Source
Katalog zbiorów
(10)
Form of Work
Książki
(10)
E-booki
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(10)
Author
Guzewski Piotr
(3)
Małozięć Daniel
(3)
Wróblewski Dariusz
(3)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Abgarowicz Grzegorz
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Banulska Anna
(1)
Biskup Krzysztof
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Bruschlinsky Nikolay
(1)
Bąk Damian
(1)
Chlebek Justyna
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Falecki Dariusz
(1)
Gaszyński Wojciech
(1)
Gieburowski Krzysztof
(1)
Giergiczny Marek
(1)
Gołębiewski Dariusz
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Janik Paweł
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Kawecki Marek
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Knefel Grzegorz
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Maciej Schroeder
(1)
Majewski Piotr
(1)
Masna Ilona
(1)
Mazur Robert
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Osikowicz Łukasz
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Porowski Rafał
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Regiert Dorota
(1)
Ryszkiel Ireneusz
(1)
Skomra Witold
(1)
Skotnicka Joanna
(1)
Sobór Ewa
(1)
Sokolov Sergei
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Strzyżewska Martyna
(1)
Stępień Paweł
(1)
Suchecki Sylwester
(1)
Szczerba Krzysztof
(1)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(1)
Trzcińska Małgorzata (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Wagner Peter
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Sprzęt ratowniczy
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Pożar rafinerii Czechowice Dziedzice
(2)
Pożarnictwo
(2)
Pożary
(2)
Sprzęt pożarniczy
(2)
Straż pożarna
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
Agregat prądotwórczy
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Biały Szkwał (2007)
(1)
Budownictwo
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Erupcja ropy w Karlinie (1980)
(1)
Katastrofa budowlana w Chorzowie
(1)
Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Motopompy
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Powódź (1997)
(1)
Pożar "Stomilu" w Poznaniu (1972)
(1)
Pożar Centralnego Domu Dziecka (1975)
(1)
Pożar Teatru Narodowego (1985)
(1)
Pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (2006)
(1)
Pożar rafinerii Trzebinia
(1)
Pożar rafinerii w Gdańsku (2003)
(1)
Pożar w Kuźni Raciborskiej
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Samochody
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Wybuch gazu w Gdańsku (1995)
(1)
Wybuch gazu w Rotundzie (1979)
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
instytuty naukowe
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
skażenie chemiczne
(1)
skutki pożaru
(1)
wypadki komunikacyjne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(2)
Australia
(1)
Chorzów (woj. śląskie)
(1)
Europa
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Irlandia
(1)
Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
(1)
Niemcy
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Szwecja
(1)
Trzebinia (woj. małopolskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo śląskie
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja wydana z okazji 40-lecia istnienia CNBOP-PIB. Przedstawia najważniejsze wydarzenia z działalność Centrum w latach 1972-2012. Działania Centrum, od początku jego istnienia , ukierunkowane były na wdrożenia wyników prac badawczych, transfer wiedzy i technologii oraz rozwiązywanie praktycznych problemów i wyzwań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1776/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1776/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20047, I-20046 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20045/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Wykaz aktów prawnych i normy strony 63-64.
Zawiera: Wprowadzenie -- Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji -- Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Zasady bezpiecznego używania i przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo i innych materiałów palnych -- Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń technicznych -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem -- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego -- Szkolenie ppoż. oraz zasady przeprowadzania próbnej ewakuacji osób z budynku -- Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku -- Podstawowe akty prawne.
Wydawnictwo finansowane ze środków KG PSP.
Streszczenie: Poradnik jest zbiorem informacji istotnych dla zapewnienia bezpiecznej bieżącej eksploatacji obiektów, kontroli stanu technicznego oraz prawidłowej oceny obiektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi oraz mienia. Zawiera omówienie podstawowych różnic związanych z kla­syfikacją obiektów i zagrożeń w oparciu o obowiązujące przepisy. Publikacja porusza wszystkie aspekty ogólnej ochrony przeciwpożarowej w obiektach, jednak nie jest kompendium wiedzy szczegółowej. Różnorodność branż, obiektów, operacji technologicznych, sposobów magazynowa­nia powoduje, że nie sposób byłoby w tak niewielkim opracowaniu zawrzeć wie­dzę szczegółową, tym nie mniej może ona stanowić wstęp do głębszej analizy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21287 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21286/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.3)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Omówiono prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego, charakterystykę oraz obsługę samochodów pożarniczych, konserwację i eksploatację samochodowego sprzętu gaśniczego i ratowniczego, a także zasady łączności i alarmowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18342, I-18341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18340/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.1-2)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Omówiono m.in.: organizację OSP, służbę wewnętrzną i musztrę, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, podstawy organizacji akcji gaśniczych, ewakuację ludzi, zwierząt i mienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18334/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.1-2)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Omówiono m.in.: organizację ochrony ludności, taktykę gaszenia pożarów, sprzęt ochrony dróg oddechowych i ratowniczy oraz elementy pierwszej pomocy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18339, I-18338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18337/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.4)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Omówiono zasady postępowania strażaków w akcjach ratownictwa technicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18345 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18343/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Rozwój ochrony przed pożarami w Polsce -- Pożary w świetle działań ratowniczo-gaśniczych -- Prawnokarny aspekt pożarów -- Koszty społeczne i ekonomiczne pożarów -- Koszty pożarów w działalności towarzystw ubezpieczeniowych.
Publikacja została sfinansowana przez KG PSP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Streszczenie: Publikacja prezentuje społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami. Zebrane i zredagowane opracowania 34 autorów ukazują problemy pożarów oraz ich skutków na tle rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz w świetle analiz statystycznych i analiz ekonomicznych w wybranych obszarach. Publikacja powstała z myślą o środowisku osób związanych z problematyką pożarów, zarówno w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem państwa, zarządzania ochroną przeciwpożarową, wykrywania i karania sprawców pożarów, jak i ubezpieczania od następstw pożarów oraz likwidacji ich skutków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1113/10, W-1113/9, W-1113/8, W-1113/7, W-1113/6, W-1113/5, W-1113/4, W-1113/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1113/2 Czyt., W-1113/1 Pozarnictwo (2 egz.)
E-book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1114/10, W-1114/9, W-1114/8, W-1114/7, W-1114/6, W-1114/5, W-1114/4, W-1114/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1114/2 Czyt., W-1114/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 462-464.
Zawiera: Przegląd wybranych przepisów krajowych, zagranicznych oraz norm i standardów dotyczących zarządzania ryzykiem -- Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem -- Zarządzanie ryzykiem na szczeblu Unii Europejskiej -- Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach -- Zarządzanie ryzykiem w Polsce -- Słownik wybranych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.
Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektu pt. " Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" finansowanego przez NCBR.
Streszczenie: Zespół autorski dokonał identyfikacji i analizy zasad obowiązujących w zarzą - dzaniu ryzykiem, standardów i norm charakterystycznych dla tego typu zarządza - nia, metod zarządzania ryzykiem w procesie planowania cywilnego, metodyk oceny ryzyka i zagrożeń w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego - z uwzględ - nieniem prawa miejscowego oraz metodyk ujętych w normach i projektach norm z zakresu zarządzania ryzykiem. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu. Głównym celem analizy tych zagadnień było dostarczenie specjalistom i organizacjom wdrażającym procesy zarządzania ryzykiem uniwer - salnych modeli oraz wskazanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie planowania cywilnego w obszarze zarządzania ryzykiem. Autorzy wyodrębnili najważniejsze dokumenty prawne i normatywne oraz terminologię z zakresu zarządzania ryzykiem - przy zastosowaniu kryterium uży - teczności dla projektu. Sprawne porozumiewanie się, czy to w sferze naukowej, czy praktycznej, zależy od stosowania jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich termino - logii. Jest to o tyle trudne, że odmienne doświadczenia różnych państw, organizacji, sektorów działalności i branż, a także niedoskonałości w przekładzie z języków obcych i wymienne stosowanie terminów do nazywania tego samego zjawiska wpływają na różnicowanie znaczeń poszczególnych pojęć i definicji w ramach danego języka i między różnymi językami. Aby możliwie skutecznie zapobiec nie - jednoznacznemu odbiorowi treści, autorzy jasno określili aparat terminologiczny, którym posługiwali się w publikacji i który - w formie słownika oraz indeksu pojęć - został umieszczony w monografii. Większość pojęć zaczerpnięto z uznanej normy ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary i zgodnie z nią ujednolicono terminologię. Jeżeli norma nie wyczerpywała danej definicji, korzystano z innych uznanych źródeł, np. słowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1115/11, W-1115/10, W-1115/8, W-1115/7, W-1115/6, W-1115/5, W-1115/4, W-1115/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1115/2 Czyt., W-1115/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again