Form of Work
Książki
(24)
Status
available
(20)
only on-site
(19)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(20)
Author
Kostera Monika
(3)
Koźmiński Andrzej K
(3)
Jemielniak Dariusz
(2)
Witkowska Marta
(2)
Aleksandrowicz Tomasz
(1)
Białobłocki Tomasz
(1)
Cholawo-Sosnowska Kamila
(1)
Chrostowski Aleksander
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Hatch Mary Jo
(1)
Kaczmarski Marcin
(1)
Kotler Philip
(1)
Kubacka-Jasiecka Dorota
(1)
Lee Nancy
(1)
Maciejewski Adam
(1)
Madej Marek
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Moroz Janusz
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Nowina Konopka Maria
(1)
Nye Joseph S
(1)
Patterson Robert
(1)
Pisarek Walery
(1)
Urban Andrzej
(1)
Wawrzyk Piotr
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Wrzesiewski Tomasz
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Łosiak Władysław
(1)
Łukaszuk Leonard
(1)
Śliwa Martyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Zarządzanie
(6)
Unia Europejska (UE)
(4)
polityka
(4)
prawo międzynarodowe
(4)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Ekonomia
(2)
Finanse
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
pomoc psychologiczna
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja samorządowa
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
E-learning
(1)
Globalizacja
(1)
Historia
(1)
Internet
(1)
Kierowanie
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Kształcenie
(1)
Organizacja
(1)
Paliwa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Stres
(1)
Stres pourazowy
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
fizjologia
(1)
informatyka
(1)
informatyzacja
(1)
marketing
(1)
media elektroniczne
(1)
państwo
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
24 results Filter
Book
In basket
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omówiono zjawisko terroryzmu, międzynarodowe regulacje prawne dotyczące zwalczania terroryzmu, w aspekcie wojny, obowiązki państw odnośnie do zwalczania terroryzmu, zagrożenia dla Polski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-692, IBC-691, IBC-690 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły omawiające definicje społeczeństwa informacyjnego, jego rozwój, typy demokracji w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Przedstawia rozwój i zastosowanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji, rodzaje informacji, rolę nowych mediów w społeczeństwie, szczególnie internetu oraz zagadnienia globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18999, I-18998 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18997/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Indeks, tab.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym i finansami przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ryzykiem rozumianym jako szansa dla przedsiębiorcy i menadżera.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-694 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-693/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Książka ujmuje zagadnienia zarządzania z punktu widzenia teorii narracji organizacyjnej, analizy opowieści, z odniesieniami do mitologii, kultury i sztuki. Autorzy analizują archetypy organizacyjne, których odgrywanie przesądza o kształcie roli społecznej menedżera. Analizują źródła nowych organizacyjnyh mitologii i dowodzą, że w warstwie symbolicznej następuje przemiana percepcji roli kierownika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18996, I-18995 (2 egz.)
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. I-18994 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Zarządzanie
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omówiono współczesne koncepcje zarządzania wiedzą i pojęcia z nim związane, w tym teorię i praktykę biznesową.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18672, I-18671 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18670/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Omawia zagadnienia rozumienia bezpieczeństwa energetycznego, sytuacji energetycznej UE (sytuacja prawna, bilans energetyczny, trasy dostaw), zapotrzebowania na energię oraz zagrożeń bezpieczeństwa. Przedstawia działania UE na rzecz bezpieczeństwa (np. dywersyfikacja dostaw) oraz różne podejścia do tej problematyki - podejście liberalne i alternatywne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19200, I-19021, I-19020 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19019/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Przedstawia wybór aktualnych zagadnień dotyczących zarządzania i teorii organizacji (teoria aktora-sieci, teoria uczącej sie organizacji), problemy współczesne (globalizacja) oraz aktualne praktyki zarządzania, takie jak rola informacji, praktyki badawcze m.in. wykorzystanie metod jakościowych i ilościowych do badania organizacji i zarządzania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19030 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19029 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera przegląd nowych tendencji w międzynarodowych naukach zarządznia. Omawia problematykę związaną z postępującą globalizacją świata organizacji, koncentracją na tzw. miękkich narzędziach zarządzania, takich jak jakość czy kultura i ogromnej wadze jaką przywiązuje się do innowacji i twórczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19032 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19031/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Zarządzanie
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliogr., indeksy
Streszczenie: Prezentuje występujące w praktyce problemy oraz sposoby ich rozwiązywania oparte na aktualnie obowiązujących regułach sztuki zarządzania. Przedstawia przykłady i tematy do dyskusji. Omawia zagadnienia roli menadżerów, motywowania, informacji i wiedzy, kultury organizacji, wizerunku, przedsiębiorczości itp.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19036 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19035/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliogr., indeksy
Streszczenie: Przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z pojęciem kryzysu psychologicznego, jego rodzaje i przebieg. Omawia indywidualną pomoc w kryzysie, modele i strategie interwencji kryzysowej, rolę wsparcia społecznego. Przedstawia różne kategorie i przyczyny kryzysów (małżeńskie, suicydalne, zw. z żałobą, stosowaniem przemocy, katastrofami). Omawia problematykę działalności służb kryzysowych i wsparcia społecznego (m.in. interwencje telefoniczne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19001/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Streszczenie: Opisuje współczesną wiedzę psychologiczną dotyczącą stresu i emocji, ich objawów, następstw i pełnionych funkcji. Przedstawia praktyczne zalecenia dotyczące możliwości zapobiegania stresowi oraz radzenia sobie z nim: jak unikać stresu, regulować emocje, do kogo zwrócić się o pomoc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19034 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19033/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., indeksy
Streszczenie: Omawia zagadnienia ochrony dóbr intelektualnych w polityce międzynarodowej, rolę organizacji międzynarodowych, współpracę europejską w tym zakresie oraz zagadnienia pozaeuropejskie. Zawiera wykaz ważniejszych aktów prawnych polskich oraz międzynarodowych związanych z tą tematyką.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19000 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Opisuje europejskie tradycje praw człowieka, działalność Rady Europy i ewolucję podejść do tego zagadnienia. Prezentuje regionalny system międzynarodowej ochrony praw człowieka jakim jest system Rady Europy i tworzący się dopiero system międzynarodowy Unii Europejskiej. Zawiera teksty dokumentów związanych z tą problematyką m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (1948 r.).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19015, I-19014 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19013/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Omówiono historię administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce, systemy policyjne w Europie i USA, organy państwowe RP, straże graniczne oraz firmy detektywistyczne, a także ochrony osób i mienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-683, IBC-682 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-681/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omówiono zarządzanie jakością: fundamenty, instrumentarium, modele.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18669, I-18668, I-18667 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omówiono stosunki międzynarodowe w aspekcie konfliktów, ich historię oraz wpływ na nie globalizacji i rewolucji informacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18676 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18675/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Tab.
Streszczenie: Omówiono i wyjaśniono terminy związane z rachunkowością w sposób zrozumiały dla osób spoza branży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18480/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Stanowi wprowadzenie do rozumienia ludzkiego komunikowania się z pośrednictwem mediów. Omawia zagadnienia kompetencji komunikacyjnych, modeli mediów masowych, funkcji komunikowania się. Przedstawia tradycje badań nad komunikowaniem masowym w Polsce i na świecie oraz metody i techniki badawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19018, I-19017 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19016/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omówiono pojęcia bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa, lokalne strategie zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania prospołecze a poprawa bezpieczeństwa, community policing, rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-686, IBC-685 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-684/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Współpraca międzynarodowa
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omówiono rozwój współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedstawiono zewnętrzne i wewnętrzne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej, i w Traktacie Lizbońskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-689, IBC-688, IBC-687 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again