Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(13)
dostępne
(4)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(13)
Autor
Bartkiewicz Bronisław
(1)
Bilitewski Bernd
(1)
Bodzek Michał
(1)
Chudzicki Jarosław
(1)
Fudala-Książek Sylwia
(1)
Härdtle Georg
(1)
Konieczny Krystyna
(1)
Kotowski Andrzej
(1)
Marek Klaus
(1)
Sadecka Zofia (1954-2017)
(1)
Solecki Jan (elektronik)
(1)
Sosnowski Stanisław
(1)
Strączyński Marian
(1)
Suligowski Ziemowit
(1)
Urbański Paweł (mechanika)
(1)
Wandrasz Andrzej J
(1)
Wandrasz Janusz W
(1)
Łomotowski Janusz
(1)
Łyp Bohdan (1933- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Odbiorca
Inżynierowie
(1)
Temat
Wodociąg
(4)
instalacja kanalizacyjno-wodociągowa
(3)
Odpady
(2)
Opady
(2)
Projektowanie
(2)
Recykling
(2)
Woda
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
Biologiczna oczyszczalnia ścieków
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Kanalizacja
(1)
Kempa, Edward Stanisław
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konstrukcje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczanie ścieków
(1)
Paliwa
(1)
Pompy głębinowe
(1)
Powódź
(1)
Symulacja
(1)
Urbanistyka
(1)
Uzdatnianie wody
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zbiorniki
(1)
biologia
(1)
ekologia
(1)
kanały wodne
(1)
obliczenia
(1)
odpady komunalne
(1)
podręcznik
(1)
pompy
(1)
pompy wirowe
(1)
rekultywacja gruntów
(1)
zjawiska atmosferyczne
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Podręcznik
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Inżynieria i technika
(3)
Architektura i budownictwo
(1)
Biologia
(1)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr.
Streszczenie: W książce opisano podstawy chemiczne nowoczesnych metod membranowych, które znajdują zastosowanie do: odsalania, demineralizacji i zmiękczania wód; do usuwania anionów, fluoru, boru i metali. Opisano szczegółowo procesy chemiczne zachodzące na membranach takie jak: odwrócona osmoza, elektrodializa, odsalanie hybrydowe, procesy nanofiltracji, niskociśnieniowej filtracji membranowej, membranowej denitryfikacji wody, dializy Donnana, denitryfikacji biologicznej i inne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19734/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 244-245. Indeks.
Zawiera: Infrastruktura techniczna i inżynieria miejska w planowaniu miast // Wody powierzchniowe (wybrane problemy) // Wody podziemne (wybrane problemy) // Uzdatnianie wody // Dostawa wody // Wody geotermalne w gospodarce miejskiej // Kanalizacja // Kanalizacja deszczowa // Oczyszczanie ścieków // Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków na terenach nieuzbrojonych budownictwa jednorodzinnego // Zasady planowania obsługi wodociągowo - kanalizacyjnej // Perspektywiczne planowanie obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej // Zasady sytuowania uzbrojenia // Wpływ urbanizacji na poziom wód gruntowych // Obiekty inżynierii miejskiej jako elementy krajobrazu // Zakres problematyki inżynierii miejskiej w procesie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego // Graficzna prezentacja problematyki wodociągowej i kanalizacyjnej w planach zagospodarowania przestrzennego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21748/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków / Zofia Sadecka. - Wydanie I. - Józefosław : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010. - 220, [2] stron : ilustracje, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliografia,wykaz norm przy rozdziałach.
Zawiera: Podstawy procesów tlenowych // Procesy beztlenowe // Układy mieszane.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21749/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Pompy głębinowe / Marian Strączyński, Paweł Urbański, Jan Solecki. - Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2019. - 232 strony : ilustracje, fotografie, portrety, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia na stronach 231-232.
Zawiera: Pompy głębinowe // Silniki głębinowe // Układy pompowe pomp głębinowych // Remonty pomp i silników //Wybrane zagadnienia z zasilania elektrycznego // Systemowe zarządzanie, sterowanie i monitorowanie w eksploatacji pomp głębinowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21750/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zaopatrzenie w wodę / Ziemowit Suligowski, Sylwia Fudala-Książek. - Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2014. - 256 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliografia, wykaz norm strony 254-256.
Zawiera: Wodociągi w Polsce // Relacje ilościowe // Ujęcia wody // Przewody wodociągowe // Pompowanie wody // Magazynowanie wody.
Streszczenie: Przedstawiona tutaj książka mówi o aktualnym stanie rzeczy i aktualnej problematyce. Opisuje sposoby funkcjonowania i budowę systemów wodociągowych: rodzaje ujęć i studni, pompownie i przewody oraz sposoby magazynowania wody. Przedstawione są również uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania przedsiębiorstw. W książce zaprezentowana została również krótka historia powstania współczesnych wodociągów. Książka będzie stanowić niezwykle cenne źródło wiedzy m.in. dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów systemów zaopatrzenia w wodę, studentów szkół wyższych studiujących na kierunkach technicznych. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-21754 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21753/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr.
Streszczenie: W podreczniku omówiono: definicję i klasyfikację odpadów; zbiórkę, przeładunek i transport odpadów i surowców wtórnych; unieszkodliwianie i usuwanie odpadów; recykling; rekultywację gruntów oraz systemy zintegrowanej gospodarki odpadami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17803, I-17802 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-17801/Czyt. (1 egz.)
Książka
CD
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Zob. CD-417
Bibliogr.
Streszczenie: W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji wodociągowych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykorzystano wiedzę zawartą w normach polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19731/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: W publikacji zaprezentowano nowoczesny warsztat wymiarowania urządzeń do odprowadzania wód opadowych oraz obiektów i urządzeń służących do ograniczenia ładunków zanieczyszczeń wnoszonych wraz ze ściekami opadowymi do odbiorników naturalnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19709 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19708 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Streszczenie: Monografia zawiera artykuły dotyczące wód opadowych, systemów zarządzania nimi, ochrony i możliwości ich oczyszczania. Opisane zostały także przykłady powodzi i ich wpływ na życie dotkniętych przez nie ludzi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1573 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1572/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono metody, procesy i technologie pozyskiwania substancji palnej z odpadów pochodzenia biologicznego, komunalnego, przemysłowego i innych oraz dostosowania powstałego paliwa do norm i jego certyfikacja
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. I-17800 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-17799/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Biologia środowiska. - Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.z.o.o., 2011. - 399 s. : il., wykr. ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie czy biologiczne metody klasyfikacji wód. Przedstawia także wodę, glebę i powietrze jako środowiska bytowania i przenoszenia mikroorganizmów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19730/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Załącznik do I-19731/Czyt.
Streszczenie: Zawiera: przykłady projektów, symbole graficzne, program Audytor-Sankom, katalogi firm, oprogramowanie dla gospodarki wodno-ściekowej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. CD-417 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliogr.
Streszczenie: Podręcznik zawiera ogólne zasady doboru, eksploatacji i prowadzenia remontów pomp wirowych. Autorzy mają nadzieję, że zakres wiedzy w nim zawarty pozwoli osobom pracującym na co dzień z pompami, a nie posiadającym szczegółowego przygotowania teoretycznego na uniknięcie często spotykanych w praktyce błędów i wynikających z nich problemów eksploatacyjnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19733 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19732/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej