Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Buczkowski Roman (1951- )
(1)
Cichosz Marcin (1979- )
(1)
Czechowska Lucyna (1984- )
(1)
Domachowska Agata
(1)
Gawron-Tabor Karolina
(1)
Igliński Bartłomiej. (1977- )
(1)
Iwański Paweł
(1)
Kruszewski Tomasz
(1)
Majewska Kamila
(1)
Piechowiak-Lamparska Joanna
(1)
Rzymyszkiewicz Paweł
(1)
Siemieniecka Dorota
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Skibińska Małgorzata (1974- )
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Tomaszewski Patryk (1978- )
(1)
Tyushka Andriy
(1)
Ziętek Bernard
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Administracja
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo lokalne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Comunidad Andina
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Elektrownie wodne
(1)
Energetyka wodna
(1)
Haking
(1)
NATO
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Partnerstwo strategiczne
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stalking
(1)
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zwalczanie
(1)
architektura
(1)
bezpieczeństwo globalne
(1)
biblioteki
(1)
kultura i sztuka
(1)
lasery
(1)
Subject: time
2001-
(3)
100-1 p.n.e.
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
301-400
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Indie
(1)
Japonia
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Po raz pierwszy praca opublikowana w języku angielskim pod tytułem: States, international organizations and strategic partnerships.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdzialach.
Zawiera: Partnerstwa strategiczne, polityka międzynarodowa i teoria stosunków międzynarodowych // Państwa, organizacje międzynarodowe i partnerstwa strategiczne: teoretyczne podstawy modelu idealnego // Specyfikacja i operacjonalizacja modelu: podstawowe korelaty partnerstw strategicznych // Zaufanie pomiędzy partnerami // Gotowość do współpracy strategicznej: konwergencja celów i ról strategicznych // Ugruntowanie współpracy strategicznej: wyjątkowe powiązania i regularyzowany bilateralny strategiczny interakcjonizm // Początek nowej zimnej wojny? Porażka partnerstwa strategicznego NATO–Rosja // Długa i kręta ścieżka do partnerstwa strategicznego: relacje NATO–Japonia // Ewoluujące partnerstwo strategiczne NATO–Ukraina w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie // Pomiędzy współpracą i rywalizacją: partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych // Małżeństwo z rozsądku? opieszałe partnerstwo strategiczne UE–Indie // Współpraca UE–Japonia: powolna, ale stopniowa i stabilna droga do strategicznego partnerstwa // Bliska i pogłębiona współpraca dla wspólnych korzyści: partnerstwo strategiczne UE–Gruzja jako coś więcej / 421 Partnerstwa strategiczne ASEAN // Skazani na współpracę? Partnerstwo ASEAN–Chiny // Gra pozorów? Partnerstwo między ASEAN i Kanadą w poszukiwaniu strategicznego znaczenia // Partnerstwo strategiczne ASEAN–Australia: Australia jako osobliwy partner // Zaufani przyjaciele, dynamiczni partnerzy”: skromne, ale trwałe partnerstwo strategiczne ASEN–Nowa Zelandia // Więź pomiędzy rozwojem a geoekonomią w relacjach CAN–Chiny // Konwergencja makroekonomiczna i strategiczna pułapka (nie)istotności w interakcjonizmie CAN–Brazylia // Together we CAN!... or CAN’T? Zagrożone détente pomiędzy Wspólnotą Andyjską i Chile oraz (utracone) szanse na partnerstwo strategiczne.
Streszczenia w języku angielskim przy rozdzialach.
Streszczenie: W niniejszej książce partnerstwo strategiczne jest analizowane w kategoriach empirycznych i teoretycznych jako forma współpracy między państwami i organizacjami międzynarodowymi, uwarunkowana zmianami na poziomie systemu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny. Jedną z niezaprzeczalnych zalet tej publikacji jest przede wszystkim rezygnacja z państwocentrycznego podejścia do partnerstwa strategicznego, jakie dominuje dotychczas w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi. Po drugie, partnerstwo strategiczne jako forma współpracy między NATO, UE, ASEAN, Wspólnotą Andyjską a 14 państwami jest analizowane, z jednej strony, jako względnie nowy obszar praktyk w stosunkach międzynarodowych, a z drugiej - jako przedmiot myślenia teoretycznego i jako zaproponowany oryginalny model, który jest sugerowanym narzędziem do badania funkcjonowania partnerstw strategicznych. [Opis za wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3074 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3073/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliografia, netografia przy rozdziałach.
Zawiera: Energia wody - podstawy teoretyczne // Technologie hydroenergetyczne na świecie // Energetyka wodna w Polsce // Inne technologie wykorzystywania energii wody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21734/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliogr.
Streszczenie: Tematem książki jest biblioteka. Jest ona opisywana i analizowana w kontekście kulturowym i społecznym. Autor uznał, że bibliotekę tworzy oczywisty czynnik materialny i funkcjonalny, na który składają się: księgozbiór, struktura organizacyjna, styl zarządzania instytucją i personelem. Dostrzegł też drugi składnik biblioteki: kulturową nadbudowę, tzw. ducha, aurę biblioteki, który rozwijał się razem z nią i który budował jej wizerunek oraz tożsamość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19831/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 157-164.
Zawiera: BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W UJĘCIU TEORETYCZNYM // SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO // SKUTECZNOŚĆ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO W OPINII MIESZKAŃCÓW POSZCZEGÓLNYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO // SYNTETYCZNY WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO.
Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Streszczenie: Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej autorzy dokonali zdefiniowania bezpieczeństwa społeczności lokalnych, umiejscowienia ich w naukach o bezpieczeństwie i korelacji z naukami o polityce i administracji. Ukazali powiązanie bezpieczeństwa lokalnego z polityką bezpieczeństwa, a także opisali, jak wygląda system bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem najważniejszych jego składowych. W części teoretycznej autorzy przedstawili również kilka oryginalnych podejść teoretycznych do problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W części empirycznej zaprezentowano wyniki badań mieszkańców 23 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3136, IBC-3135 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3134/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo cyfrowe
Bibliografia, netografia na stronach 163-180.
Zawiera: Cyberprzemoc - zjawisko, skutki, zapobieganie // Stalking // Hakerstwo.
Streszczenie: Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu przeciwdziałania zachowaniom przemocowym w przestrzeni wirtualnej. Pewne osoby lub grupy, sięgając po możliwości nowych technologii, wykorzystują naiwność, brak wiedzy swoich ofiar do uzyskania emocjonalnych lub finansowych korzyści. Zachowania te są ukierunkowane na sprawowanie kontroli nad inną osobą lub zdobycie cudzej własności. Szczególną grupą zagrożoną cyberprzemocą jest młode pokolenie użytkowników Internetu – dzieci i młodzież. Przeniesienie zachowań agresywnych z przestrzeni realnej do środowiska cyfrowego przynosi nie tylko wiele szkód wszystkim jego uczestnikom, tj. cyberofiarom, cyberświadkom i cybersprawcom, lecz także stawia wyzwania dla pokolenia dorosłych, tj. rodziców, wychowawców, nauczycieli i terapeutów w zakresie zapobiegania i rozpoznawania zjawiska cyberprzemocy oraz pomocy w niwelowaniu jej negatywnych skutków. W oddanej czytelnikowi publikacji opisano wybrane zagrożenia związane z aktywnością w Internecie, tj. szeroko rozumianą cyberprzemoc oraz szczególne jej odmiany, takie jak: stalking, cyberstalking, hejt i hakerstwo. Książka ta jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy są zainteresowani tematyką zagrożeń płynących z sieci i sposobami radzenia sobie z nimi. Autorki mają świadomość, że narzędzia cyfrowe wykorzystywane przez przestępców komputerowych zmieniają się i stają się coraz bardziej doskonałe, jednak zalecenia postępowania w sytuacji określonego agresywnego zjawiska oraz sprawców mają charakter uniwersalny. Książka zawiera przegląd aktualnej literatury poświęconej omawianej problematyce oraz propozycje zapobiegania wybranym aspektom przemocy internetowej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3142, IBC-3141 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3140/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Jest to praca wartościowa poznawczo. Niewiele jest bowiem w Polsce opracowań, które kwestie bezpieczeństwa globalnego przekładają na jego ludzki wymiar i starają się nadać im charakter multidyscyplinarny i holistyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2219, IBC-2218 (2 egz.)
Book
In basket
Lasery / Bernard Ziętek. - Wyd.2 rozsz. i popr. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. - XI, 768 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Temat: lasery ; BHP
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Bibliogr.
Streszczenie: Książka ma służyć wszystkim zainteresowanym nowoczesnymi dziedzinami nauki i techniki, wykorzystującymi światło laserowe i pracującymi nad laserami. W książce autor zajął się opisem wzajemnego oddziaływania trzech podstawowych elementów laserów: ośrodka czynnego, rezonatora i układu pompującego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19984/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again