Forma i typ
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Autor
Drzewiecki Marcin
(2)
Howorka Bolesław
(2)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(2)
Antczak Mariola
(1)
Górska Elżbieta
(1)
Kisilowska Małgorzata
(1)
Nowacka Anna
(1)
Osińska Veslava
(1)
Wojciechowska Maja (bibliotekoznawca)
(1)
Żmigrodzki Zbigniew
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Odbiorca
Bibliotekarze
(1)
Dyrektorzy bibliotek
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Temat
biblioteki
(7)
Prawo
(2)
konferencje
(2)
Biblioteki
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Programy komputerowe
(1)
Szkoły (budynki)
(1)
Zarządzanie
(1)
bibliografia
(1)
informatyka
(1)
podręcznik
(1)
przepisy
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Materiały pomocnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
CD
W koszyku
Zob. CD-336
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik przedstawiający sposoby tworzenia opisów bibliografii załącznikowej, przypisów i powołań dla różnego rodzaju dokumentów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18847 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Książka opisuje metody organizacji bibliotek szkolnych oraz potrzeby informacyjne uczniów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18080 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Temat: Prawo ; biblioteki
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Kompendium z zakresu zagadnień prawnych przeznaczone dla bibliotekarzy. Opracowanie to może być użyteczne dla osób przygotowujących się do egzaminu na biliotekarza dyplomowanego. W tematach egzaminacyjnych można znaleźć wiele takich, do których treści autor odniósł się w tym tekście.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19212/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: [Zamierzeniem autora jest przybliżenie bibliotekarzom przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewwnych. Szerzej omówiono przepisy, które zdaniem autora, w jakikolwiek sposób pozostają związane z pracą bibliotekarza, z jego podstawowymi i dodatkowymi zadaniami.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15704 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat: biblioteki
Streszczenie: Książka stanowi próbę przyjrzenia się, jak w społeczeństwie sieciowym, sieciach społecznych - rzeczywistych i wirtualnych lokują się dziś biblioteki i bibliotekarze.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19165 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Veslava Osińska. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. - 183 s. : il., wykr. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Naukoznawstwo
Streszczenie: Pozycja zapoznaje czytelnika z terminem "wizualizacja informacji". Wizualną prezentację przestrzeni informacyjnej i jej elementów stosuje się w celu ułatwienia ich szybkiego przyswojenia i zrozumienia. Jest to typowo interdyscyplinarna dziedzina, która wykorzystuje osiągnięcia naukowe ostatnich lat w analizie danych, interakcji człowiek-komputer, jak również grafice komputerowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19164/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zob. CD-
Streszczenie: Zawiera raport o stanie obecnym automatyzacji bibliotek publicznych oraz programy ich dalszego rozwoju. Omawia technologie informacyjne i oprogramowanie dla bibliotek oraz zagadnienia współpracy między bibliotekami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18848 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliogr.
Streszczenie: Opisuje funkcje nowoczesnej biblioteki w społeczeństwie wiedzy, prawne aspekty działalności oraz zagadnienia finansowania bibliotek. Omawia problematykę kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa, poziomu wiedzy oraz kwestie różnic w traktowaniu różnych grup bibliotekarzy w zależności od miejsca zatrudnienia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18845 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliografia, netografia przy pracach.
Indeksy.
Zawiera: Misja współczesnej biblioteki // Otoczenie biblioteki // Marka i kształtowanie wizerunku biblioteki // Zasoby materialne i niematerialne w bibliotekach // Innowacyjność i zarządzanie zmianami w pracy bibliotek // Etyka bibliotekarska a etyka informacyjna // Proces zarządzania w bibliotekach // Rozwiązania strukturalne współczesnych bibliotek // Kultura organizacyjna w bibliotece // Metody i narzędzia zarządzania stosowane w bibliotekach // Zarządzanie strategiczne w bibliotece // Zarządzania informacją i wiedzą w strategii biblioteki // Źródła finansowania bibliotek // Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie biblioteką // Przywództwo i role menedżerskie // Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka kadrowa // Komunikacja i stosunki interpersonalne // Zarządzanie zespołami // Zarządzanie jakością w pracy biblioteki // Controlling w bibliotekach // Stres i paotologie w zawodzie bibliotekarza // Nowe specjalności w zawodzie bibliotekarza // Klienci bibliotek // Marketing biblioteczny // Promocja biblioteki i public relations // Biblioteki a kapitał społeczny // Rola stowarzyszeń bibliotekarskich w rozwoju bibliotek i społeczeństwa // Lobbing na rzecz bibliotek.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Gdański
Spis treści także w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21652/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliotekarstwo / red. Zbigniew Żmigrodzki. - Wyd.2 uzup. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1998. - 457 s. : tabl. ; 24 cm.
Temat: biblioteki
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliogr.
Streszczenie: [Podręcznik o zasięgu ogólnokrajowym, który obejmuje zarys metodyki, techniki i organizacji bibliotekarstwa w ogólnym ujęciu. Kompendium uwzględnia przebieg procesów bibliotecznych, problemy organizacji bibliotek oraz ich działania w otoczeniu. Zakończenie książki stanowi bibliografia piśmiennictwa fachowego w układzie odpowiadającym strukturze publikacji.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15705/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej