Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(10)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Anholcer Marcin
(1)
Bitkowska Agnieszka
(1)
Brzostek Agnieszka. (prawo)
(1)
Dajnowicz-Piesiecka Diana
(1)
Domański Jarosław
(1)
Dróżdż Mateusz
(1)
Echaust Krzysztof
(1)
Felchner Krzysztof (1982-2017)
(1)
Gasińska Maria
(1)
Gołąb Paweł
(1)
Gąsiorkiewicz Lech
(1)
Gąsiorkiewicz Lech (1946- )
(1)
Hadyniak Bogusław
(1)
Jasińska Katarzyna (prawnik)
(1)
Jurgielewicz-Delegacz Emilia
(1)
Kasprzycki Dariusz (1971- )
(1)
Kauf Sabina
(1)
Komajda Ewa
(1)
Krasiński Paweł
(1)
Krasuski Andrzej
(1)
Michniewicz Grzegorz (prawo)
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Monkiewicz Jan (1949- )
(1)
Nawrot Justyna
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Ożegalska-Trybalska Justyna
(1)
Pazio Nemezjusz
(1)
Pazio Wanda
(1)
Piasecki Krzysztof
(1)
Pływaczewski Emil (1951- )
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Rutkowska-Sowa Magdalena
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna (1965- )
(1)
Spyra Marcin (prawo)
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Stelina Jakub (1969- )
(1)
Taczkowska-Olszewska Joanna
(1)
Walczuk Konrad
(1)
Waściński Tadeusz
(1)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Adwokaci
(2)
Prawnicy
(2)
Radcy prawni
(2)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Informatycy
(1)
Prokuratorzy
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Sędziowie
(1)
Żołnierze
(1)
Subject
Prawo własności intelektualnej
(3)
Administracja publiczna
(2)
Administracja wojskowa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo życia na morzu
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Komercjalizacja wyników badań naukowych
(1)
Kryminologia
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marynarka handlowa
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Patologie społeczne
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do dobrej administracji
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo nowych technologii
(1)
Prawo o szkolnictwie wyższym
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo własności przemysłowej
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Sektor publiczny
(1)
Statki
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Sądowa kontrola administracji
(1)
Transfer technologii
(1)
Transfer wiedzy
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zarządzanie procesami biznesowymi
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Żegluga
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Monografia
(4)
Komentarz do ustawy
(2)
Podręcznik
(2)
Encyklopedia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
12 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia, netografia na stronach 231-255. Indeks.
Zawiera: Klasyczne zarządzanie procesowe w organizacjach // W kierunku zintegrowanego zarządzania procesowego. Triada procesy–projekty–wiedza // Zintegrowane zarządzanie procesowe w organizacjach // Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach – wyniki badań empirycznych na świecie i w Polsce.
Publikacja dofinansowana w ramach działalności statutowej Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
Streszczenie: W kontekście pojawiających się nowych wyzwań otoczenia: gospodarki opartej na wiedzy, czwartej rewolucji technologicznej zagadnienia zarządzania procesowego w organizacji wymagają odmiennego podejścia. Stąd głównym celem monografii jest wykazanie przyczyn i sposobów ewolucji od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach, przy jednoczesnym uwzględnieniu triady procesy–projekty–wiedza. Rezultatem prowadzonych prac jest pogłębienie oraz uporządkowanie problematyki z zakresu klasycznego zarządzania procesowego oraz jego ewolucji w kierunku zintegrowanego zarządzania procesowego. W prezentowanej monografii obok aspektów teoretycznych pojawiają się też aspekty empiryczne. Zostały przedstawione wyniki badań na świecie oraz w Polsce, realizowanych przez Autorkę w latach 2012–2018, a także studia przypadków polskich i niemieckich przedsiębiorstw. Zaprezentowane rozważania i wyniki badań to praktyczne wskazówki, które mogą stanowić inspirację dla kadry zarządzającej do podjęcia działań w kierunku budowy zintegrowanego zarządzania procesowego. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22219 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22218/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Uczelnie Techniczne)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Bibliografia przy pracach. Indeks.
Zawiera: O niepewności, potrzebach i ryzyku // Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – elementy systematyki i identyfikacji // Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie // Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka – rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem // Podejście procesowe a identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie // Ryzyko finansowe w działalności ubezpieczeniowej // Główne aspekty ryzyka bankowego w Rekomendacjach bazylejskich // Metody pomiaru ryzyka inwestowania w akcje na rynku kapitałowym // Ryzyko i bezpieczeństwo operacyjne // Polityka bezpieczeństwa jako element zarządzania ryzykiem operacyjnym // Zapewnianie ciągłości działania jako ograniczanie ryzyka operacyjnego // Zarządzanie ryzykiem odszkodowawczym menedżerów // Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non-profit.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3126 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3125/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz / Mateusz Dróżdż. - 2. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXVII, [1], 466 stron ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - imprezy masowe i zgromadzenia
Bibliografia na stronach XXI-XXV. Indeks.
Dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, organizatorów imprez sportowych, zarządców oraz pracowników klubów sportowych.
Streszczenie: W publikacji w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171), a także wydane do niej akty wykonawcze, przepisy wewnętrzne policji, związków sportowych oraz podmiotów zarządzających rozgrywkami. Komentowana ustawa zawiera przepisy z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego i jest ona istotną regulacją ze względu na problem zakłóceń porządku, a także odpowiedniego zabezpieczenia obiektów podczas imprez sportowych czy artystyczno-rozrywkowych. Ponadto gwarancję bezpieczeństwa - poza przepisami - zapewnia także zaangażowanie mechanizmów pozaprawnych. (...) W komentarzu uwzględniono poglądy przedstawicieli doktryny, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów karnych, a także praktyczny aspekt ustawy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3124 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3123/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w sektorze publicznym / Sabina Kauf. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - 169 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Zarządzanie. Logistyka)
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia na stronach 155-165. Indeks.
Zawiera: Logistyka i jej rola w realizacji zadań publicznych // Logistyka publiczna w warunkach deregulacji sektora publicznego // Logistyka publiczna w procesach tworzenia wartości // Logistyka publiczna w zarządzaniu siecią organizacji // Logistyka publiczna w praktyce zarządzania sektorem publicznym.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Opolski
Streszczenie: Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zakres podejmowanych zagadnień został dobrany pod kątem problemów, z którymi samorządowcy mogą mieć do czynienia w praktyce zarządzania jednostką terytorialną. Książka pokazuje najważniejsze obszary zastosowania logistyki w realizacji zadań publicznych, tak by można było podnieść ich jakość oraz rozszerzyć skalę przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania skromnych zasobów budżetowych, będących w dyspozycji samorządów. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21945 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21944/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografie, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach XI-XIX.
Streszczenie: Leksykon prawa nowych technologii zawiera omówienie w zwięzłej i przystępnej formie 100 istotnych pojęć i instytucji normatywnych z zakresu technologii informatycznych, własności intelektualnej i przemysłowej, chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji, ochrony prywatności oraz komunikacji elektronicznej. W celu uwypuklenia szerokiego zakresu aspektów poruszanych w leksykonie, w omówieniach do haseł poddano analizie istotne orzecznictwo, stanowiska doktryny oraz przywołano praktyczne przykłady. Ułatwienie w posługiwaniu się leksykonem stanowi powiązanie haseł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22457/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz. - 4. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XIV, 191, [1] stron ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny na 2019 r. ustalony na podstawie treści książki.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [XI]-XIV. Indeks.
Dla studentów prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22250, I-22249 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22248/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa morskiego / Justyna Nawrot. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - LXXX, 468 stron : ilustracja; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach XXIII-LXIII. Indeks.
Pojęcie, przedmiot i ewolucja regulacji dotyczących bezpieczeństwa morskiego // Podmioty prawa bezpieczeństwa morskiego // Bezpieczeństwo nawigacyjne // Standardy techniczne bezpieczeństwa morskiego // Czynnik ludzki w prawie bezpieczeństwa morskiego.
Dla prawników.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 206/23/D/HS5/02447 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2909/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Metody Ilościowe)
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Bibliogafia strona 479. Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie – implementacja jezyka WolframAlpha // Logika matematyczna // Wstep do matematyki // Grafy i digrafy // Relacje // Zastosowania relacji w ekonomii // Podstawy algebry liniowej // Instrumenty algebry liniowej // Układy warunków liniowych // Zastosowania algebry liniowej w ekonomii // Zaawansowane zagadnienia algebry // Ciagi i szeregi liczbowe // Funkcja jednej zmiennej // Rachunek rózniczkowy funkcji jednej zmiennej // Zastosowanie teorii funkcji jednej zmiennej w ekonomii // Elementy matematyki finansowej // Analiza funkcji wielu zmiennych // Zastosowanie teorii funkcji wielu zmiennych w ekonomii // Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej // Zastosowanie całek w ekonomii // Równania róznicowe // Równania rózniczkowe // Rachunek prawdopodobienstwa // Zastosowanie rachunku prawdopodobienstwa w ekonomii.
Dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania.
Streszczenie: e-Matematyka wspomagająca ekonomię – innowacyjny podręcznik do nauki matematyki stosowanej ze wsparciem w środowisku powszechnie dostępnego taniego oprogramowania. Książka adresowana do studentów ekonomii, finansów i zarządzania. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22238 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22237/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze.)
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Materiały z 1. Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, 19-20 maja 2016 r., Białystok.
Zawiera: Badania empiryczne w służbie kryminologii // Nowe kierunki badań kryminologicznych // Współczesne zagrożenia w ujęciu kryminologicznym // Interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI w. // Varia.
Publikacja dofinansowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski oraz Wydział Prawa UwB.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21368/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze & Linia Orzecznicza)
Bibliografia, orzecznictwo przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Pojęcie uczelni i jej rodzaje // Komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych - zagadnienia wprowadzające // Pracownicza twórczość naukowa i wynalazcza. Nabycie praw własności intelektualnej przez uczelnie // Decyzje uczelni publicznej związane z procesem komercjalizacji wyników działalności naukowej // Komercjalizacja bezpośrednia. Stosunki umowne uczelni z podmiotami zewnętrznymi // Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości // Komercjalizacja pośrednia // Regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej oraz regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni // Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji. Umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem.
Dla uczelni, rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów i studentów.
Streszczenie: Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), która zastąpiła ustawę z 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572). Nowa ustawa scaliła wszystkie rozproszone do tej pory unormowania, tzn.: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, pożyczkach i kredytach studenckich. W publikacji uwzględniono zmiany odnoszące się m.in. do: realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, w ramach której uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz spółki celowe; spółek celowych, które obok prowadzenia działalności związanej z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią, mogą również prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem wyodrębnienia tej działalności pod względem organizacyjnym i finansowym; tworzenia przez uczelnie spółek kapitałowych w celu realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych; ograniczenia udziałów (nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego) uczelni niepublicznych i podmiotów, innych niż jednostki naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22247, I-22246 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo urzędnicze / Jakub Stelina. - 3. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XIV, 330 stron ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Bibliografia na stronach XIII-XIV. Indeks.
Dla studentów prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22252, I-22251 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
Bibliografia na stronach XVII-XXVIII. Indeks.
Dla funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w formacjach mundurowych cywilnych i żołnierzy, a także prawników.
Streszczenie: Komentarz zawiera omówienie zagadnień takich jak: zakres pojęcia „funkcjonariusz publiczny" (w prawie UE, krajowym, cywilnym, administracyjnym, karnym); rozróżnienie pojęć „funkcjonariusz publiczny" i „osoba pełniąca funkcje publiczne" oraz „osoba publiczna"; zakres obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy publicznych, obejmujący m.in. służbę społeczeństwu i państwu; zdefiniowanie słusznego interesu obywateli oraz interesu publicznego; zasady regulujące tok postępowania administracyjnego (w tym m.in. zasady: praworządności organu administracji publicznej, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postępowaniu, dwuinstancyjności postępowania, trwałości decyzji administracyjnej, przekonywania, szybkości i prostoty postępowania); postępowanie wykroczeniowe i karne; uprawnienia funkcjonariuszy publicznych; stosunek zatrudnienia funkcjonariuszy publicznych; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna funkcjonariuszy publicznych. Publikacja została przygotowana z myślą o funkcjonariuszach publicznych, zatrudnionych w formacjach mundurowych, cywilnych, a także o żołnierzach. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych. Niewątpliwie jest nieocenioną bazą wiedzy dla aplikantów oraz studentów. [Opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22254 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22253/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again