Form of Work
Książki
(52)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(44)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(44)
Author
Ehmann Kurt
(3)
Reuter Heinrich
(3)
Schlosser Karl
(2)
Danielewski Gerd
(1)
Frommhold H
(1)
Geck Walter
(1)
Gugger
(1)
Heering
(1)
Herterich Oskar
(1)
Härtling Dieter
(1)
Jendsch Wolfgang
(1)
Kesselring F
(1)
Klingsohr Kurt
(1)
Krause Ulrich
(1)
Kuhlamann Albert
(1)
Mattheiss J
(1)
Müller
(1)
Prager Franz H
(1)
Rosteck Helmut
(1)
Rumpf Hans
(1)
Scheichl Ludwig
(1)
Schlosser Karol
(1)
Schneider K
(1)
Schwartz Ernst
(1)
Vaulont Paul
(1)
Weise Eberhard
(1)
Zielke Wolfgang
(1)
Zylmann Eckbert
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(12)
1960 - 1969
(24)
1950 - 1959
(5)
1940 - 1949
(1)
1930 - 1939
(2)
Country
Poland
(34)
Germany
(21)
Language
German
(46)
Polish
(7)
English
(2)
Subject
Ochrona przeciwpożarowa
(30)
Prawo
(19)
Materiały budowlane
(4)
Taktyka walki z pożarami
(3)
Technika
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Budownictwo
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Normalizacja
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
statystyka pożarnicza
(2)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Audyt
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Dowodzenie
(1)
Dźwignice
(1)
Gaz ziemny
(1)
Konstrukcja maszyn
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Obiekty handlowe
(1)
Ochrona ludności
(1)
Palność
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Psychologia
(1)
Pyły
(1)
Płomień
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Ratownictwo wysokościowe
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Wentylacja
(1)
Wybuchy
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zapłon
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
fizykochemia spalania
(1)
fizykochemia wybuchów
(1)
gospodarstwo rolne
(1)
instytuty naukowe
(1)
język niemiecki
(1)
konferencje
(1)
ochrony osobiste
(1)
przemysł chemiczny
(1)
przepisy
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
straty materialne
(1)
straty popożarowe
(1)
słownik
(1)
zapobieganie wypadkom
(1)
zjawisko flashover
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Niemcy
(1)
55 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Tab.
Streszczenie: [Właściwości i zastosowanie wody jako środka gaśniczego. Właściwości pełnego strumienia wody i dyfuzyjnego strumienia wody. Właściwości i zastosowanie pary wodnej.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-2780 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-7281/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Streszczenie: [Prezentacja pojazdów pożarniczych w Europie: w Skandynawii, w krajach Beneluxu, w Wlk. Brytanii, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, w płd. Europie oraz w krajach Europy Wschodniej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-14880/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Brandlehre und Chemischer Brandschutz / Ludwig Scheichl. - 2 Aufl. - Heidelberg : Verlag GmbH, 1958. - 424 s. : abb. ; 23 cm.
Tab.
Tł.tyt.; Szkolenie w zakresie chemii pożarniczej
Streszczenie: Przedstawiono główne zagadnienia związana z fizykoche mią spalania m.in.: właściwości pożaru i jego rozwój, systematyka materiałów palnych, termodynamika i kinetyka pożarów. Chemia zapobiegania pożarom m.in.: materiały nie palne i trudno zapalne, obniżenie zapłonności zapobieganie przed naładowaniami elektrostatystycznymi zapobieganie wybuchom gazów kopalnianych, zapobieganie pożarom zbiorników. Chemia gaszenia pożarów m.in.: rozważania ogólne o procesie gaszenia, chemia środków ga śniczych oraz problemy chemiczne przy użyciu środków gaśniczych w pewnych szczególnych przypadkach.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-2471 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2095 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Jahresbericht des O.Ö. Landes - Feuerwehreverbandes 1984. - Linz : Verlag GmbH, 1985. - 311 s. : abb., tabl. ; 21 cm.
Grupa tematyczna: Organizacja straży pożarnych
Tł. tyt.: Roczne sprawozdanie z działalności straży pożarnych w 1984 r
Streszczenie: Sprawozdanie z rocznej działalności austriackiej straży pożarnej w 1984 r. Przedstawiono jej udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, łączność radiową, taktykę walki z pożarami, ratownictwo techniczne, zagadnienia prawne i dyrektywy związane z ratownictwem technicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-10327 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Beton brennt wirklich nicht / Gerd Danielewski. - Düsseldorf : Beton-Verlag GmbH, 1973. - 176 s. : il ; 25 cm.
Tab.
Tł.tyt.: Beton rzeczywiście jest niepalny
Streszczenie: Właściwości fizykochemiczne betonu. Ochrona przeciwpożarowa budownictwa z betonu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7527 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Streszczenie: [Leksykon pojęć stosowany przez służby operacyjne i zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-9129 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Przybornik zawierający warunki i wymagania dotyczące kontroli przeciwpożarowej a zwłaszcza uwagi dotyczące inspekcji przecipożarowej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8920 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Leksykon objasniający różne metody zapobiegania pożarom i znaczenie ochrony przeciwpożarowej.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8327 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: [Techniczny niemieckojęzyczny słownik budowlany. Temat yka związana z materiałami budowlanymi, architekturą budowniczą oraz techniką budowania.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-5572 (1 egz.)
Book
In basket
Sicherheit im Chemiebetrieb / Gugger, Heering, Müller. - 2 verb. Aufl. - Düsseldorf : ECON Verlag GmbH, 1955. - 507 s. : abb., skizze ; 21 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tł.tyt.; Bezpieczeństwo w zakładach chemicznych
Streszczenie: Zasady bezpieczeństwa przed pożarem i przed wybuchem. Ryzyko wybuchu, ochrona przed wypadkami mechanicznymi, elektrycznymi i zagrożeniami zdrowotnymi. Psychologia bezpieczeństwa w zakładach chemicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2169 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: BHP
Streszczenie: [Służba straży pożarnej a wypadki podczas pracy, ćwiczeń, szkoleń itp. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania pojazdów, sprzętów itp.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7228 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7143 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Vorbeugender baulicher Brandschutz / Kurt Klingsohr. - Stuttgart : Verlag W.Kohlhammer GmbH, 1979. - 188 s. : abb., fot., tabl. ; 21 cm.
Tł .tyt.: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
Streszczenie: Zasady ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Właściwości materiałów budowlanych: drewna, stali, aluminium, betonu, szkła, tworzyw sztucznych. Właściwości palne materiałów budowlanych. Ryzyko pożarowe w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej. Znaczenie i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-8909 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Streszczenie: [Geologiczne badanie gruntów. Rodzaje i właściwości materiałów budowlanych: drewno, stal, metale, żelazo, beton itp.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-9127 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Lehrschriften für den Feuerwehrmann: Die Roten Hefte ; Bd.18)
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Tab.
Streszczenie: [Wzory i tabele niezbędne w ochronie przeciwpożarowej m.in. z matematyki, techniki pomiarowej, obsługi materiałów niebezpiecznych, z hydrauliki i hydrodynamiki, obsługi sprzętu i z elektrotechniki.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6290 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Lehrschriften für den Feuerwehrmann: Die Roten Hefte ; Bd.3a)
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Streszczenie: [Rodzaje i zastosowanie lin i sznurów m.in.: pętle i węzły, półwęzeł, podnoszenie do góry urządzeń za pomocą lin, zabezpieczanie urządzenia, zabezpieczenie i ratowanie ludzi za pomocą liny nośnej, środki porozumiewania się za pomocą lin naciągowych, rodzaje wiązań Konserwacja i przechowywanie lin. Zastosowanie łańcuchów. Połączenie łańcuchów i lin.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7231 (1 egz.)
Book
In basket
(Lehrschriften für den Feuerwehrmann: Die Roten Hefte ; Bd.3b)
Streszczenie: Rola i znaczenie dźwigów. Rodzaje dźwigów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7232 (1 egz.)
Book
In basket
(Lehrschriften für den Feuerwehrmann: Die Roten Hefte ; Bd.34)
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Streszczenie: Charakterystyka pożarów różnego pochodzenia m.in.: pożary magazynów materiałów palnych, pożary zakładów przemysłowych, pożary w szkołach, pożary w obiektach handlowych i mieszkań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6640 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-14879 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Lehrschriften für den Feuerwehrmann: Die Roten Hefte ; Bd.19)
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Streszczenie: [Przedstawiono anatomię człowieka a dokładniej pracę poszczególnych organów m.in.: serce i krążenie krwi, oddychanie, organy trawienia, system nerwowy. Podstawo we zadania pierwszej pomocy medycznej takie jak: przy krwawieniach, technikę opatrunków, sztuczne oddychanie oraz przenoszenie, składanie i transport rannych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4008 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Streszczenie: [Zbiór referatów związanych z budownictwem, przedstawionych na kongresie w Berlinie w dniach 15-16 listopada 1971 r.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-7234 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again