Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Bukowski Marek
(1)
Flisak Damian
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Knysiak-Sudyka Hanna
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Okrasa Zbigniew
(1)
Plucińska-Filipowicz Alicja
(1)
Podrecki Paweł
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Raglewski Janusz
(1)
Romańska Klaudia
(1)
Sikora Kamil
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Stelmasiak Jerzy
(1)
Targosz Tomasz
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Zdyb Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Prawo
(9)
przepisy
(4)
Administracja
(2)
Administracja publiczna
(2)
Budownictwo
(2)
Prawo budowlane
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
prawo autorskie
(2)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Budynki
(1)
Dobra kultury
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Prawo cywilne
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Służby mundurowe
(1)
Warunki techniczne
(1)
Wojsko
(1)
archiwa
(1)
biblioteki
(1)
nadzór techniczno-budowlany
(1)
ochrona
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
sprzęt informatyczny
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20825/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / red. nauk. Hanna Knysiak-Molczyk. - Stan prawny na 1 lipca 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 1249, [1] s. ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszczenie: Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20727 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20726/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Streszczenie: Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturalnego, zbiorów bibliotecznych, materiałów archiwalnych, muzealiów, dzieł osieroconych, folkloru. Analizowane zagadnienia zostały przedstawione zarówno z punktu widzenia prawa cywilnego, jak i autorskiego, a także przez pryzmat prawa europejskiego i międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20477/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 473 s. ; 24 cm.
Streszczenie: W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20820/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: BHP ; przepisy ; Prawo
Księgozbiór czytelni: : BHP
Streszczenie: Przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po niezbędne informacje, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. Jednocześnie Autorzy - cenieni w środowisku specjaliści-praktycy - omawiają poruszaną tematykę w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20682, I-20681 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20680/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Streszczenie: Komentarz prezentuje interpretację przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, przedstawiają również merytoryczną analizę jego uprawnień i obowiązków. Przedstawione rozważania wzbogaca najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20525/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego wprowadzonego ustawami - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20821/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja zawiera m.in. wnikliwą analizę ustrojowo-organizacyjną organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży, a także podmiotów niepublicznych, których zadania i kompetencje związane są z działalnością w sferze ezpieczeństwa i porządku publicznego, systemowe ujęcie zagadnień dotyczących funkcjonowania organów i innych podmiotów w szeroko pojętej sferze bezpieczeństwa publicznego, najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1673 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1672/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : teksty ustaw. - Wyd. 24, stan prawny na 8 września 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - 458, [2] s. ; 17 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Indeks.
Streszczenie: Stan prawny na 8.09.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Artykuły ustawy i rozporządzeń zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20747 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20746/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again