Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(5)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(3)
Author
Pietrek Grzegorz
(2)
Chojnowski Lech
(1)
Koziński Mieczysław
(1)
Piwowarski Juliusz
(1)
Szkurłat Izabela
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Dobra kultury
(1)
Katastrofy
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Policja
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Socjologia
(1)
Strategia bezpieczeństwa
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Służby specjalne
(1)
Terroryzm
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
katastrofy techniczne
(1)
kultura i sztuka
(1)
likwidacja skutków katastrof
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
służby
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Europa Zachodnia
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Bibliografia strony 255-264.
W książce zaprezentowane są wyniki badań przeprowadzonych w ramach zadań badawczych numer B.S.4.11.15 oraz B.S.4.2.16, które zostały sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej Akademii Pomorskiej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Streszczenie: Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono podstawy terminologiczne bezpieczeństwa. Rozdział drugi poświęcony jest przedstawieniu bezpieczeństwa jako podstawowej potrzeby i jednocześnie naczelnej wartości człowieka i grup społecznych. Przedmiotem trzeciego rozdziału są psychologiczne aspekty bezpieczeństwa, a zwłaszcza jego braku. W rozdziale czwartym podjęto próbę uporządkowania problematyki bezpieczeństwa, przyjmując za podstawę perspektywę podmiotową. Ogólna charakterystyka wyodrębnionych poziomów analizy bezpieczeństwa jest treścią rozdziału piątego. Systematyzacja przedmiotowego wymiaru bezpieczeństwa składa się na rozdział szósty. W rozdziale siódmym przedstawiono ogólną charakterystykę wyodrębnionych sektorów analizy bezpieczeństwa: politycznego, militarnego, ekonomicznego, ekologicznego, kulturowo-tożsamościowego i bezpieczeństwa powszechnego. Szanse, wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa, ze szczególnym uwypukleniem tych ostatnich, są treścią rozdziału ósmego. Rozdział dziewiąty skupia się na wyjaśnieniu sytuacyjnych i psychologicznych czynników percepcji zagrożeń bezpieczeństwa i związanym z nimi poczuciem bezpieczeństwa. Wyjaśnienie sposobów postępowania człowieka wobec zagrożeń bezpieczeństwa podsumowuje rozważania w tym rozdziale. Autor ma nadzieję, że monografia objaśnia teoretyczne aspekty wiedzy, umożliwiające właściwe rozumienie bezpieczeństwa. Prezentacja dotychczasowego piśmiennictwa z zakresu teoretycznych aspektów bezpieczeństwa oraz integracja wiedzy związanej z bezpieczeństwem wynikającej z różnych dziedzin nauki w jednym opracowaniu powinny ułatwić studiowanie tematyki bezpieczeństwa, bez konieczności sięgania do specjalistycznych pozycji z innych dyscyplin nauki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2435, IBC-2434, IBC-2433 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 347-354, netogr. s. 359, wykaz aktów prawnych s. 355-358.
Streszczenie: Tworzenie wiedzy o bezpieczeństwie stało się jednym z głównych wyzwań współczesności, jako determinanta zagrożenia, które jeszcze nigdy w takim stopniu nie dotykały człowieka, jego mienia, infrastruktury i środowiska. Zagrożenia ciągle się zmieniają, tak jak się zmienia o nich wiedza. Jedne zagrożenia oddalają się od nas, inne przybliżają; jedne stają się nieuniknione, inne zaś możliwe do uniknięcia. Uświadomione niebezpieczeństwo nie powoduje paniki, można je z większym skutkiem opanować. Skala i rozmiar zjawisk wynikających zarówno z działania sił przyrody, jak i samego człowieka powoduje, że obecnie społeczność odczuwa szczególny brak bezpieczeństwa, o którym możemy mówić w aspekcie filozoficznym Bezpieczeństwo jest odzwierciedloną współzależnością osobowości oraz sytuacji i oznacza brak zagrożenia, spokojny rozwój, pewność najbliższej przyszłości. (Fragment Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1944, IBC-1943, IBC-1942 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1881, IBC-1880 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1879/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 149-151.
Streszczenie: Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Budowa nowoczesnego systemu zarządzania w sytuacjach współczesnych zagrożeń wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Chodzi bowiem o to, że system ochrony ludności i mienia, rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym czy społecznym organizacjom ratowniczym, musi być skorelowany z całym systemem zarządzania kryzysowego. Wymaga to fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które uzyskają nasi absolwenci w ramach tej specjalności. Ważne, aby mieć świadomość, że system ochrony ludności, ratownictwa i obrony cywilnej musi charakteryzować się elastycznością reagowania na różne sytuacje kryzysowe, aż do konfliktu zbrojnego włącznie. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań ratowniczych. W tym celu specjalistyczne jednostki muszą mieć wykwalifikowane kadry do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych. Ponadto sytuacje takie wymagają sprawnych działań logistycznych samych służb, jak i działań organizujących ewakuację i przemieszczenie mniejszych lub większych grup ludności i dobytku. (Fragment Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1945/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Bezpieczeństwo narodowe wiąże się z wiele znaczącym dla bezpiecznej egzystencji człowieka fenomenem społeczno-kulturowym, jakim jest naród, zaś rozwój społeczeństwa będącego narodem łączy się z budowaniem kultury bezpieczeństwa narodowego. W przedstawionej pracy centralną kategorię stanowi kultura bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2061, IBC-2060 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 253-286.
Zawiera: Geneza terroryzmu -- Rozwój terroryzmu w Europie Zachodniej -- Polityka organizacji międzynarodowych i państw europejskich w walce z terroryzmem -- Prawne podstawy zwalczania terroryzmu.
Streszczenie: Postępująca globalizacja okazała się czynnikiem sprzyjającym terrorystom. Ułatwienia komunikacyjne, coraz szybsza łączność, masowe korzystanie z Internetu, napływ ludności z terenów wiejskich do miast, obecność w Europie kilkudziesięciu milionów muzułmanów, struktura sieciowa, utrudniona kontrola i identyfikacja potencjalnych sprawców zamachu utrudniają walkę z terroryzmem. Potwierdzeniem determinacji członków organizacji terrorystycznych mogą być ataki na środki transportu publicznego w Hiszpanii w 2004 roku czy w Wielkiej Brytanii w 2005 roku. Potencjalne zagrożenie stwarza możliwość wykorzystania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Obecnie, aby dokonać poważnego aktu terrorystycznego, potrzeba niewielkiej liczby zdeterminowanych osób. Natomiast skrajny fanatyzm członków, skrupulatne przestrzeganie zasad konspiracji, stworzenie trudnej do wykrycia struktury sieciowej elementów organizacji, dysponowanie najnowszymi środkami technicznymi utrudniają przenikanie nawet do lokalnych organizacji terrorystycznych służb specjalnych. Współczesny terroryzm stał się zjawiskiem nieprzewidywalnym w odniesieniu do miejsca, czasu oraz zastosowanych metod i form, użytych sił i środków. W dodatku główne ośrodki dyspozycyjne znajdują się poza Europą, na terenie innych państw, m.in. na Bliskim i Środkowym Wschodzie. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2522, IBC-2521 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2520/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again