Forma i typ
Książki
(96)
Dostępność
tylko na miejscu
(62)
dostępne
(57)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(57)
Czytelnia
(63)
Autor
Fedotov M.N
(9)
Baratov A.N
(6)
D'jakov V.V
(6)
Baratov A.N.[i in.]
(5)
Jakovlev A.I
(4)
Bušev V.P
(3)
Kašolkin B.I.[i in.]
(3)
Korol'čenko A.J
(3)
Makarov L.K
(3)
Prokopenko G.V
(3)
Afanas'eva L.S
(2)
Brušlinskij N.N
(2)
Bulanov L.A
(2)
Dubovik V.I
(2)
Gavrilej V.M
(2)
Kazakov M.V
(2)
Kiselev A.S
(2)
Korolčenko A.A
(2)
Kučer V.M
(2)
Matveeva G.I
(2)
Michedov V.K
(2)
Pivovarov L.Z
(2)
Rode A.A.[i in.]
(2)
Smelkov G.I
(2)
Teslenko G.P
(2)
Tret'jakov V.A
(2)
Vogman L.P
(2)
Aleksandrov V.A.[i in.]
(1)
Aleksina Ž.N
(1)
Babkov A.S
(1)
Barabanova L.P
(1)
Basalaev A.G
(1)
Belik F.A
(1)
Beljâckij V.P
(1)
Bilkun D.G
(1)
Boronin B.I
(1)
Chevlakov A.F
(1)
D'jakonov V.P
(1)
D'jakov V.V.[i in.]
(1)
Djakonov V.P
(1)
Djakov V.V
(1)
Dmitrev G.M
(1)
Dmitriev G.M
(1)
Eglit J.Ja
(1)
Emel'jakov V.P
(1)
Fedorov M.N
(1)
Gavrilej B.M
(1)
Gorbunova L.I
(1)
Gorbunova L.I.G
(1)
Goroškov V.I
(1)
Gorškob
(1)
Gorškov V.I
(1)
Grunenkov V.S
(1)
Isaevym M.N
(1)
Isavnii N.V
(1)
Isavnni N.V
(1)
Ivanov A.V
(1)
Jakovev A.J
(1)
Kataev A.S
(1)
Kataeva A.S
(1)
Kašolkin B.I
(1)
Kolganov M.N
(1)
Korneev V.E
(1)
Korol'čenko A.Ja
(1)
Kotov A.A
(1)
Kuczer V.M
(1)
Kuznecov J.S
(1)
Kuznecov V.V
(1)
Kuzniecov J.S
(1)
Kuzniecov L.M
(1)
Machin V.S
(1)
Malinin N.N
(1)
Manachov V.T
(1)
Matveer G.I
(1)
Mašalkin E.A
(1)
Mešman L.M
(1)
Mikeev A.K
(1)
Miloslavskaja N.S
(1)
Minaev S.N
(1)
Mol'kov V.V
(1)
Molčadskij I.S
(1)
Monachovym V.T
(1)
Nučer V.M
(1)
Obuchovym F.V
(1)
Obudhov F.V
(1)
Ol'chova A.P
(1)
Paškina E.V
(1)
Pivovarov V.V
(1)
Pustynnikov S.S
(1)
Reutt V.Š
(1)
Rode A.A
(1)
Smelkovym G.I
(1)
Smelkovym G.I.[i in.]
(1)
Sušinskij B.L
(1)
Tubašov Ł.K
(1)
Turkin B.F
(1)
Turkov A.C
(1)
Turkov A.S
(1)
Uzunkolev F.A
(1)
Uzynkolev F.A
(1)
Rok wydania
1980 - 1989
(46)
1970 - 1979
(49)
1960 - 1969
(1)
Kraj wydania
Polska
(96)
Język
rosyjski
(92)
polski
(3)
angielski
(1)
Temat
Ochrona przeciwpożarowa
(16)
Pożary - powstawanie
(6)
Statki wodne
(6)
Badania pożarnicze
(5)
Odporność ogniowa
(4)
Prace badawczo-rozwojowe
(4)
spalanie
(4)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Dochodzenie popożarowe
(3)
Polimery
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Budynki wysokie
(2)
Chemia fizyczna
(2)
Dym
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Metody badawcze
(2)
Palność
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Tworzywa sztuczne
(2)
Zapobieganie wybuchom
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
urządzenia oddymiające
(2)
zadymienie
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Czujki dymu
(1)
Dowodzenie
(1)
Drewno
(1)
Ekonomia
(1)
Elektryczność
(1)
Gaz ziemny
(1)
Kable
(1)
Matematyka
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Metro
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pożary
(1)
Przemysł
(1)
Ropa naftowa
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Statki
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Urządzenia gaśnicze
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
hotele
(1)
konferencje
(1)
magazyny
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
wystawy
(1)
zabezpieczenie przeciwwybuchowe
(1)
96 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-14595, I-14594 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Tł .tyt.; Zalecenia dotyczące konstrukcji i eksploatacji pożarniczych urządzeń sygnalizacyjno - sterowniczych oraz urządzeń czujkami płomieni
Streszczenie: Zalecenia dotyczące konstukcji i eksploatacji urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych i czujek dymu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-13019 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9087 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-12853 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-14360 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr.
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych pświęcony zagadnieniom związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową substancji i materiałów m.in.: teoria deflagracyjnego spa lania aerozoli,minimalna energia potrzebna do zapalenia odpadów chlorowodoru,flegmatyzacja spalania substancji organicznych itp.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-9650, I-14367 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9651 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat: Matematyka
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych uwzględniający zastosowanie metod matematycznych w zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-9653 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9652 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych poświęcony zagadnieniom i roli ekonomiki w ochronie przeciwpożarowej.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9572 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo ludzi podczas pożarów: zbiór prac naukowych
Streszczenie: Zbiór prac naukowych dotyczący bezpieczeństwa ludzi podczas pożarów m.in.: ocena zjawiska i rozwoju pożaru, czynniki wpływające na rozwój pożaru, zachowanie się ludzi, zwiększanie skuteczności tryskaczy, problemy alarmowania ludzi podczas pożaru,optymalizacja systemów wykrywania pożarów, rozprzestrzenianie się dymu, stadium rozowju pożaru podczas palenia się tkanin, badanie właściwości dymotwórczych materiałów topliwych itp.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-9567 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9566 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo ludzi podczas pożarów: zbiór prac naukowych
Streszczenie: Zbiór prac naukowych dotyczący bezpieczeństwa ludzi podczas pożarów m.in.: ocena zjawiska i rozwoju pożaru, czynniki wpływające na rozwój pożaru, zachowanie się ludzi, zwiększanie skuteczności tryskaczy, problemy alarmowania ludzi podczas pożaru,optymalizacja systemów wykrywania pożarów, rozprzestrzenianie się dymu, stadium rozowju pożaru podczas palenia się tkanin, badanie właściwości dymotwórczych materiałów topliwych itp.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-14364 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Budownictwo
Tł.tyt.: Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych: zbiór prac naukowych
Streszczenie: Zbiór prac naukowych poświęcony odporności ogniowej konstrukcji budowlanych. Przedstawiono m.in.: odporność ogniową żelazobetonu,azbestocementu i drewna, rozprzestrzenienie się ognia po elementach wykończeniowych,odporność ogniową elementów metalowych itp.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-10058 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-10059 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych poświęconych zagadnieniom gaszenia pożarów. Przedstawiono m.in.: analizę gaszenia pożarów, zastosowanie twardej piany do pożarów lasów, gaszenie stabilnego kondensatu pianami itp.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-10283, KG-9986, KG-9985 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-10282 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tł.tyt.: Ochrona przeciwpożarowa statków: zbiór prac naukowych
Streszczenie: Zbiór prac naukowych dotyczacych ochrony przeciwpożarowej statków
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-10054, I-14366 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-10055 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-12852 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych poświęconych zagadnieniom samoczynnych urządzeń gaśniczych. Przedstawiono m.in.właściwości pian, metody gaszenia pożarów itp.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-10276 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-10275 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-14577, I-14576 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-13876 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z trudnością rozwoju sprzętu pożarniczego.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-10284 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.: Ochrona przeciwpożarowa podziemnych budowli metra: zbiór prac naukowych
Streszczenie: Zbiór prac naukowych poświęcony obronie przeciwpożaro wej podziemnych obiektów metra. Przedstawiono m.in.: ochrona przeciwpożarowa i środki zapobiegawcze pożarom w obiektach podziemnych metra.Ocena potencjalnej ochro ny przeciwpożarowej wind,odporność ogniowa płyt żelazobetonowych,ocena efektywności systemów wentylacji itp.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-10056 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-10057 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Środki gaśnicze i neutralizujące
Streszczenie: [Zbiór prac naukowych poświęcony zagadnieniom związanym z gaszeniem pożarów m.in.:badania reologiczne piany,znaczenie właściwości pian w gaszeniu pożarów itp.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-9766 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-9765 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł.tyt.; Technika pożarnicza: zbiór prac naukowych
Streszczenie: Zbiór prac naukowych poświęconych technice pożarniczej m.in.: diagnostyka pojazdów pożarniczych, budowa pojazdów pożarniczych, generator piany.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-10063, KG-10062 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej