Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(5)
Status
available
(6)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(2)
Author
Przychocka Iwona
(6)
Żylińska Justyna
(5)
Gawkowski Krzysztof (1980- )
(2)
Runiewicz Renata
(2)
Wikarczyk Agnieszka
(2)
Filipowska-Tuthill Monika
(1)
Jurczak Jolanta
(1)
Korycki Stefan
(1)
Krysiński Stanisław
(1)
Szczerbak Monika
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Zarządzanie
(8)
Finanse
(4)
Prawo
(4)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Nauki społeczne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
CBRN
(1)
Ekonomia
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
służby ratownicze
(1)
uczelnie wyższe
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Zarządzanie i marketing
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Transport i logistyka
(1)
8 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja została poświęcona problematyce ryzyka biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych instrumentów wspomagających zarządzanie ryzykiem w zmiennym otoczeniu rynkowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1864 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Uwarunkowania społeczne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego // Polityka społeczna w Płońsku w latach 2015-2019 // Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej na przykładzie gminy Płońsk // System kształcenia i rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej // Podstawy finansowe funkcjonowania placówek oświatowych i zadania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie // Rola samorządu terytorialnego w opiece nad osobami niepełnosprawnymi // Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego // Analiza i ocena zarządzania finansami samorządowymi w gminie Czarnia w latach 2014-2018 // Zarządzanie budżetem jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Krasnosielc // Analiza budżetu gminy Nowe Miasto w latach 2016-2018 // Analiza wpływu środków Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Załuski // Znaczenie projektów inwestycyjnych dla rozwoju regionu na przykładzie powiatu płońskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22370 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Nowe formy wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej w Polsce // Charakterystyka kredytu mieszkaniowego na przykładzie oferty produktowej Santander Bank Polska S.A. // Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwana przykładzie PKP Cargo S.A. -wybrane metody // Bilans w banku komercyjnym -charakterystyka składników // Środki trwałe w aspekcie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości // Migracje jako źródło ryzyka transportu drogowego na przykładzie regionów ekonomicznych Federacji Rosyjskiej // Użyteczność transportu multimodalnego w gospodarce // Zarządzanie procesami nowoczesnej gospodarki magazynowej w ujęciu teoretycznym.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Bezpieczeństwo globalne // Zarządzanie i finanse.
Część prac w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3243 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Bezpieczeństwo a nauki o obronności – casus podejścia do teorii // Kryteria bezpieczeństwa państwa – aspekty teoretyczne // Bezpieczeństwo publiczne w czasach Internetu rzeczy // Uchodźstwo zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego // Nacjonalizm a zmieniająca się rzeczywistość transgraniczna // Broń chemiczna jako zagrożenie ekologiczne Bałtyku // Cyberterroryzm wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego // Współczesne zagrożenia asymetryczne występujące w rejonie Bałtyku Południowego // Decision Aid for Marine Munition – inicjatywa państwa nadbałtyckich w zakresie oceny, wspierania działań i zarządzania ryzykiem // Czad i ogień – obudź czujność // Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie stadionów piłkarskich. – aspekty prawne i problemy organizacyjne // Mniejszość rosyjska jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo państw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) // Bezpieczeństwo zdrowotne: typy zagrożeń – metody wykorzystywane w inżynierii bezpieczeństwa do oceny stanu i likwidacji zagrożeń // Model zintegrowanego postrzegania sygnału ostrzegawczego // Idea i geneza lotniskowcowego zespołu uderzeniowego // Wykorzystanie bezzałogowych systemów morskich w tworzeniu obrazu sytuacji morskiej // Wpływ kampanii społecznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni // Rola rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kreowaniu środowiska bezpieczeństwa szkolnego // Zadania organów administracji publicznej na przykładzie zarządzania kryzysowego // Stan budownictwa ochronnego w Polsce – wyzwania i ryzyko // Rezerwy strategiczne w systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego // Udział wybranych służb w przeciwdziałaniu zagrożeniom epidemiologicznym na przykładzie województwa pomorskiego // Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej oraz Morski Oddział Straży Granicznej w służbie bezpieczeństwa gospodarki morskiej // W uścisku Gazpromu: gazociąg OPAL a bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy // Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej (ICDO) – geneza i działalność // Podstawy prawne i organizacyjne systemu bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej na przykładzie Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego // Organy administracji publicznej a ochrona ludności // Przeciwdziałanie zagrożeniom – misja czy wyzwanie dla samorządu? // Budowa linii kolejowej Baku–Tbilisi–Kars (BTK) – kontrowersje natury politycznej // Obieg informacji i wspomaganie decyzji w sytuacjach kryzysowych na przykładzie systemu wsparcia zarządzania kryzysowego // Analiza koncepcji zabezpieczeń energetyki w zakresie źródeł nieodnawialnych // Wyzwania dla operatorów logistycznych w obliczu zmieniających się modeli funkcjonowania przedsiębiorstw // Bezpieczeństwo w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne // Procedury skonteneryzowanego transportu morskiego towarów niebezpiecznych w Unii Europejskiej // Skuteczność współczesnych metod zwalczania przestępstw na szlakach kolejowych w Polsce // Systemy informacyjne jako narzędzie bezpieczeństwa – ochrony i monitoringu centrów logistycznych // Koncepcja nauczania przedmiotów z obszaru logistyki w bezpieczeństwie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej // Agregacja i integracja działań planistycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym // Zagrożenia wirtualne w profilaktyce pracy szkoły // Responsibility for Driving Vehicles under the Influence of Alcohol or Drugs in the EU Countries and the Former Soviet Republics: Comparative Analysis” (Odpowiedzialność karno-administracyjna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu na przykładzie byłych republik radzieckich – analiza prawnoporównawcza) // Bezprawne niszczenie, uszkadzanie, ukrywanie, czynienie bezużytecznym oraz usuwanie dokumentów // Artykuł 246 k.k. – wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego – jako determinant spadku zaufania do wymiaru sprawiedliwości // Zbieg przestępstw czy zbieg kar – podstawa wymiaru kary łącznej // Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kancelarii doradcy podatkowego w świetle obowiązujących regulacji prawnych // Odpowiedzialność solidarna profesjonalnych pełnomocników za zaległości VAT // Konstytucyjne kompetencje prezydenta w sferze bezpieczeństwa państwa – problemy interpretacyjne // Podstawy konstytucyjne cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP // Zamachy na nietykalność osobistą dyplomatów – aspekty kryminologiczne i prawne // Ochrona podejrzanego w postępowaniu karnym po nowelizacji z 11 marca 2016 roku // Udział pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym jako gwarancja bezpieczeństwa przebiegu tego etapu procesu karnego // Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego // Globalny problem ochrony środowiska // Prawnokarne aspekty obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i pozbywania się tych nieczystości w sposób zgodny z przepisami // Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa // Bezpieczeństwo e-zakupów i e-zaopatrzenia w przedsiębiorstwie // Design thinking & management w innowacyjnym zarządzaniu produkcją // Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw dostępne w ramach europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości // Możliwości wykorzystania finansowania społecznościowego w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce // Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego w demokratycznym społeczeństwie // Plan inwestycyjny dla Europy jako inicjatywa wspierająca działalność inwestycyjną przedsiębiorstw // Strukturalizacja doświadczeń związanych z podejmowaniem trudnych decyzji menedżerskich // Metafora kostki lodu w kontekście zmian organizacyjnych // Typy strategii opartych na twórczości technologicznej // Innovation strategies – selected aspects (Strategie innowacyjne – wybrane aspekty) // Kompetencje organizacyjne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako czynnik wspierający inteligentne specjalizacje regionów // Finansowanie turystyki na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa // Dojrzałe wdrażanie rozwiązań informatycznych w organizacjach // Zintegrowane zarządzanie rozwojem gminy // Metropolitalne obszary funkcjonalne – doświadczenia i wyzwania // Analiza wpływu prywatnych standardów żywnościowych na eksporterów towarów rolno-spożywczych w Azerbejdżanie w ujęciu założeń realizowanego projektu badawczego.
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3168 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Finanse i rachunkowość // Prawo // Bezpieczeństwo wewnętrzne // Zarządzanie // Logistyka.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: zbiór opracowań przygotowanych przez studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie i innych ośrodków naukowych. Uwzględniono w niej nie tylko wyniki analiz (prezentowane w formie artykułów), ale i teorię lub empirię pochodzącą z napisanych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Zgromadzenie zróżnicowanej wiedzy - z punktu widzenia zakresu i tematyki oraz charakteru naukowego - jest wyrazem dążeń podejmowanych przez kadrę naukowo-badawczą uczelni, aby inspirować studentów do poszukiwania tematów wartych prezentacji, „pogłębienia o nich wiedzy” i wskazywania rozwiązań problemów życia codziennego, w tym zawodowego. Poszukiwanie źródeł problemów, czynników sprawczych, związków przyczynowo-skutkowych, aby pomóc sobie i innym zrozumieć „świat”, jest bowiem częścią rozwoju młodego człowieka. Pamiętając o tym wykładowcy - jako inspiratorzy i moderatorzy - starają się „wzbogacać” studentów dodatkową wiedzą i umiejętnościami. Z tego względu treści prezentowane w tej publikacji obejmują pięć obszarów: finanse i rachunkowość, prawo, bezpieczeństwo, zarządzanie i logistykę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22368 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: "(...) to kolejny już zbiór opracowań przygotowanych przez studentów UTH im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz innych ośrodków naukowych. Zawiera zarówno wyniki analiz prezentowane w formie artykułów, jak i prac badawczych związanych z pisanymi pracami licencjackimi czy studiami doktoranckimi. Treści prezentowane w opracowaniu obejmują następujące obszary: finanse i rachunkowość, zarządzanie, prawo, bezpieczeństwo oraz stosunki międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21103 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W pierwszej części publikacji Autorzy omówili kwestie dotyczące sfery bezpieczeństwa państwa, w szczególności: - znaczenie bezpieczeństwa w kontekście występowania nowych zagrożeń; - zadania służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz instrumenty prawne wykorzystywane w tym zakresie; - rolę i znaczenie administracji rządowej i samorządowej dla utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego; - zasady efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych; - ocenę organizacyjnoprawnego systemu bezpieczeństwa państwa; - nowoczesne technologie informacyjne. Część drugą opracowania poświęcono istotnym zagadnieniom z zakresu prawa, między innymi: - bezpieczeństwu państwa jako przesłanki ograniczania konstytucyjnych wolności i praw; - nadużyciom uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych; - karnoprawnym aspektom udziału funkcjonariuszy publicznych w przestępczości zorganizowanej; - wyłudzeniom poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu; - prawnym aspektom zagrożeń cyfrowych; - stalkingowi; - zabezpieczaniu i przechowywaniu tzw. trudnych dowodów procesowych w systemie bezpieczeństwa państwa; - bezpieczeństwu prawnemu uczestników w egzekucji administracyjnej zobowiązań podatkowych. Opracowanie kończy omówienie problemów nowoczesnych metod zarządzania, takich jak: - analityka biznesowa 3.0; - modelowanie małych i średnich biznesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kierunku innowacyjności; - bezpiecznego włączania ich do dynamicznych sieci dostaw; - elementy systemu motywacyjnego budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników; - ryzyko związane z ocenianiem pracowników w kontekście jakości strategii personalnej; - społeczna odpowiedzialność biznesu w projektach branży spotkań; - wsparcie informatyczne w doskonaleniu systemów zarządzania; - wykorzystanie sztucznej inteligencji w rozwoju publicznej służby zdrowia; - kadra i wrażliwość organizacyjna a zarządzanie zmianami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2118 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again