Form of Work
E-booki
(3)
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Guzewski Piotr
(3)
Małozięć Daniel
(3)
Wróblewski Dariusz
(3)
Wolanin Jerzy. (1950-
(2)
Abgarowicz Grzegorz
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Banulska Anna
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Bruschlinsky Nikolay
(1)
Bąk Damian
(1)
Cholajda Piotr
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Falecki Dariusz
(1)
Gaszyński Wojciech
(1)
Gieburowski Krzysztof
(1)
Giergiczny Marek
(1)
Gołębiewski Dariusz
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Janik Paweł
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Kawecki Marek
(1)
Klapsa Wojciech
(1)
Knefel Grzegorz
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Majewski Piotr
(1)
Mazur Robert
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Porowski Rafał
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Regiert Dorota
(1)
Ryszkiel Ireneusz
(1)
Skomra Witold
(1)
Skotnicka Joanna
(1)
Sobór Ewa
(1)
Sokolov Sergei
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Strzyżewska Martyna
(1)
Stępień Paweł
(1)
Suchecki Sylwester
(1)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(1)
Trzcińska Małgorzata (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Wagner Peter
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Pożary
(2)
Straż pożarna
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Erupcja ropy w Karlinie (1980)
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Rafineria (Czechowice-Dziedzice)
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
skutki pożaru
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Australia
(1)
Europa
(1)
Irlandia
(1)
Niemcy
(1)
Szwecja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
3 results Filter
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Rozwój ochrony przed pożarami w Polsce -- Pożary w świetle działań ratowniczo-gaśniczych -- Prawnokarny aspekt pożarów -- Koszty społeczne i ekonomiczne pożarów -- Koszty pożarów w działalności towarzystw ubezpieczeniowych.
Publikacja została sfinansowana przez KG PSP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Streszczenie: Publikacja prezentuje społeczno-ekonomiczne koszty związane z pożarami. Zebrane i zredagowane opracowania 34 autorów ukazują problemy pożarów oraz ich skutków na tle rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz w świetle analiz statystycznych i analiz ekonomicznych w wybranych obszarach. Publikacja powstała z myślą o środowisku osób związanych z problematyką pożarów, zarówno w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem państwa, zarządzania ochroną przeciwpożarową, wykrywania i karania sprawców pożarów, jak i ubezpieczania od następstw pożarów oraz likwidacji ich skutków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1113/10, W-1113/9, W-1113/8, W-1113/7, W-1113/6, W-1113/5, W-1113/4, W-1113/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1113/2 Czyt., W-1113/1 Pozarnictwo (2 egz.)
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Zapobieganie pożarom -- Ustalanie przyczyn pożarów -- Bezpieczeństwo pożarowe dziś i jutro -- Statystyka pożarowa.
Publikacja została sfinansowana przez KG PSP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1114/10, W-1114/9, W-1114/8, W-1114/7, W-1114/6, W-1114/5, W-1114/4, W-1114/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1114/2 Czyt., W-1114/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 462-464.
Zawiera: Przegląd wybranych przepisów krajowych, zagranicznych oraz norm i standardów dotyczących zarządzania ryzykiem -- Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem -- Zarządzanie ryzykiem na szczeblu Unii Europejskiej -- Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach -- Zarządzanie ryzykiem w Polsce -- Słownik wybranych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.
Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektu pt. " Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" finansowanego przez NCBR.
Streszczenie: Zespół autorski dokonał identyfikacji i analizy zasad obowiązujących w zarzą - dzaniu ryzykiem, standardów i norm charakterystycznych dla tego typu zarządza - nia, metod zarządzania ryzykiem w procesie planowania cywilnego, metodyk oceny ryzyka i zagrożeń w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego - z uwzględ - nieniem prawa miejscowego oraz metodyk ujętych w normach i projektach norm z zakresu zarządzania ryzykiem. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu. Głównym celem analizy tych zagadnień było dostarczenie specjalistom i organizacjom wdrażającym procesy zarządzania ryzykiem uniwer - salnych modeli oraz wskazanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie planowania cywilnego w obszarze zarządzania ryzykiem. Autorzy wyodrębnili najważniejsze dokumenty prawne i normatywne oraz terminologię z zakresu zarządzania ryzykiem - przy zastosowaniu kryterium uży - teczności dla projektu. Sprawne porozumiewanie się, czy to w sferze naukowej, czy praktycznej, zależy od stosowania jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich termino - logii. Jest to o tyle trudne, że odmienne doświadczenia różnych państw, organizacji, sektorów działalności i branż, a także niedoskonałości w przekładzie z języków obcych i wymienne stosowanie terminów do nazywania tego samego zjawiska wpływają na różnicowanie znaczeń poszczególnych pojęć i definicji w ramach danego języka i między różnymi językami. Aby możliwie skutecznie zapobiec nie - jednoznacznemu odbiorowi treści, autorzy jasno określili aparat terminologiczny, którym posługiwali się w publikacji i który - w formie słownika oraz indeksu pojęć - został umieszczony w monografii. Większość pojęć zaczerpnięto z uznanej normy ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary i zgodnie z nią ujednolicono terminologię. Jeżeli norma nie wyczerpywała danej definicji, korzystano z innych uznanych źródeł, np. słowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1115/11, W-1115/10, W-1115/8, W-1115/7, W-1115/6, W-1115/5, W-1115/4, W-1115/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1115/2 Czyt., W-1115/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again