Forma i typ
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(6)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(11)
Autor
Kozakiewicz Paweł
(4)
Krzosek Sławomir
(2)
Borysiuk Piotr
(1)
Drabik Ewa
(1)
Dzurenda Ladislaw
(1)
Indeka Leonard
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jankowska Agnieszka
(1)
Karczun Zbigniew M
(1)
Krajewski Adam
(1)
Mazur Sławomir
(1)
Niemirowicz - Szczytt Katarzyna
(1)
Obidoska Grażyna
(1)
Ružińska Eva
(1)
Szczęsna Magdalena
(1)
Tracz Henryk
(1)
Witomski Piotr
(1)
Świetliczny Michał
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Język
polski
(11)
Temat
Drewno
(7)
Konstrukcje drewniane
(2)
Materiałoznawstwo
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
ekologia
(2)
spalanie
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Ekonomia
(1)
Energetyka
(1)
Gazy
(1)
Generatory
(1)
Instalacje i urządzenia grzewcze
(1)
Lasy
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Palność
(1)
Polimery
(1)
Prawo
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Spaliny
(1)
Tarcica
(1)
Technologia drewna
(1)
Teoria gier
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Woda
(1)
Wyroby
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zarządzanie
(1)
akustyka
(1)
biologia
(1)
emisja
(1)
gospodarka rolna
(1)
inżynieria
(1)
materiały naturalne
(1)
monitoring
(1)
substancje lotne
(1)
surowce
(1)
wilgotność
(1)
Gatunek
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(1)
11 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Drzewne materiały konstrukcyjne / Piotr Borysiuk, Paweł Kozakiewicz, Sławomir Krzosek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019. - 199, [1] strona : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 192-[200].
Zawiera: Baza surowcowa i pozyskanie drewna w Polsce // Podstawowe wiadomości o drewnie // Polski przemysł tartaczny i płyt drewnopochodnych // Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy // Drzewne i drewnopochodne materiały konstrukcyjne.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o szerokim i racjonalnym wykorzystaniu drewna w konstrukcjach drewnianych. Krok po kroku – od bazy surowcowej, poprzez przerób, po materiały finalne – przedstawiono wiele istotnych i przekrojowych zagadnień z zakresu inżynierii konstrukcyjnych materiałów drzewnych i drewnopochodnych, stawiając szczególny nacisk na problematykę produkcji i sortowania tarcicy konstrukcyjnej. W opracowaniu zawarto informacje zarówno z zakresu budowy, wad oraz właściwości drewna, jak i uregulowań normalizacyjnych, a także przegląd technik przetarcia i analizy działania maszyn sortowniczych. [ze Wstępu]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21702 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21701/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu / Ewa Drabik. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - 224 s. : rys., tabl. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono podstawowe pojęcia teorii gier, rodzaje gier, a także zastosowania teorii gier w różnych dziedzinach wiedzy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17882, I-17881 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-17880/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wykorzystanie energetyczne dendromasy / Ladislaw Dzurenda [i in.]. - Wyd.2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. - 176 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Książka opisuje właściwości energetyczne dendromasy. Dendromasa jest to substancja organiczna z roślin drzewiastych i krzewów. Jest jednym z trzech źródeł biomasy wykorzystywanych energetycznie. Autorzy przedstawili także proces energetycznego uszlachetniania dendromasy, spalanie dendromasy i kotły do jej spalania, charakterystykę substancji zanieczyszczajacych powstajacych podczas spalania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19508/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Chemia - tworzywa sztuczne
Bibliogr.
Streszczenie: Polimery są tworzywami sztucznymi, których wytwarzanie i przetwarzanie jest obecnie bardzo rozpowszechnione. W publikacji omówiono klasyfikację, właściwości, przetwarzanie i zastosowanie polimerów oraz ich zastosowanie w drzewnictwie, wzornictwie przemysłowym i sztuce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19641 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19640/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Indeks
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Publikacja nt. drewna egzotyznego, klasyfikacji i nazewnictwa, pozyskiwania i handlu produktami drzewnymi. Opisuje identyfikację drewna, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, obróbkę i zastosowanie. Zawiera opisy 41 gatunków drewna egzotycznego wraz z kolorowymi tablicami wybranych rodzajów drewna.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20061, I-20060 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20059/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Streszczenie: Ochrona środowiska jest dziedziną, która na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat niezwykle się rozwinęła. O ile w pierwszej połowie ubiegłego wieku sprowadzano ją nadal niemal wyłącznie do ochrony przyrody i projektowania urządzeń mających zmniejszyć strumień zanieczyszczeń odprowadzany do środowiska, to dziś zajmują się nią przedstawiciele niemal wszystkich dyscyplin naukowych i sektorów gospodarczych: psychologowie, socjolodzy, specjaliści od reklamy, promocji i edukacji, politycy, ekonomiści, menadżerowie przemysłu i gospodarki, filozofowie, etycy, a także przedstawiciele różnych kościołów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-20966 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20965/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Fizyka drewna w teorii i zadaniach / Paweł Kozakiewicz. - Wyd. IV zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012. - 152 s. : il. ; 29 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: W sktypcie teoretycznie powiązano różne aspekty strukturalne drewna z gęstością i tymi jego właściwociami, które zależą od obecności wody w omawianym materiale. Rozwazania teoretyczne uzupełniono bogatym wyborem zadń rachunkowych, a takze tabelarycznymi zestawieniami danych liczbowych i wykresami niezbednymi do prowadzenia obliczeń.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-20618, I-20617 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20633/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Inżynieria materiałów drzewnych zawiera zagadnienia nt. bazy surowcowej i pozyskiwania drewna w Polsce, budowy i właściwości oraz wad drewna. Opisuje kwestie wytrzymałościowe tarcicy, oraz drzewne materiały konstrukcyjne. W bibliografi dodatkowo wykaz norm.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-20064 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-20062/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: W podręczniku tym podano tylko niezbędne minimum wiadomości z zakresu anatomii oraz fizjologii grzybów i owadów, a także toksykologii i wiedzy o procesach spalania drewna
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21128 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21127/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr.
Streszczenie: Zbiór referatów poruszających problematykę związaną z gospodarką leśną w aspekcie: organizacji biocenoz jako podstawy profilaktyki w ochronie ekosystemów leśnych, zmian klimatycznych, oceny stanu ekosystemów leśnych i sposobów ich waloryzacji oraz ochrony przed zagrożeniami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19002/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Celem książki jest przedstawienie najnowszych informacji i danych o metodach otrzymywania mikroorganizmów, roślin i zwierząt genetycznie modyfikowanych, oceny obecności transgenu i jego ekspresji, stopnia i perspektyw wykorzystania organizmów transgenicznych i metod transformacji, środków bezpieczeństwa w zakresie zamkniętego użycia i zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska oraz ewolucji aktów prawnych w Polsce i na świecie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19729 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej