Form of Work
Książki
(27)
Status
available
(24)
only on-site
(21)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(21)
Author
Jabłoński Jan
(3)
Horst Nikodem
(2)
Horst Wiesława M
(2)
Kurzawa Zdzisław
(2)
Tytyk Edwin
(2)
Baer Jerzy
(1)
Ganińska Halina
(1)
Garstecki Andrzej
(1)
Girzejowski Janusz
(1)
Głowacki Zbigniew
(1)
Jasiak Aleksandra
(1)
Jurkowska Barbara
(1)
Jurkowski Bolesław
(1)
Kawecka - Endler Aleksandra
(1)
Kotarski Kazimierz
(1)
Litewka Przemysław
(1)
Marcolla Kazimierz
(1)
Mrugalska Beata
(1)
Niełacny Marian
(1)
Rydarowski Henryk
(1)
Swereda Dariusz
(1)
Sygulski Ryszard
(1)
Słoniński Jędrzej
(1)
Twardosz Ferdynand
(1)
Tytyk Edwin (1947- )
(1)
Walczak Janusz
(1)
Wiśniewski Stanisław
(1)
Zieliński Krzysztof (budownictwo)
(1)
Łodygowski Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(5)
1970 - 1979
(6)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Ergonomia
(12)
BHP
(10)
Projektowanie
(5)
ochrona zdrowia
(4)
Budownictwo
(3)
Konstrukcje
(3)
Hydromechanika
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Normalizacja
(2)
Technika
(2)
fizjologia
(2)
inżynieria
(2)
teoria
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budynki
(1)
Filozofia
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Hale (budynki)
(1)
Maszyny elektryczne
(1)
Materiały budowlane
(1)
Nauka
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Oświetlenie
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Palność
(1)
Palność - badanie
(1)
Polimery
(1)
Psychologia
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Terroryzm
(1)
Transport
(1)
Urządzenia
(1)
Wybuchy
(1)
Wypadki
(1)
Własność intelektualna
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
bezpieczeństwo wybuchowe
(1)
ciecze
(1)
dachy
(1)
hydraulika
(1)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(1)
magazyny
(1)
mechanika
(1)
nauki ogólnotechniczne
(1)
obiekty przemysłowe
(1)
obliczenia
(1)
pomoc techniczna
(1)
technologia
(1)
uczelnie wyższe
(1)
Genre/Form
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
27 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja powstała w związku z 90-leciem wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu. W otwierającym książkę artykule historycznym przedstawiono bieg wydarzeń – od 1919 roku – które doprowadziły do powstania Politechniki Poznańskiej. Zarysowano sylwetki rektorów, omówiono rozwój kierunków kształcenia i kadry dydaktycznej w kolejnych latach oraz zaprezentowano stan uczelni w jubileuszowym roku 2009. Kolejny rozdział poświęcono architekturze obiektów Politechniki Poznańskiej i ich miejscu w przestrzeni współczesnego Poznania. W rozdziałach następnych zaprezentowano wszystkie wydziały uczelni – ich historię, zakres prac naukowo-badawczych oraz ofertę dydaktyczną. Odrębne teksty poświecono jednostkom międzywydziałowym: Bibliotece, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydawnictwu PP. W obszernej bibliografii dociekliwy czytelnik znajdzie kolejne źródła wiedzy o historii uczelni. Książka jest bogato ilustrowana, zarówno zdjęciami archiwalnymi, jak i współczesnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20994 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-700/4, W-700/3, W-700/2 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-700/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy ; [T. 1])
Księgozbiór czytelni: : BHP
Streszczenie: We wprowadzeniu autorzy zapoznają czytelnika z przedmiotem badań ergonomii oraz jej podstawowymi zastosowaniami, przedstawiają sformułowane w literaturze oraz w normach i standardach międzynarodowych wybrane zasady ergonomii dotyczące kształtowania warunków pracy oraz prezentują krótką charakterystykę zawodu ergonomisty, służb BHP i medycyny pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19754 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19753/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy ; [T. 2])
Księgozbiór czytelni: : BHP
Streszczenie: Jego tematem jest dostosowanie obiektów technicznych i procesu pracy do indywidualnych cech człowieka. Omówiono w nim zasady i wymagania ergonomiczne dotyczące konkretnego człowieka ľ jego wymiarów, wydolności i sprawności fizycznej, a zatem należące do zakresu antropometrii, fizjologii i biomechaniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19756 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19755/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Temat: Ergonomia ; Nauka ; teoria
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Podstawowym celem książki jest określenie teoretycznego statusu ergonomii. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest nauka, czym jest ergonomia i czy ergonomia jest nauką.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19764 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19763/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik składa się z dwóch części. W części ogólnej omówiono: podstawy metodologii projektowania, specyfikę projektowania ergonomicznego na potrzeby osób niepełnosprawnych, aspekt marketingowy w projektowaniu produktów ergonomicznych, przepisy prawa i normy obowiązujące w projektowaniu oraz związek między ergonomicznością produktu a wzornictwem przemysłowym. W części szczegółowej przedstawiono specyfikę ergonomicznego projektowania różnych rodzajów produktów: mebli, oprogramowania komputerowego, odzieży, narzędzi, samochodów i zabawek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19766 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19765/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: W rozdziale pierwszym książki zaprezentowano nieokreśloną formę obszaru poznania ergonomii. W rozdziale drugim ukazano podejście systemowe jako podstawę poznania i praktyki ergonomicznej. W rozdziałach trzecim i czwartym przedstawiono kolejne etapy "dochodzenia" do ontologicznego odniesienia ergonomicznych procesów poznania. Wszystkie cztery podsumowania łącznie określają obszar i przedmiot ergonomii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19762 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19761/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono wybrane przykłady projektowania ergonomicznego, dostosowania obiektów i konstrukcji do wymagań i potrzeb osób niepełnosprawnych.Omówiono rolę, jaką praca zawodowa odgrywa w życiu osób niepełnosprawnych, oraz warunki jej wykonywania. Zaprezentowano procedury związane z projektowaniem i dostosowaniem stanowisk pracy, budynków i mieszkań oraz środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19768 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19767 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia - tworzywa sztuczne
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia metody ograniczania palności materiałów polimerowych m.in. poprzez użycie antypirenów, kompozytów polimerowych oraz innych dodatków (związki metali, nanorurki węglowe). Przedstawia metody badań palności w różnych skalach ze szczególnym uwzględnieniem badań w małej skali.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18888, I-18887 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18886/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: W książce omówiono następujące zagadnienia: projektowanie ergonomiczne w montażu, zasady projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, zapewnienie bezpieczeństwa maszyn przez projektowanie ergonomiczne oraz wpływ projektowania ergonomicznego stanowisk pracy na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19770 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19769/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: W publikacji zamieszczono podstawowe informacje na temat opisu i zasad projektowania elementów hal parterowych, a przede wszystkim zasad kształtowania i obliczania hal przemysłowych wyposażonych lub niewyposażonych w transport dźwigowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19747, I-19745 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19743/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr.
Bibliogr.
Streszczenie: Książka składa się z czterech rozdziałów. Omówiono w nich kolejno następujące tematy : konstrukcje prętowe i prętowo-cięgnowe stanowiące przekrycie budynków o dużej rozpiętości, rodzaje dachów wiszących, zasady obliczania cięgien prostych oraz układów cięgnowych o różnych sposobach zamocowania lin nośnych w konstrukcjach podpór, konstrukcje masztów radiowych, oświetleniowych, energetycznych, przekaźnikowych i innych oraz podstawowe informacje na temat konstrukcji i obliczeń wież.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19748, I-19746 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19744/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: Książka jest przeznaczona dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki budowli i teorii sprężystości. Zaprezentowano w niej m.in. zastosowanie równania pracy wirtualnej do obliczania przemieszczeń układów prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych, obliczanie sił wewnętrznych w ramach statycznie niewyznaczalnych metodą sił i metodą przemieszczeń, a także podstawy teorii płyt cienkich. Omówiono zarówno konstrukcje prętowe, jak i ustroje powierzchniowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19750 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19749/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka na temat bezpieczeństwa budowli i ludzi w warunkach zagrożenia terrorystycznego. Wybuchy ładunków skoncentrowanych i objętościowych, ochrona obiektów, projektowanie i eksploatacja obiektów z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa podczas wybuchu. Publikacja zawiera także stan prawny, normy, wytyczne projektowania i eksploatacji w obszarze bezpieczeństwa dla warunków zagrożenia terrorystycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1282, IBC-1281 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1204/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono model obliczeniowy przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego w systemach wodociągowych z uwzględnieniem różnych przyczyn wywołujących nieustalony przepływ cieczy oraz dokonano opisu i analizy warunków brzegowych, opierając się na metodzie charakterystyk
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17677 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17676/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Bibliogr.
Streszczenie: W monografii przedstawiono różne aspekty teoretycznych i metodologicznych zagadnień dotyczących działania systemów typu ludzie i obiekty techniczne. Autorzy reprezentują różne nurty badawcze ergonomii, ściśle związane z naukami technicznymi. Wspólną cechą poruszanych zagadnień jest inżynierskie ujęcie problematyki ergonomicznej, charakteryzujące się akcentowaniem roli antropocentrycznego projektowania w różnych obszarach techniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19772/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliogr.
Streszczenie: W monografii zebrano charakterystyczne przykłady inżynierskiej działalności w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Wspólną płaszczyzną merytoryczną kolejnych rozdziałów jest zastosowanie metodyki projektowania ergonomicznego w praktycznej działalności w obszarze inżynierii ergonomicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19771/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej / Edwin Tytyk. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, copyright 2017. - 150, [1] stron : ilustracje, tabele, fotografie, 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia strony 143-148.
Streszczenie: Książka przeznaczona dla studentów studiów politechnicznych pierwszego stopnia (inżynierskich), na pierwszym roku, na różnych kierunkach. Jej zakres tematyczny obejmuje trzy obszerne zagadnienia, z których - pozornie - tylko dwa pierwsze są pokrewne, natomiast trzecie wydaje się całkowicie różne. Istnieją jednak logiczne powiązania między nimi. Zarówno bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp), jak i ergonomia są dziedzinami wiedzy oraz działaniami praktycznymi, które zajmują się czynnikami środowiska pracy oraz środkami technicznymi i stosowaną technologią, wpływającymi na zdrowie i samopoczucie pracującego człowieka. W publikacji zarysowano obszerność problematyki i ukazano związki między: - działalnością zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia człowieka, zwłaszcza w środowisku pracy; - działalnością inżynierską (korekcyjną i koncepcyjną) mającą na celu dostosowanie "świata technicznego" do wymagań, potrzeb oraz możliwości człowieka jako twórcy i użytkownika środków technicznych (czyli ergonomią mającą przecież polskie korzenie); - działalnością twórczą, innowacyjną, spowodowaną koniecznością poprawy warunków pracy, pragnieniem podwyższenia ergonomicznej jakości rzeczy technicznych, w wyniku której powstaje własność intelektualna - którą można i należy umiejętnie chronić. Na wstępie jako tło rozważań przedstawiono krótki rys historii techniki, a ostatnią część poświęcono przybliżeniu technik heurystycznych, które pobudzają i wzmacniają twórcze zdolności człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21205, I-21204 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21203/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inżynierska mechanika płynów / Janusz Walczak. - Wyd.2. popr. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. - 286 s. : il., wykr. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Fizyka
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono statykę i dynamikę płynów, zjawiska fizyczne występujące w płynach znajdujących sie w spoczynku lub ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań między płynem a ściankami ciała stałego, ograniczjącymi płyn i wpływ lepkości płynu na straty energetyczne przepływu. Omówiono elementy teorii przepływu cieczy doskonałej, przepływu przez szczeliny, smarowania oraz transportu pneumatycznego i fluidyzacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19774 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19773/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliogr.
Streszczenie: W skrypcie omówiono metody badań ważniejszych cech fizyczno-mechanicznych podstawowych składników betonu: cementu, kruszywa i wody oraz zapraw budowlanych: zwykłych i modyfikowanych polimerami. Przedstawiono podstawy technologii betonu zwykłego oraz podano klasyfikację, składniki i podstawy projektowania betonów lekkich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19752 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19751/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again