Source
Katalog zbiorów
(27)
Form of Work
Książki
(25)
Pliki i bazy danych
(2)
Status
only on-site
(22)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(22)
Author
Flisek Aneta
(2)
Kuć Małgorzata
(2)
Porzecka Barbara
(2)
Szustakiewicz Przemysław
(2)
Agopszowicz Antoni
(1)
Bartnik Monika
(1)
Boratyńska Katarzyna T
(1)
Chojniak Łukasz
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Dróżdż Mateusz
(1)
Gilowska Zyta
(1)
Gryszczyńska Agnieszka
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
(1)
Jasiński Wojciech
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Kurek Justyna
(1)
Lis Wojciech
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Pieróg Jerzy
(1)
Staniec Iwona
(1)
Stawecki Tomasz
(1)
Szewc Andrzej
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Taczkowska-Olszewska Joanna
(1)
Tarska Monika
(1)
Winczorek Piotr
(1)
Zawiła-Niedźwiedzki Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Prawo
(18)
Bezpieczeństwo informacyjne
(5)
informacja
(5)
Ochrona informacji
(4)
Przestępczość
(4)
przepisy
(4)
Kryminalistyka
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Młodzież
(2)
Prawo karne
(2)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(2)
uzależnienie
(2)
Administracja
(1)
Administracja samorządowa
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Finanse
(1)
Internet
(1)
Komunikacja
(1)
Kształcenie
(1)
Leksykon
(1)
NATO
(1)
Narkotyki
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Programy komputerowe
(1)
Ryzyko
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka
(1)
Służby mundurowe
(1)
Terroryzm
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zarządzanie
(1)
dzieci
(1)
edukacja
(1)
informacje niejawne
(1)
podręcznik
(1)
prawo międzynarodowe
(1)
proces
(1)
zamówienia publiczne
(1)
Genre/Form
Poradnik
(1)
27 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Streszczenie: Komentarz do Ustawy o gminnym samorządzie terytorialnym. Zamieszczono skorowidz rzeczowy oraz wykaz skrótów oraz wykazy wykorzystanej i zalecanej literatury. Komentarz obejmuje stan prawny na dzień 1.06.1999 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15758/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Streszczenie: Repetytorium zawierające najważniejsze zagadnienia z zakresu kryminalistyki i postępowania karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20962/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie dwóch ustaw gruntowanie nowelizujących kodeks postępowania karnego i zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kontradyktoryjności oraz przyspieszenia procesu karnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20819/czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie prawnicze ; T. 2)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań w zakresie podstaw aksjologicznych jawności i jej ograniczeń. Ich celem była identyfikacja oraz systematyzacja wartości chronionych przez prawodawcę w ramach regulacji prawnej odnoszącej się do wyznaczonego przedmiotu analizy. Autorzy zaproponowali określony wzorzec klasyfikacji wartości jawności i jej ograniczeń, czyniąc punktem wyjścia podział na wartości merytoryczne i homeostatyczne (sprawnościowe). Istotnym elementem rozważań było wskazanie kolizji zachodzących w płaszczyźnie aksjologii unormowań materialnoprawnych, procesowych i ustrojowych. Dodatkowo zagadnienia dotyczące wartości ujawniających się w trzech rodzajach regulacji administracyjnoprawnej zostały ukazane w szerszej perspektywie, a mianowicie politologicznej i filozofii prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20493 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20492/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - imprezy masowe i zgromadzenia
Streszczenie: Publikacja to dokładne i kompleksowe opracowanie wszystkich przepisów ustawy z 20.5.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013 Nr 99, poz. 611 ze zm.). Opracowanie obejmuje kompleksowy opis przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszystkich wydanych do niej aktów wykonawczych, przepisów wewnętrznych policji, związków sportowych oraz podmiotów zarządzających rozgrywkami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1683 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1682/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Streszczenie: Książka zawiera Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20818/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20817/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie prawnicze ; T. 6)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Tom VI zawiera wyniki badań polskiej regulacji ograniczeń jawności na tle porównawczym, zwłaszcza prawa europejskiego i międzynarodowego. Analizie poddano podstawy prawne ograniczeń jawności, w tym również tajemnic ustawowo chronionych. Zweryfikowano zgodność polskich ograniczeń jawności z Konwencją z TromsU00F8. Scharakteryzowano regulację UE i NATO odnoszącą się do informacji niejawnych oraz implementację tych przepisów do prawa polskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20521 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20520/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Podręcznik ochrona danych osobowych i informacji niejawnych omawia najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przed nieuprawnionym przetwarzaniem i ujawnianiem. Przedstawono w nim m.in.: pojęcie i rodzaje danych osobowych i informacji niejawnych; wymagania w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych; zasady dostępu do danyh osobowych i informacji niejawnych; wymianę danych osobowych i informacji niejawnych w obrocie międzynarodowym; odpowiedzialność karną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1534, IBC-1533, I-20505, I-20504, I-20503 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1532 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Szkolenie
Stan prawny: kwiecień 2006 r.
Streszczenie: [Przewodnik jest zbiorem wielu cennych wskazówek na temat kilkudziesięciu projektów edukacyjnych i kształcenia zawodowego realizowanych obecnie w Unii Europejskiej. Publikacja pomaga odnaleźć optymalny program i poznać jego możliwości oraz przygotować własny projekt.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17506, I-17505 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie prawnicze ; T. 4)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych. Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące dysfunkcje. Badano materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych, podjęto próbę klasyfikacji tajemnic do kilku podstawowych grup z uwagi na wspólnotę przedmiotu ochrony i zastosowane kryterium formalne, a także odpowiedzi na pytanie o skuteczność ochrony publicznoprawnej i prywatnoprawnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20495 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20494/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Małgorzata Kuć. - Wyd. 3 uaktual. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2015. - 233 s. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Streszczenie: Skrypt „Kryminologia” obejmuje najistotniejsze wiadomości z zakresu kryminologii, tj.: przedmiot badań kryminologii, zadania kryminologii, związek kryminologii z innymi naukami, charakterystyka teorii kryminologicznych, problematyka kriminogenezy, problematyka ofiary przestępstwa, charakterystyka przestępczości (z użyciem przemocy gospodarczej, zorganizowanej), problematyka konfliktu nieletnich z prawem karnym, związek alkoholu i narkotyków z przestępczością, samobójstwo jako problem kryminologiczny, zapobieganie przestępczości (strategie zapobiegania przestępczości, udział społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, znaczenie kary pozbawienia wolności w systemie zapobiegania przestępczości).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20961, I-20960 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20822/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Małgorzata Kuć. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2015. - 175 s. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybkai efektywna naukę.Skrypt „Wiktymologia” obejmuje omówienie najważniejszych informacji z zakresu wiktymologii dotyczących: przedmiotu badan wiktymologii, zadań wiktymologii, orientacji i rodzajów wiktymologii, problematyki zagrożeń, pojęcia i typologii ofiar, pojęcia wiktymizacji, alkoholu i środków odurzających jako czynników wiktymogennych, problematyki sekt w kontekście wiktymologicznym, samobójstwa jako przejawu autowiktymizacji, problematyki lobbingu, charakterystyki przemocy w szkole, charakterystyki przemocy w rodzinie, problematyki strachu przed przestępczością, roli ofiary w genezie przestępstwa, problematyki mediacji, wybranych zagadnień wiktymologii penitencjarnej. Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literatura z omawianego zakresu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20823/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie prawnicze)
Streszczenie: Publikacja poświęcona jest ochronie przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej. Jest to pierwsze monograficzne opracowanie tego tematu o charakterze interdyscyplinarnym. Obejmuje aspekty administracyjnoprawne, cywilnoprawne i karnoprawne. Uwzględnia także techniczne i organizacyjne środki ochrony przed spamem. Analiza obowiązujących przepisów identyfikuje przyczyny niewystarczającej skuteczności regulacji prawnej. Autorka postuluje korektę modelu ochrony, przedstawia koncepcję zmian regulacji prawnej, optymalnego podziału zadań między organy publiczne zaangażowane w przeciwdziałanie spamowi. Podejmuje też próbę określenia zakresu koniecznego zaangażowania podmiotów prywatnych ľ głównie dostawców usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz użytkowników końcowych ľ w walkę przeciwko spamowi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20502, I-20501 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20500 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: W książce w sposób wyczerpujący przedstawiono zagadnienia dotyczące stosunków służbowych w formacjach zmilitaryzowanych oraz opisano regulacje statusu funkcjonariuszy praktycznie wszystkich służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Opisane zostały tu procesy rekrutacji do poszczególnych służ mundurowych, prawa i obowiązki funkcjonariuszy, sprawy związane z uposarzeniem czy rozwiązaniem stosunku służbowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20679 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20678/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zamówienia publiczne: komentarz / Jerzy Pieróg. - Wyd.5. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2003. - 465 s. ; 19x12 cm.
Ind.-Stan prawny: 1 luty 2003 r.
Streszczenie: [Opracowanie-komentarz łączy wiedzę teoretyczną i znajomość prawa z doświadczeniem nabytym podczas zajmowania się zamówieniami publicznymi.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17346 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Subject
Stan prawny: luty 2005 r.
Streszczenie: [Zbiór zawiera najważniejsze akty z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego i procesowego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17114 (1 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Subject
Stan prawny : luty 2005 r..Uwzględniono zmiany wchodzące w życie z dniem 16.05.2005 r. (Dz.U. Nr 243, poz.2426)
Streszczenie: [Zbiór zawiera najważniejsze akty z zakresu szeroko pojętego prawa karnego materialnego i procesowego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17092 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Streszczenie: Książka przedstawia przegląd czynników wpływających na powstawanie ryzyka operacyjnego oraz zasad zarządzania nim i celowego wpływania na nie. Zawiera zarówno podejście teoretyczne: definicje pojęć, klasyfikacje, metody kwantyfikacji, mechanizmy materializowania się ryzyka, jak i przykłady praktyczne ukazujące zagrożenia, na które narażone jest przedsiębiorstwo, oraz drogi zaradzenia nim. W opracowaniu zawarte są również rozważania dotyczące kompleksowego zarządzania ciągłością działania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20776, I-20775 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20774/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prawoznawstwa / Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. - Wyd.4 popr.i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2003. - 249 s. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Ind.
Streszczenie: [Podręcznik dla studentów studiów prawniczych w uniwersytetach i szkołach prawa.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-16656/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again