Source
Katalog zbiorów
(26)
Form of Work
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(22)
Author
Kalina-Prasznic Urszula
(2)
Luszniewicz Andrzej
(2)
Stelina Jakub
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Słaby Teresa
(2)
Abramowski Michał
(1)
Adamiak Barbara
(1)
Adamski Andrzej (1950- )
(1)
Austen-Tynda Agata
(1)
Bagińska Ewa
(1)
Balcerzak Piotr Marek
(1)
Beśka Katarzyna
(1)
Białek Maciej (prawo)
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Czaplicki Kamil
(1)
Dobrzeniecki Karol
(1)
Dulak Dawid
(1)
Durbajło Piotr
(1)
Dygaszewicz Klara
(1)
Flisek Aneta
(1)
Florek Ludwik
(1)
Gajda Jan B. (1947- )
(1)
Ganczar Małgorzata (1977- )
(1)
Gryszczyńska Agnieszka (prawo)
(1)
Kiedrowicz Maciej
(1)
Kienzler Iwona
(1)
Kociołek-Pęksa Anna
(1)
Kolmann Piotr
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Kuczyński Tadeusz
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Mazurczak-Jasińska Eliza
(1)
Michalski Mariusz (prawo)
(1)
Niemczyk Piotr (1962- )
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Niezgódka Elżbieta
(1)
Ocalewicz Maria
(1)
Olszewska Małgorzata
(1)
Parchomiuk Jerzy
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Pieńkosz Piotr
(1)
Plebańska Marlena
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Serafin Sławomir
(1)
Sitniewski Piotr
(1)
Siwicki Maciej
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Skolimowski Marcin (radca prawny)
(1)
Sobczak Jowita
(1)
Stępień Mateusz
(1)
Stępniak Kamil (prawo)
(1)
Szafrański Bolesław
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szubiakowski Marek
(1)
Trąbiński Piotr Krzysztof
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wiktorowska Aleksandra
(1)
Wilk Izabela (prawo)
(1)
Zeidler Kamil
(1)
Łabuz Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo
(12)
Administracja
(5)
Prawo pracy
(5)
encyklopedia
(3)
podręcznik
(3)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Instytucje
(2)
Internet
(2)
Leksykon
(2)
Programy komputerowe
(2)
Statystyka
(2)
Administracja publiczna
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Cyberterroryzm
(1)
E-learning
(1)
Ekonomia
(1)
Filozofia
(1)
Historia
(1)
Organizacja
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prognozowanie
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Socjologia
(1)
Symulacja
(1)
Służby mundurowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Urbanistyka
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zwalczanie
(1)
edukacja
(1)
język angielski
(1)
język niemiecki
(1)
język polski
(1)
państwo
(1)
przepisy
(1)
przestępczość komputerowa
(1)
zagrożenia nadzwyczajne
(1)
zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
26 results Filter
Book
CD
In basket
Form of Work
Zob. CD-427, CD-428
Streszczenie: Książka zawiera między innymi aktualne teksty kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Została również uzupełniona o najnowsze rozporządzenia. Na płycie CD znajdują się załączniki do rozporządzeń, a także wzory formularzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20179 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20178 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; T.9)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Publikacja obejmuje następujace kwestie: standardy i system współczesnej regulacji prawa procesowego administracyjnego, ewolucję regulacji prawa procesowego administracyjnego na tle europejskim, rozgraniczenie prawa procesowego administracyjnego od prawa procesowego sądowego, prawo do procesu, granice ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym a kontrola ich wykonania, postępowanie egzekucyjne w administracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19793/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe / Agata Austen. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - 253 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Zarządzanie)
Bibliografia strony 231-249. Indeks.
Zawiera: Paradygmat sieci w zarządzaniu publicznym // Efektywność sieci międzyorganizacyjnych // Determinanty efektywności sieci publicznych // Metodyka wielopoziomowych badań empirycznych nad efektywnością sieci i godzeniem sprzeczności w zakresie współpracy i konkurencji // Efektywność sieci i godzenie sprzeczności – empiryczna analiza modelu badawczego/
Współfinansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Streszczenie: Publikacja prezentuje teorię i wyniki badań w zakresie teorii sieci w aspekcie działania partnerstw lokalnych w sektorze pomocy społecznej. Jest to publikacja naukowa, zawierająca jednak praktyczne wskazówki wyjaśniające zjawiska mające miejsce w partnerstwach lokalnych. Wyniki badań mogą stanowić benchmarki dla zarządzających, wskazują sposób zarządzania partnerstwami i pomiaru efektywności jego działania. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22217 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22216 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; T.12)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Książka omawia następujące zagadnienia: genezę i rozwój odpowiedzialności państwa, współczesne modele odpowiedzialności i ich tendencje rozwojowe, filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązku indemnizacyjnego administracji, konstytucjonalizację prawa podmiotowego do odszkodowania oraz podstawy i zakres odpowiedzialności deliktowej administracji w świetle Kodeksu cywilnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19785/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Author
Form of Work
Subject
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Indeks
Streszczenie: Zawiera przepisy (teksty ustaw i rozporządzeń) związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19011/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy / Ludwik Florek. - 14. wyd. zm. i zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2012. - XXIV, 372 s. ; 21 cm.
Form of Work
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskiego prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19792 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19791/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu / Jan B. Gajda. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - 177, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Metody Ilościowe)
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Bibliografia, netografia na stronach 169-173. Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie do symulacji // Symulacja zdarzen dyskretnych // Komputerowe generatory liczb losowych // Symulacja modeli ciagłych // Prognozowanie – podstawowe pojecia // Prognozowanie z modeli strukturalnych // Prognozowanie przy wykorzystaniu modeli niestrukturalnych // Sztuczne sieci neuronowe w prognozowaniu.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Streszczenie: Książka niniejsza podsumowuje doświadczenia Autora zebrane w trakcie badań empirycznych oraz podczas wieloletnich cykli wykładów poświęconych modelowaniu zjawisk gospodarczych, ich prognozowaniu, a także wykorzystaniu symulacji do badania zjawisk gospodarczych i prognozowania. Program wykładu dostosowano do programu nauczania Prognozowania i symulacji na wydziałach ekonomii i zarządzania. W podręczniku wykorzystano fragmenty pracy Autora pt. „Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze” (wydanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w 2001 roku), które szczególnie sprawdziły się w praktyce dydaktycznej. Materiał omówiony w poszczególnych rozdziałach tworzy dość autonomiczne bloki, zatem lektura wybranych rozdziałów przy pominięciu innych nie powinna sprawiać Czytelnikowi większych trudności. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22236 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22235/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: [Encyklopedia przeznaczona jest dla Czytelników - nieprawników szukających podstawowych wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego publicznego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz teorii państwa i prawa, jak i dla prawników zainteresowanych informacjami o pojęciach prawniczych spoza dziedziny swojej specjalności.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15759 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic. - Wyd.4 zaktual i poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2007. - XXVIII, 1085 s. ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: [Encyklopedia przeznaczona jest dla Czytelników - nieprawników szukających podstawowych wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, międzynarodowego publicznego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz teorii państwa i prawa, jak i dla prawników zainteresowanych informacjami o pojęciach prawniczych spoza dziedziny swojej specjalności.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19779/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podane w książce wzory umów i innych dokumentów sporządzone są w języku polskim, a następnie przełożone na język angielski i niemiecki poprzedzone zostały komentarzem w języku polskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17769 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20140/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Stan prawny 1 marca 2007 r.
Streszczenie: Leksykon zawiera charakterystykę kilkudziesięciu instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa. W każdym haśle zostały podane podstawy prawne ich funkcjonowania, uprawnienia, organizacja oraz kompetencje niezbędne do zatrudnienia w nich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19782/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(System Prawa Administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; T.11)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku służbowego. W publikacji przedstawiono także uprawnienia, obowiązki, a także zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy i pracowników administracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19794/Czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Zob. CD-81 [wyd.2]
Streszczenie: [Podręcznik odpowiada aktualnie obowiązującemu programowi nauczania statystyki w wyższych szkołach ekonomicznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16731 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zob. CD-81 [wyd.2]
Streszczenie: [Podręcznik odpowiada aktualnie obowiązującemu programowi nauczania statystyki w wyższych szkołach ekonomicznych.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18802 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 23-35. Wykaz orzecznictwa na stronach 37-39.

Publikacja omawia zagadnienia związane z przestępczością gospodarczą. Wiedza zawarta w książce pozwala zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego w sektorach gospodarczych, lecz także z metodyką oraz środkami zapobiegającymi zagrożeniom na tej płaszczyźnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3338 (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Księgozbiór czytelni: : Gospodarka przestrzenna
Indeks
Streszczenie: Pozycja zawiera obszerny komentarz do ustawy z 27.3.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), normującej problematykę gospodarowania przestrzenią w Polsce. W publikacji szczegółowo wyjaśniono: przepisy ogólne, planowanie przestrzenne w gminie, planowanie przestrzenne w województwie, planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym, lokalizację inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19628/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Publikacja omawia w sposób kompleksowy instytucje bezpieczeństwa narodowego. Szczególny nacisk położony został na prezentację podstawowych zadań i kompetencji Sił Zbrojnych RP, rodzajów służb, zwłaszcza służb specjalnych oraz formacji policyjnych. Omówiono także funkjonowanie instytucji zabezpieczających ( w tym PSP), służb ochrony władz oraz straże lokalne i sektorowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1123 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1122/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja
Bibliogr.
Streszczenie: Książka jest efektem dwunastu lat doświadczeń autorki płynących zarówno z praktyki wdrażania systemów e-nauczania, jak i pracy naukowo-dydaktycznej. Omówiono w niej m.in.: nastepujące zagadnienia: narzędzia, formy oraz tryby kształcenia na odległość, przegląd narzędzi technologicznych wykorzystywanych w e-nauczaniu, metody i usługi wsparcia procesu e-edukacji, metody pomiaru efektywności ora rentowności e-nauczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19287 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19286/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera istotne informacje przydatne każdemu Obywatelowi, nie koniecznie prawnikowi dotyczące podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Składa się z 21 rozdziałów, które obejmują poszczególne dziedziny prawa. Są one w czytelnym układzie podzielone na zespoły haseł ułożonych w porządku alfabetycznym. Książka uwzględnia również potrzeby przedsiębiorców, jak też oczekiwania osób zajmujących się zawodowo np. ochroną środowiska czy ochroną zdrowia oraz prezentuje problematykę prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19783/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again