Form of Work
Książki
(23)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(17)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(17)
Author
Grosset Ryszard
(4)
Mochnaczewski Piotr
(3)
Grudzewski Wiesław Maria
(2)
Kuc Bolesław Rafał
(2)
Rutkowski Cezary
(2)
Wiatr Sławomir
(2)
Wołejszo Jarosław
(2)
Anszczak Marcin
(1)
Bolesta Andrzej
(1)
Bolkowska Zofia
(1)
Cegiełka Kazimierz (1944- )
(1)
Chyba Zbigniew
(1)
Ciekankowski Zbigniew
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Dominiak Bartosz
(1)
Dyduch Leszek
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Maciejczyk Robert
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Milewski Leonard
(1)
Perycz Eugeniusz
(1)
Równy Kazimierz
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(8)
Bezpieczeństwo narodowe
(6)
Zarządzanie kryzysowe
(6)
Zarządzanie
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Sytuacje kryzysowe
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(2)
Gospodarka
(2)
Prawo
(2)
Socjologia
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(2)
prawo międzynarodowe
(2)
Alarmowanie
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń chemiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Kierowanie
(1)
Logistyka
(1)
Matematyka
(1)
Miasta
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo
(1)
Symulacja
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
broń
(1)
broń biologiczna
(1)
edukacja
(1)
etyka
(1)
konferencje
(1)
państwo
(1)
podręcznik
(1)
polityka
(1)
prognozowanie
(1)
rachunek prawdopodobieństwa
(1)
technologia
(1)
Subject: place
Polska
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Bibliogr., netogr.
Streszczenie: Tematem publikacji jest prezentacja zjawiska powstawania i rozwoju przedsiębiorstw akademickich w Polsce jako skutecznej formy komercjalizacji i transferu technologii z nauki do biznesu, co w konsekwencji może prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19543 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliogr.
Streszczenie: Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy prawnych regulacji użycia środków przymusu bezpośredniego przez uprawnione podmioty. W rozdziale drugim omówiono szczegółowe uprawnienia instytucji i służb w zakresie użycia tych środków, a w trzecim - ich stosowanie w związku z popełnieniem czynów karalnych lub przejawami demoralizacji nieletnich. Ostatni rozdział przedstawia prawne aspekty użycia broni palnej przez uprawnione podmioty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1190/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja jest zbiorem materiałów z międzynarodowej dyskusji dotyczącej kryzysu ekonomicznego oraz jego wpływu na rozwój przedsiębiorstw i bankowości w wielu krajach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-408 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Zbiór opracowań, który w istotnym stopniu ma charakter konstytucyjnoprawny. Jest to zrozumiałe, skoro kanwą opracowań jest Konstytucja RP jako najważniejsze źródło prawa w obszarze tej gałęzi prawa. Zestaw opracowań dowodzi jednak, co jest plusem koncepcji, że autorzy spojrzeli na obowiązującą Konstytucję także z uwzględnieniem innych gałęzi prawa ľ administracyjnego, cywilnego, karnego, samorządowego, międzynarodowego, unU0133nego, porównawczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19943 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zob. też CD-414
Streszczenie: Tom pierwszy zawiera dane obejmujące identyfikację oraz charakterystykę i ocenę sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych wymagających uruchomienia systemu ratownictwa, analizę ekonomicznych, logistycznych i informacyjnych warunków zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1089 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Zob. też CD-414
Streszczenie: Tom 2 poświęcony został analizie uregulowań prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza systemu ratownictwa i ochrony ludności. Przedstawiono wyniki analiz, przede wszystkim sytuacji wymagających interwencji w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Materiał obejmuje również analizę zagrożeń systemów i obiektów infrastruktury krytycznej oraz procedur obsługi zdarzeń kryzysowych przez poszczególne służby, inspekcje i straże.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1090 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Sygnatura CP-98
[C-275]
Od nr 2 (2014) podtytuł: kwartalnik Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.
Od nr 2 (2014) wydawca: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej.
Zawartość zasobu CP-98
2010/1-4
2011/1-4
2012/1-4
2013/1-4
2014/1-3
2016/1-4
2017/1-4
2018/1-4
2019/1-4
2020/1-4
2021/1-
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
wypożyczalnia: 2011 nr 1 (6), nr 2 (7), nr 3 (8), nr 4 (9), 2012 nr 1 (10), nr 2 (11), nr 3 (12), nr 4 (13), 2013 nr 1 (14), nr 2 (15), nr 3 (16), nr 4 (17), 2014 nr 1 (18), nr 2 (19), nr 3 (20), 2016 nr 1 (26), nr 2 (27), nr 3 (28), nr 4 (29), 2017 nr 1 (30), nr 2 (31), nr 3 (32), nr 4 (33)
magazyn: 2018 nr 1 (34), nr 2 (35), nr 3 (36), nr 4 (37), 2019 nr 1 (38), nr 2 (39), nr 3 (40), nr 4 (41), 2020 nr 1 (42), nr 2 (43), nr 3 (44), nr 4 (45), 2021 nr 1 (46), nr 2 (47), 2022 nr 3 (48)
No cover
Journal
In basket
Od 2011 r. nie ukazuje się
Sygn. CP-99
[C-276]
dar
Zawartość zasobu CP-99
2010/zeszyt nr 1(34)/zeszyt 2(35)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono zagrożenie terroryzmem chemicznym, biologicznym wraz z charakterystyką wybranych czynników, które mogą byc użyte w ataku terrorystycznym i cyberterroryzmem oraz metody zwalczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-724, IBC-723 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-722/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Studiowanie matematyki należy rozpocząć od opanowania treści zawartych w rozdziale poświęconym wiadomościom wstępnym. Podane są w nim podstawowe pojęcia z logiki matematycznej, teorii zbiorów i oznaczenia używane w dalszej części opracowania. Książka jest podzielona na rozdziały, w których są prezentowane między innymi pojęcia, przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Odpowiedzi do zadań są dołączone na końcu opracowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1023/30, W-1023/29, W-1023/28, W-1023/27, W-1023/26, W-1023/25, W-1023/24, W-1023/23, W-1023/22, W-1023/21, W-1023/20, W-1023/19, W-1023/18, W-1023/17, W-1023/16, W-1023/15, W-1023/14, W-1023/13, W-1023/12, W-1023/11, W-1023/10, W-1023/9, W-1023/8, W-1023/7, W-1023/6, W-1023/5, W-1023/4, W-1023/3 (28 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1023/2 Czyt., W-1023/1 Czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja jest efektem konferencji naukowej, która odbyła się 23 kwietnia 2010 roku na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Autorzy poszczególnych opracowań podzielili się refleksjami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju różnych sfer życia zarówno w skali regionu, jak i kraju. Zaprezentowali rolę infrastruktury w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia związane z jej nieprawidłowym lub zbyt powolnym rozwojem. Cele konferencji zostały osiągnięte. Jej uczestnicy - pracownicy naukowo-badawczy - podjęli istotne dla współczesnego rozwoju bezpieczeństwa problemy, natomiast studenci mieli okazję zgłębić omawiane kwestie, a także poznać ludzi nauki i praktyki, którzy tworzą dziś i jutro bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-853 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera prace z konferencji dotyczącej roli jaką odgrywa infrastruktura w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza. Omawia problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, zagadnienia infrastruktury Mazowsza w polityce samorządu województwa, zabezpieczeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsiębiorczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-369 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono problematykę władzy w funkcjonowaniu organizacji i społeczności: żródła i instrumenty władzy, przyczyny zachowań politycznych, opis relacji w różnych układach np. między członkami zarządu a dyrektorami, efektywność gry o wpływy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19130 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Celem książki jest wskazanie różnorodności i interdyscyplinarności obszaru nazywanego bezpieczeństwem wewnętrznym. Do pracy nad książką zostali zaproszeni naukowcy i praktycy rozmaitych specjalności, wywodzący się głównie z kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Poruszane przez nich problemy są ważnymi głosami w dyskusji dotyczącej zapewnienia stabilnych warunków rozwoju społeczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1034, IBC-903, IBC-902 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-901/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawia wyniki badań na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dużych miast, na które wpływa nie tylko skuteczność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ale także relacje międzyludzkie, poglądy otoczenia, media, gotowość niesienia pomocy innym w sytuacji zagrożenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18799, I-18797 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18798 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Materiały z konf. nauk. zorganizowanej w dn. 21-22 czerwca 2007 r. przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono kulturowe uwarunkowania ryzyka, ryzyko w procesie podejmowania decyzji, metody i techniki zarządzania ryzykiem, metody i techniki optymalizowania ryzyka.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-733, IBC-732 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-731/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Socjologia
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy analizują styl pracy współczesnego menedżera poprzez badanie takich czynników jak: długość dnia pracy, gotowość do pracy ekstremalnej, wpływ na pracę nowych technologii, przeciążenie pracą, stres. Próbują stworzyć charakterystykę badanej zbiorowości opisując m.in. wiek, płeć, wykształcenie, poziom zarobków, pozycję w hierarchii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18800 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono teorię i praktykę zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwo polityczne, publiczne, gospodarcze, biznesu i socjalne.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-729 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-728/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, podczas której przeprowadzono dyskusje z udziałem autorytetów naukowych i moralnych na temat kierunków i zasad etyki, których powinna przestrzegać kadra kierownicza przedsiębiorstw. W publikacji zostały zaprezentowane opinie osób związanych profesjonalnie z budownictwem oraz tych, których rady mogą pomóc w godzeniu działalności biznesowej z wymaganiami moralnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1627/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły dotyczące tematyki migracji, porusza problematykę przepisów międzynarodowych regulujących sytuację uchodźców, zawiera krytykę działalności ONZ w zakresie rozwiązywania problemów osób przesiedlanych. Przedstawia zmiany, jakie zaszły w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej oraz postawy społeczeństwa polskiego wobec migrantów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-368 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again