Forma i typ
Publikacje urzędowe i akty prawne
(180)
Książki
(12)
Dostępność
tylko na miejscu
(182)
dostępne
(9)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(183)
Autor
Gruss Stanisław
(2)
Obalski Jan
(2)
Szamotulski Jerzy W
(2)
Baran Małgorzata
(1)
Elst Ver Gilles
(1)
Jensen Poul Buch
(1)
Kałuszko Danuta
(1)
Kaźmierczak Roman
(1)
Kubisa Stefan
(1)
Metal Artur
(1)
Najberg Mieczysław
(1)
Smans Philippe
(1)
Szamotulski Jerzy Wojciech
(1)
Tobaja Cezary
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(62)
1980 - 1989
(48)
1970 - 1979
(49)
1960 - 1969
(17)
Kraj wydania
Polska
(192)
Język
polski
(192)
Temat
Sprzęt pożarniczy
(43)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(37)
Ochrona przeciwpożarowa
(33)
badania
(33)
wymagania
(25)
Metody badawcze
(17)
Proszki gaśnicze
(16)
Zagrożenie wybuchowe
(16)
Zagrożenia pożarowe
(15)
Budownictwo
(14)
Węże pożarnicze
(14)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(14)
Sprzęt gaśniczy
(13)
parametry zapalności i wybuchowości
(13)
Budynki
(12)
Odporność ogniowa
(10)
Urządzenia gaśnicze
(9)
halony
(8)
hydranty przeciwpożarowe
(7)
włókna
(7)
zwalczanie pożarów
(7)
Drewno
(6)
Materiały drewnopochodne
(6)
Tworzywa sztuczne
(6)
Zagrożenie pożarowe
(6)
badania ogniowe
(6)
Normalizacja
(5)
Substancje i produkty ropopochodne
(5)
armatura pożarnicza
(5)
terminologia
(5)
Palność - badanie
(4)
Pyły
(4)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(4)
oleje
(4)
tabor kolejowy
(4)
Gazy
(3)
Konstrukcje budowlane
(3)
Materiały budowlane
(3)
Tryskacze
(3)
Zaopatrzenie w wodę
(3)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(3)
odporność na zapalenie
(3)
urządzenia automatyczne
(3)
zapobieganie wypadkom
(3)
Automatyka
(2)
BHP
(2)
Ciecze palne
(2)
Dymotwórczość
(2)
Elektryczność
(2)
Ewakuacja
(2)
Gaszenie pożarów
(2)
Konstrukcje drewniane
(2)
Pożary
(2)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(2)
Samochody pożarnicze
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Sygnalizacja pożarowa
(2)
Systemy alarmowe
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Wybuchy
(2)
elementy budowlane
(2)
instalacja
(2)
maski ochronne
(2)
obliczenia statyczne
(2)
ochrony osobiste
(2)
spalanie
(2)
znakowanie
(2)
łączniki
(2)
ściany
(2)
Chromatografia
(1)
Czujki pożarowe
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Palność
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Polimery
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Rękawice ochronne
(1)
Temperatura zapłonu
(1)
Wentylacja
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zapłon
(1)
agregaty gaśnicze
(1)
agregaty pożarnicze
(1)
alkeny
(1)
dachy
(1)
dymoszczelność
(1)
gazownictwo
(1)
klapy oddymiające
(1)
materiały podłogowe
(1)
meble
(1)
ochrona odgromowa
(1)
opakowania
(1)
oznaczanie palności
(1)
pakowanie
(1)
pochłaniacze
(1)
pompy pożarnicze
(1)
produkty toksyczne
(1)
Gatunek
Normy
(180)
Poradnik
(2)
192 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-14257 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-4171 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zasady Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI / Jan Obalski ; red. Jerzy W. Szamotulski. - Wyd.4 rozsz. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1981. - 128 s. : tabl. ; 21 cm.
Temat: Normalizacja
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-14258 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-5470 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Drewno. Ogólne wytyczne pobierania i przygotowania próbek. PN-77/D-04227. - Zamiast PN-68/D-04227; ustan. dn. 24 listopada 1977r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1978r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1978. - 4 s. ; 30 cm.
Temat: Drewno ; Normy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-04227 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Drewno. Oznaczanie gęstości. PN-77/D-04101. - Zamiast PN-68/D-04101; ustan. dn. 24 listopada 1977r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1978r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1978. - 3 s. ; 30 cm.
Temat: Drewno ; Normy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-04101 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w poprzek włókien. PN-77/D-04229. - Zamiast PN-68/D-04229; ustan. dn. 5 grudnia 1977r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1978r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1978. - 3 s. ; 30 cm.
Temat: Drewno ; Normy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-04229 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Drewno. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie statyczne . PN-77/D-04103. - Zamiast PN-68/D-04103; ustan. dn. 24 listopada 1977r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1978r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1978. - 2 s. ; 30 cm.
Temat: Drewno ; Normy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-04103 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Fizyczne i mechaniczne własności płyt pilśniowych. Oznaczanie higroskopiności. PN-68/D-04225. - Ustan. dn. 14 października 1968r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1969r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1968. - 2 s. ; 30 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-04225 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie palności metodą "na obręczy". PN-63/C-89094. - Wyd.2. - Ustan. dn. 9 września 1963r. jako norma obow. od dn. 1 kwietnia 1964r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1974. - 2 s. ; 30 cm.
Norma wycofana
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-C-89094 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Gaśnice pianowe. PN-64/M-51051. - Wyd.3. - Zamiast PN-59/M-51051; ustan. dn. 31 grudnia 1964r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1966r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1971. - 7 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-C-83605:1992, PN-M-51079-01:1992
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-M-51051 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Hydronetka wodna. PN-61/M-51081. - Wyd.2. - Ustan. dn. 11 lipca 1961r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1962r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1966. - 6 s. ; 30 cm.
Norma wycofana
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-M-51081 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Lignofol i lignoston. Oznaczanie twardości. PN-67/D-04224. - Ustan. dn. 28 grudnia 1967r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1969r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1968. - 4 s. ; 30 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-04224 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały drzewne nawierzchni kolejowej wąskotorowej. PN-67/D-95013. - Zamiast PN-58/D-95013; ustan. dn. 2 marca 1967r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1968r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1967. - 6 s. ; 30 cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-D-95013 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Materiały opakowaniowe. Oznaczanie przenikania gazów. PN-72/O-79117. - Wyd.2. - Ustan. dn. 29 maja 1972r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1973r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1978. - 4 s. ; 30 cm.
Temat: opakowania ; Gazy ; Normy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-O-79117 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. PN-82/B-02857. - Zamiast PN-67/B-02857; ustan. dn. 25 września 1982r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1983r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1982. - 3 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-02857:2017
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-B-02857 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydrant wewnętrzny 25. PN-69/B-02859. - Ustan. dn. 30 czerwca 1969r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1970r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1970. - 3 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 671-1:1999
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-B-02859 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydranty wewnętrzne 52. Szafki. PN-68/B-02858. - Wyd.2. - Zamiast BN-64/8435-01; ustan. dn. 29 czerwca 1968r. jako norma obow. od dn. 1 stycznia 1969r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, [1971]. - 5 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-EN 671-2:1999
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-B-02858 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-B-02850 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-70/B-02852. - Wyd.2. - Zamiast PN-64/B-02852; ustan. dn. 15 czerwca 1970r. jako norma obow. od dn. 1 lipca 1971r. - Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, [1971]. - 4 s. ; 30 cm.
Zastąpiona przez PN-B-02852:2001
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-B-02852 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej