniczych pragmatyk służbowych określa w sposób autonomiczny status funkcjonariuszy danej formacji i nie ma między nimi odesłań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21855/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach 527-555.
Przy wsparciu finansowym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie: W książce opisano przede wszystkim Polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2285 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Materiały z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Współczesne oblicza bezpieczeństwa", 9-10 maja 2014 r., Białystok.
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych przy ref.
Współfinansowanie: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa.
Streszczenie: Autorzy dostarczają Czytelnikom informacji o bezpieczeństwie, tak bardzo potrzebnych w obecnych czasach. Jak nigdy dotąd, kiedy współczesny świat generuje zagrożenia prowadzące do zagłady, a co najmniej do tragicznego skomplikowania egzystencji ludzkości, bezpieczeństwo stało się priorytetową potrzebą człowieka oraz narodów. Świat, jego przywódcy, pokojowe organizacje międzynarodowe, doskonale zdając sobie sprawę z kruchości międzynarodowego bezpieczeństwa, pilnie poszukują rozwiązań gwarantujących ludziom szczęście, a narodom pokój i bezpieczeństwo oraz warunki rozwoju. Rzeczpospolita, ze względu na swoje geopolityczne położenie oraz aktywność międzynarodową, znajduje się w gronie państw o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego. Państwo polskie, poprzez racjonalne działania przywódców, podejmuje wiele działań na rzecz bezpieczeństwa narodu polskiego. Obraz takich działań został także zaprezentowany w niniejszej monografii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2292 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2291/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej