Źródło opisu
Katalog zbiorów
(16)
Forma i typ
Książki
(16)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(14)
tylko na miejscu
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(11)
Autor
Niezabitowska Elżbieta
(2)
Biegańska Jolanta
(1)
Cebula Jan
(1)
Chruzik Katarzyna
(1)
Cichy-Szczepańska Katarzyna
(1)
Cieśla Maria (1980- )
(1)
Czogała Ernest
(1)
Czołgała Ernest
(1)
Grodzicka Aneta
(1)
Hat-Garncarz Grażyna
(1)
Ignac-Nowicka Jolanta
(1)
Kasprzyk Henryk
(1)
Kleszczewski Zygmunt
(1)
Niczyporuk Zygmunt T
(1)
Nowakowski Piotr
(1)
Opasiak Tadeusz
(1)
Pałasz Jan Władysław
(1)
Pedrycz Witold
(1)
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna
(1)
Szargut Jan
(1)
Szlązak Jan (górnictwo)
(1)
Sztelak Józef
(1)
Wandrasz Janusz W
(1)
Wilk Ryszard Kazimierz
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(4)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(15)
angielski
(1)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(3)
Temat
Inżynieria bezpieczeństwa
(2)
Transport
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
górnictwo
(2)
spalanie
(2)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Automatyzacja
(1)
BHP
(1)
BOR
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Energetyka
(1)
Gazy
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Hałas
(1)
Instytucje
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
(1)
Kryminalistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Metody badawcze
(1)
Niska emisja
(1)
Obsługa klienta
(1)
Ochrona atmosfery
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Pomiary
(1)
Produkty spalania
(1)
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo górnicze
(1)
Stan techniczny
(1)
Stanowisko pracy
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Termodynamika
(1)
Toksyczność
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Węgiel
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
działania interwencyjne
(1)
inżynieria
(1)
kopalnie
(1)
odpady niebezpieczne
(1)
podręcznik
(1)
skażenie środowiska
(1)
służby
(1)
technologia
(1)
zagrożenia ekologiczne
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Podręcznik akademicki
(3)
Podręcznik
(2)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Opracowanie koncentruje się na przemianach w biosferze, nawiązując również do tematyki związanej z technologią oczyszczania wody, ścieków, powietrza i gleby. Zwrócono uwagę na okoliczności powstawania zanieczyszczeń, skutki ich oddziaływania na określone ekosystemy oraz możliwości ochrony środowiska przed dalszą degradacją.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-16958, I-16957 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-16959/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie / Katarzyna Chruzik. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. - 122, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Na grzb. nr: 2557.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Celem publikacji jest przedstawienie i popularyzacja: podstawowych pojęć związanych z inżynierią bezpieczeństwa, stosowanych w transporcie metod zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem, metod zagrożeń, metodyki dotyczącej naruszenia i niedopełnienia obowiązków w bezpieczeństwie transportu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1967, IBC-1966 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Na grzbiecie numer kolejny wydawnictw PŚ: 2569.
Bibliografia, netografia na stronach 222-224.
Zawiera: Logistyka zaopatrzenia w łańcuch dostaw // Logistyka dystrybucji w lańcucach dostaw // Opakowania i nowoczesne technologie transportowe // Zastosowanie systemów informacyjnych w identyfikacji towarów i ładunków w łańcucach dostaw.
Dla studentów i wykładowców na kierunkach logistyka, transport i zarządzanie.
Streszczenie: Książka jest przeznaczona dla studentów, wykładowców i nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie szeroko pojętej, interdyscyplinarnej logistyki na kierunkach transport, logistyka lub zarządzanie. Problematyka poruszana w publikacji dotyczy zagadnień występujących w firmach obsługujących łańcuchy dostaw. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21951 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21950 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 131-136.
Zawiera: Pojęcia związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami // Inżynieria bezpieczeństwa jako dyscyplina naukowa // Pojęcia związane z inżynierią bezpieczeństwa systemu w podmiocie // Zarządzanie bezpieczeństwem // Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego // Funkcjonowanie obiektu technicznego w procesie eksploatacji // Zastosowanie systemów bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych // Systemy bezpieczeństwa cywilnego - zastosowania.
Streszczenie: Pierwsza część podręcznika obejmuje pojęcia związane z bezpieczeństwem systemu w podmiocie, zagrożeniami i ich klasyfikacją, a także sytuacją kryzysową i zarządzaniem kryzysowym. W drugiej części przedstawiono zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa technicznego z uwzględnieniem funkcjonowania obiektu technicznego w procesie eksploatacji, pojęcia związane z mechanizmem postawania zakłóceń, awarii i katastrof oraz metodyki identyfikacji miejsc niebezpiecznych. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2656, IBC-2655 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2654/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 130-132.
Zawiera: Klasyfikacja hałasu i jego źródła // Oddziaływanie hałasu słyszalnego na organizm człowieka i profilaktyka zapobiegania głuchocie zawodowej // Wielkości charakteryzujące zjawiska akustyczne // Wielkości charakteryzujące hałas na stanowisku pracy i normatywy higieniczne // Szacowanie ryzyka zawodowego, związanego z narażeniem na hałas słyszalny, ze względu na ochronę słuchu // Pomiary hałasu na stanowisku pracy // Procedura wyznaczania ekspozycji na hałas słyszalny i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
Dla studentów oraz pracowników służby bhp.
Streszczenie: W podręczniku omówiono problematykę akustyczną w obszarze działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zawarto kompendium wiedzy na temat badań i oceny zagrożeń akustycznych w środowisku pracy, ujmującej najnowsze przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Podręcznik zawiera również przykłady obliczeń ułatwiające praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21760, I-21759 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21758/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: W pierwszym w Polsce podręczniku dotyczącym problematyki budynku inteligentnego autorzy szczególny nacisk położyli na zagadnienia związane z potrzebami użytkownika, co zastało przedstawione w tomie I i uzupełnione szerokim omówieniem tla historycznego powstania tej nowej generacji budynków jako konsekwencji przemian cywilizacyjnych społeczeństwa informatycznego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20623, I-20621 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20619/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Książka opisuje podstawowe systemy bezpieczeństwa występujące w „budynkach inteligentnych”, takie jak SSP - System Sygnalizacji Pożarowej, SSWN - System Sygnalizacji Włamania i Napadu, SKD - System Kontroli Dostępu, STVD - System Telewizji Dozorowej, PAS - System Nagłośnienia Ewakuacyjnego, SZA - System Zasilania Awaryjnego. Autor wykorzystał opracowania wielu wiodących ośrodków naukowych i badawczych w kraju oraz na świecie, a także badania i publikacje własne dotyczące problematyki zarządzania bezpieczeństwem w budynkach inteligentnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20624, I-20622 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20620/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia / Jan Władysław Pałasz. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016. - 243, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapa, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 223-235, wykaz aktów prawnych na stronach 239-243.
Zawiera: Węgiel i jego znaczenie w gospodarce komunalno-bytowej w Polsce // Niska emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla // Podstawy prawne ochrony powietrza przed niską emisją // Techniczne i organizacyjne możliwości ograniczenia niskiej emisji // Programy ograniczenia niskiej emisji i sposoby ich finansowania // Przykłady realizacji kompleksowych programów ograniczenia niskiej emisji w wybranych gminach województwa śląskiego // Problemy realizacji programów ograniczenia niskiej emisji.
Dla pracowników i studentów wydziałów, na których kształceni są specjaliści z zakresu: inżynierii i ochrony środowiska, organizacji i zarządzania środowiskowego.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21774, I-21773 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21772/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego w szerokim ujęciu i w odniesieniu do współczesnych zagrożeń. Książkę podzielono na trzy główne części. W pierwszej przedstawiono podstawy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz wybrane środki do kształtowania bezpiecznych warunków życia społecznego. Kolejne części pracy stanowią analizy kwestii bezpieczeństwa publicznego, w aspekcie organizacyjnym, instrumentów stosowanych w tym obszarze.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-995, IBC-994 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-993/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Termodynamika techniczna / Jan Szargut. - Wyd. 7. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013. - 684, [3] s., [3] k. : il., tabl. ; 24 cm.
Indeks
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Pojęcia podstawowe i jednostki miar. Zasada zachowania ilosci substancji. Pierwsza i druga zasada termodynamiki. Entropia i obiegi termodynamiczne. Równania stanu gazu i par. Roztwory dwuskładnikowe. Termodynamika chemiczna. Spalanie, przepływ gazów, sprężarki, siłownie parowe. Silniki spalinowe i siłownie turbogazowe. Zazębiarki i pompy grzejne. Zmniejszanie niedoskonałości termodynamicznej procesów cieplnych. Termodynamika procesów nierównowagowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20055, I-20054 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20053/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: W książce ujęto podstawowe definicje z zakresu ratownictwa i psychologii akcji ratowniczych w podziemnych zakładach górniczych. Szczególną uwagę poświęcono zachowaniom i reakcjom ratowników podczas akcji, co merytorycznie uzasadniono materiałem z psychologii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21144 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21143/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Hydrogeologia górnicza i sposoby zwalczania zagrożeń wodnych w kopalniach podziemnych / Józef Sztelak. - Wydanie III. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1998. - 500 s., [6] k. tabl. złoż. : fot., mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
Dzieło ukazało się w serii "Skrypty Uczelniane - Politechnika Śląska", nr 2080.
Streszczenie: Praca niniejsza jest próbą kompleksowego przedstawienia problematyki z zakresu hydrogeologii złóz, rodzajów zagrożeń wodnych oraz sposobu ich zwalczania. Publikacja porusza następującą tematykę: Wody podziemne i ich pochodzenie; Własności fizyczne, organoleptyczne i chemiczne wód podziemnych; Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych; Hydrogeologiczna klasyfikacja złóż stałych surowców mineralnych; Zawodnienie złóż surowców mineralnych; Hydrogeologiczne badanie złóż; Metody obliczeń dopływów wód do wyrobisk; Zagrożenia wodne w kopalniach podziemnych; Sposoby zwalczania zagrożeń wodnych; Szkody górnicze wynikające z osuszenia lub zawodnienia górotworu; Metody odwadniania kopalń, wyrobiska i urządzenia służące do odwadniania; Gospodarka wodna w kopalniach; Obsługa wodna kopalń.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20540 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik zawiera podstawy fizykochemicznych, biologicznych i termicznych metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18186/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tł.tyt.: Spalanie niskoemisyjne
Streszczenie: Omawia powstawanie i redukcję tlenku azotu i dwutlenku siarki w procesach spalania, skutki emisji dwutlenku węgla i efekt cieplarniany, smog, substancje szkodliwe i trujące pojawiające się podczas spalania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18319 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Skrypt uczelniany nr 1159
Tab., bibliogr.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Skrypt uczelniany nr 1160
Tab., bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-13961 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej