Forma i typ
Książki
(10)
E-booki
(7)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(10)
tylko na miejscu
(10)
Placówka
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(10)
Autor
Guzewski Piotr
(3)
Małozięć Daniel
(3)
Wróblewski Dariusz
(3)
Wolanin Jerzy
(2)
Abgarowicz Grzegorz
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Banulska Anna
(1)
Biskup Krzysztof
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Bruschlinsky Nikolay
(1)
Bąk Damian
(1)
Chlebek Justyna
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Falecki Dariusz
(1)
Gaszyński Wojciech
(1)
Gieburowski Krzysztof
(1)
Giergiczny Marek
(1)
Gołębiewski Dariusz
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Janik Paweł
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Kawecki Marek
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Knefel Grzegorz
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Maciej Schroeder
(1)
Majewski Piotr
(1)
Masna Ilona
(1)
Mazur Robert
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Osikowicz Łukasz
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Porowski Rafał
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Regiert Dorota
(1)
Ryszkiel Ireneusz
(1)
Skomra Witold
(1)
Skotnicka Joanna
(1)
Sobór Ewa
(1)
Sokolov Sergei
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Strzyżewska Martyna
(1)
Stępień Paweł
(1)
Suchecki Sylwester
(1)
Szczerba Krzysztof
(1)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(1)
Trzcińska Małgorzata (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Wagner Peter
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Ochotnicza Straż Pożarna
(3)
Sprzęt ratowniczy
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Pożarnictwo
(2)
Pożary
(2)
Sprzęt pożarniczy
(2)
Straż pożarna
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
Agregat prądotwórczy
(1)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Biały Szkwał (2007)
(1)
Budownictwo
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Erupcja ropy w Karlinie (1980)
(1)
Katastrofa budowlana w Chorzowie
(1)
Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Motopompy
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Powódź (1997)
(1)
Pożar "Stomilu" w Poznaniu (1972)
(1)
Pożar Centralnego Domu Dziecka (1975)
(1)
Pożar Teatru Narodowego (1985)
(1)
Pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (2006)
(1)
Pożar rafinerii Trzebinia (2002)
(1)
Pożar rafinerii w Gdańsku (2003)
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Prace badawczo-rozwojowe
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Samochody
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Wybuch gazu w Gdańsku (1995)
(1)
Wybuch gazu w Rotundzie (1979)
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
instytuty naukowe
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
skażenie chemiczne
(1)
skutki pożaru
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
wypadki komunikacyjne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Australia
(1)
Chorzów (woj. śląskie)
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Europa
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Irlandia
(1)
Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
(1)
Niemcy
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Szwecja
(1)
Trzebinia (woj. małopolskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Gatunek
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Poradnik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Publikacja wydana z okazji 40-lecia istnienia CNBOP-PIB. Przedstawia najważniejsze wydarzenia z działalność Centrum w latach 1972-2012. Działania Centrum, od początku jego istnienia , ukierunkowane były na wdrożenia wyników prac badawczych, transfer wiedzy i technologii oraz rozwiązywanie praktycznych problemów i wyzwań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1776/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1776/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20047, I-20046 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20045/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Wykaz aktów prawnych i normy strony 63-64.
Zawiera: Wprowadzenie -- Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie jego bezpiecznej eksploatacji -- Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Zasady bezpiecznego używania i przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo i innych materiałów palnych -- Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń technicznych -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem -- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego -- Szkolenie ppoż. oraz zasady przeprowadzania próbnej ewakuacji osób z budynku -- Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru w budynku -- Podstawowe akty prawne.
Wydawnictwo finansowane ze środków KG PSP.
Streszczenie: Poradnik jest zbiorem informacji istotnych dla zapewnienia bezpiecznej bieżącej eksploatacji obiektów, kontroli stanu technicznego oraz prawidłowej oceny obiektu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi oraz mienia. Zawiera omówienie podstawowych różnic związanych z kla­syfikacją obiektów i zagrożeń w oparciu o obowiązujące przepisy. Publikacja porusza wszystkie aspekty ogólnej ochrony przeciwpożarowej w obiektach, jednak nie jest kompendium wiedzy szczegółowej. Różnorodność branż, obiektów, operacji technologicznych, sposobów magazynowa­nia powoduje, że nie sposób byłoby w tak niewielkim opracowaniu zawrzeć wie­dzę szczegółową, tym nie mniej może ona stanowić wstęp do głębszej analizy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21287 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21286/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.3)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - działania ratowniczo-gaśnicze
Streszczenie: Omówiono prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego, charakterystykę oraz obsługę samochodów pożarniczych, konserwację i eksploatację samochodowego sprzętu gaśniczego i ratowniczego, a także zasady łączności i alarmowania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18342, I-18341 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18340/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.1-2)
Streszczenie: Omówiono m.in.: organizację OSP, służbę wewnętrzną i musztrę, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, podstawy organizacji akcji gaśniczych, ewakuację ludzi, zwierząt i mienia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18334/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.1-2)
Streszczenie: Omówiono m.in.: organizację ochrony ludności, taktykę gaszenia pożarów, sprzęt ochrony dróg oddechowych i ratowniczy oraz elementy pierwszej pomocy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18339, I-18338 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18337/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
(System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych / red. Zbigniew Sural ; Z.4)
Streszczenie: Omówiono zasady postępowania strażaków w akcjach ratownictwa technicznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18345 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18343/Czyt. (1 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Rozwój ochrony przed pożarami w Polsce -- Pożary w świetle działań ratowniczo-gaśniczych -- Prawnokarny aspekt pożarów -- Koszty społeczne i ekonomiczne pożarów -- Koszty pożarów w działalności towarzystw ubezpieczeniowych.
Publikacja została sfinansowana przez KG PSP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Streszczenie: Publikacja prezentuje społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami. Zebrane i zredagowane opracowania 34 autorów ukazują problemy pożarów oraz ich skutków na tle rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz w świetle analiz statystycznych i analiz ekonomicznych w wybranych obszarach. Publikacja powstała z myślą o środowisku osób związanych z problematyką pożarów, zarówno w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem państwa, zarządzania ochroną przeciwpożarową, wykrywania i karania sprawców pożarów, jak i ubezpieczania od następstw pożarów oraz likwidacji ich skutków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1113/10, W-1113/9, W-1113/8, W-1113/7, W-1113/6, W-1113/5, W-1113/4, W-1113/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1113/2 Czyt., W-1113/1 Pozarnictwo (2 egz.)
E-book
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1114/10, W-1114/9, W-1114/8, W-1114/7, W-1114/6, W-1114/5, W-1114/4, W-1114/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1114/2 Czyt., W-1114/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 462-464.
Zawiera: Przegląd wybranych przepisów krajowych, zagranicznych oraz norm i standardów dotyczących zarządzania ryzykiem -- Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem -- Zarządzanie ryzykiem na szczeblu Unii Europejskiej -- Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach -- Zarządzanie ryzykiem w Polsce -- Słownik wybranych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.
Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektu pt. " Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" finansowanego przez NCBR.
Streszczenie: Zespół autorski dokonał identyfikacji i analizy zasad obowiązujących w zarzą - dzaniu ryzykiem, standardów i norm charakterystycznych dla tego typu zarządza - nia, metod zarządzania ryzykiem w procesie planowania cywilnego, metodyk oceny ryzyka i zagrożeń w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego - z uwzględ - nieniem prawa miejscowego oraz metodyk ujętych w normach i projektach norm z zakresu zarządzania ryzykiem. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu. Głównym celem analizy tych zagadnień było dostarczenie specjalistom i organizacjom wdrażającym procesy zarządzania ryzykiem uniwer - salnych modeli oraz wskazanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie planowania cywilnego w obszarze zarządzania ryzykiem. Autorzy wyodrębnili najważniejsze dokumenty prawne i normatywne oraz terminologię z zakresu zarządzania ryzykiem - przy zastosowaniu kryterium uży - teczności dla projektu. Sprawne porozumiewanie się, czy to w sferze naukowej, czy praktycznej, zależy od stosowania jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich termino - logii. Jest to o tyle trudne, że odmienne doświadczenia różnych państw, organizacji, sektorów działalności i branż, a także niedoskonałości w przekładzie z języków obcych i wymienne stosowanie terminów do nazywania tego samego zjawiska wpływają na różnicowanie znaczeń poszczególnych pojęć i definicji w ramach danego języka i między różnymi językami. Aby możliwie skutecznie zapobiec nie - jednoznacznemu odbiorowi treści, autorzy jasno określili aparat terminologiczny, którym posługiwali się w publikacji i który - w formie słownika oraz indeksu pojęć - został umieszczony w monografii. Większość pojęć zaczerpnięto z uznanej normy ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary i zgodnie z nią ujednolicono terminologię. Jeżeli norma nie wyczerpywała danej definicji, korzystano z innych uznanych źródeł, np. słowników.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1115/11, W-1115/10, W-1115/8, W-1115/7, W-1115/6, W-1115/5, W-1115/4, W-1115/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1115/2 Czyt., W-1115/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej