Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(9)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(5)
Author
Stawnicka Jadwiga
(3)
Grochalski Stefan Marek
(2)
Chmielarska Marzenna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Grochalski Marek S
(1)
Jędrzejko Mariusz
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Lisiński Marek
(1)
Morańska Danuta
(1)
Polko Paulina
(1)
Rostańska Eugenia
(1)
Walancik Marek
(1)
Wójcik Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Socjologia
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Negocjacje
(2)
Prawo
(2)
Sytuacje kryzysowe
(2)
Służby mundurowe
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
dzieci
(2)
edukacja
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
E-learning
(1)
Globalizacja
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja
(1)
Kształcenie
(1)
Młodzież
(1)
Ochrona informacji
(1)
Pandemia
(1)
Policja
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
biblioteki
(1)
edukacja społeczeństwa
(1)
marketing
(1)
słownik
(1)
służby
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: [O bibliotekach naukowych, szczególnie tych uczelnianych, które muszą nadążać za zmianami ze względu na ich rolę i przeznaczenie, tzn. muszą zapewnić studentom i pracownikom naukowym dostęp do informacji na najwyższym poziomie. By tak się stało konieczne jest przeznaczenie środków na wyposażenie bibliotek i zwrócenie uwagi na rolę pracowników bibliotek, do tej pory pomijanych i niedostrzeganych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1238/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Streszczenie: Generalnie, bezpieczeństwo w Unii Europejskiej to między innymi wspólna polityka odnosząca się do handlu i pomocy, to również na przykład instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania, to nadzorowanie granic, to zarządzanie kryzysowe, to bezpieczne instytucje, to optyka bezpiecznego regionu. W tym właśnie kontekście, odnoszącym się do podstawowego suweren - nego podmiotu prawa międzynarodowego, jakim jest państwo, prezentowa - ne są zamieszczone w niniejszej monografii poszczególne opracowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1640, IBC-1639 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1638/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Prezentowana praca stanowi kontynuację tematu podstawowego, jakim jest szeroko rozumiany status obywatela państwa - członka Unii Europejskiej, obywatela Unii Europejskiej, w zakresie jego praw i obowiązków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2161, IBC-2160 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2159/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wolność i bezpieczeństwo to przenikające się wartości, które w sposób szczególny trzeba traktować jako rodzaj fundamentu, na którym możliwa jest budowa egzystencji człowieka. Ze względu na różnorodność a jednocześnie omawianą tematykę praca podzielona została na trzy części.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1637, IBC-1636, IBC-1635 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Edukacja we współczesnym, zglobalizowanym świecie jawi się w różnorodnych wyzwaniach i kontekstach. Jednym z nich jest bezpieczeństwo człowieka. W sytuacjach wielorakich zagrożeń, bezpośrednich i pośrednich, wynikających z kontekstów ludzkiej działalności, a także wobec zagrożeń samej edukacji, istotne staje się pytanie o możliwości zmian w człowieku i dla człowieka oraz o możliwości, jakie może dać edukacja dla złagodzenia, zapobiegania lub likwidacji zagrożeń. Jej bowiem przypada znacząca rola w rozwoju jednostki i społeczeństwa, a dla wypełnienia tej roli niezbędne jest bezpieczeństwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2185, IBC-2184, IBC-2183 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Streszczenie: Przedstawiono podstawowe zagadnienia składające się na merytoryczny i metodologiczny obraz samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17984/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja
Streszczenie: Prezentowna Czytelnikowi praca ma charakter interdyscyplinarny, ale zawarte w niej treści układają się w komplementarną całość. Jej idea wypływa ze współpracy naukowej przedstawicieli kilkunastu polskich, czeskich i słowackich ośrodków naukowych, z myślą wypracowania wspólnej platformy badawczej służącej - na ile to tylko będzie możliwe - praktyce edukacyjnej i wychowawczej. Prezentowane publikacje ujęto w dwóch częściach "Nowe wyzwania dla edukacji" i "Praktyka pedagogiczna wobec zmian". Tak sformułowane tytuły odddają istotę zawartych w nich artykułów naukowych, z których część II, w większości jest wynikiem prowadzonych przez autorów badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21087, I-21086 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21085/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Opracowanie jest wartościowym opisem szerszego spektrum zagadnień związanych z organizacją narodowego systemu bezpieczeństwa oraz jego podsystemów (ochronnego - zarządzania kryzysowego, obronnego) w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń. Monografia, mimo, że nie aspiruje do roli kompleksowego przeglądu spraw związanych z organizacją ww. systemu, daje względnie usystematyzowany pogląd na temat współdziałania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w przedmiotowym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem roli terenowych organów administracji wojskowej, która to, co można zakładać będzie wzrastała w obecnym czasie i wobec zmian w zakresie wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa. [dr hab. Sławomir Zalewski prof. WSP w Szczytnie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1920, IBC-1919, IBC-1918 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Celem książki jest określenie reguł stosowania technik konwersacyjnych w negocjacjach kryzysowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1646, IBC-1645, IBC-1644 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wzrastający katalog zagrożeń oraz systematycznie rozszerzający się zakres odpowiedzialności wielu instytucji skłania do poszukiwania coraz skuteczniejszych rozwiązań dotyczących komunikowania się w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, które określane są często mianem sytuacji kryzysowej. Opracowanie to stanowi odpowiedź na potrzebę naukowego, systematycznego i uporządkowanego omówienia problemów modeli komunikacji w negocjacjach kryzysowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1643, IBC-1642, IBC-1641 (3 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W treści książki zaprezentowano nowatorskie przedsięwzięcia prewencyjne i edukacyjne z wykorzystaniem strategii marketingu narracyjnego. Autorka bardzo wyraźnie wskazuje na kierunek rozwoju kształcenia jak również działań policji mających na celu podniesienie jej skuteczności, a także właściwego i nowoczesnego kreowania wizerunku. Zaprezentowane wnioski mogą być wykorzystane przez Policję w zakresie kreowania wizerunku, a także w nowoczesnym zarządzaniu poprzez wykorzystanie elementów marketingu narracyjnego. Mogą być też stosowane przez inne podmioty zainteresowane kwestią stosowania marketingu narracyjnego jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1752 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again