Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(2)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(12)
unavailable
(1)
Branch
Czytelnia
(13)
Author
Bilska Grażyna
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Czapnik Grzegorz
(1)
Drewniacka Beata
(1)
Gruszka Zbigniew
(1)
Grzędzińska Kamila
(1)
Howorka Bolesław
(1)
Janiak Małgorzata
(1)
Janiak Małgorzata (bibliotekoznawca)
(1)
Januszko-Szakiel Aneta
(1)
Kisilowska Małgorzata
(1)
Krakowska Monika
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Próchnicka Maria
(1)
Sałaciński Krzysztof
(1)
Siwecka Dorota
(1)
Sosińska-Kalata Barbara
(1)
Szafrański Leszek (1973- )
(1)
Tadeusiewicz Hanna
(1)
Tafiłowski Piotr (1974- )
(1)
Wiorogórska Zuzanna
(1)
Wojciechowska Maja (bibliotekoznawca)
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
biblioteki
(6)
Dokumenty elektroniczne
(3)
Biblioteki cyfrowe
(2)
Informacja naukowa
(2)
Internet
(2)
Zarządzanie
(2)
informatyzacja
(2)
Archiwa
(1)
Archiwa cyfrowe
(1)
Archiwistyka
(1)
Bibliografia
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Digitalizacja
(1)
Historia
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Komunikacja
(1)
Metadane
(1)
Metodologia
(1)
Nauka o informacji
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Opis katalogowy
(1)
Prawo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Public relations
(1)
Repozytoria instytucjonalne
(1)
Społeczeństwo wiedzy
(1)
Usługi informacyjne
(1)
Wizualizacja (grafika)
(1)
Wojna
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
informacja techniczna
(1)
informator
(1)
język angielski
(1)
język francuski
(1)
język niemiecki
(1)
język polski
(1)
język rosyjski
(1)
prawo autorskie
(1)
słownik
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(4)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Książka znajduje się w Dziale Zbiorów Bibliotecznych (pok. 108)
Streszczenie: Informator dla bibliotekarzy zawierający 248 opisów adresów internetowych bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i innych witryn przydatnych w praktyce bibliotekarskiej - uszeregowanych w siedmiu działach tematycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19712/S [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Temat: biblioteki ; Prawo
Bibliogr.
Streszczenie: Komentarz stanowi próbę całościowego opracowania zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem aktu normatywnego "Ustawy o bibliotekach" poprzez omówienie każdego z jej artykułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19713 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Słownik przeznaczony dla bibliotekarzy, księgarzy i miłośników książki. Zawiera niemal 5700 haseł i odsyłaczy, wyjaśniających terminy polskie oraz odpowiedniki tych terminów w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Słownik zawiera oddzielne indeksy dla każdego z czterech zastosowanych języków obcych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19710/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Książka znajduje się w Dziale Zbiorów Bibliotecznych (pok. 108)
Bibliogr.
Streszczenie: Instrukcja, która zawiera zasady stosowania formatu MARC 21 przy katalogowaniu książek wydanych od 1801 roku i jest przeznaczona dla polskich bibliotek współpracujących z katalogiem centralnym NUKAT.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19714/S [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Rozdziały wstępne publikacji dotyczą historii prawa autorskiego, przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej (Konwencja berneńska) oraz przepisów o kosztach uzyskania przychodów przez twórców. Omówione zostały w książce kolejno wszystkie artykuły prawa autorskiego, a szczególna uwaga została zwrócona na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Swoje uwagi i komentarze autor opatrzył informacjami o orzeczeniach sądowych, o wyjaśnienia ministerstw, zwłaszcza resortu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19711 [magazyn] (1 egz.)
Book
CD
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Zob też. CD-403
Streszczenie: Monografia dotycząca bibliotek cyfrowych, która obejmuje całokształt zagadnień poczynając od genezy bibliotek cyfrowych, problemów terminologicznych, prawnych, poprzez opis procesów, metod, modeli, aż po omówienie istniejących bibliotek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19715/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 181)
Bibliografia, netografia na stronach 221-240.
Zawiera: Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - definicje, teorie, normy, projekty // Techniczne, prawne i ekonomiczne zagadnienia długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych // Organizacyjne zagadnienia długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych.
Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21892/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Zawiera: Konflikty zbrojne, kulturowe i terroryzm. Nowe wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego // Uroczysta sesja na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 50. rocznicy podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego // Międzynarodowe, regionalne i lokalne inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonego dziedzictwa kultury.
Tekst częściowo tłumaczony z języka angielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2566 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 162)
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 297-339.
Indeks.
Zawiera: Bibliografia jako przedmiot badań oraz źródło informacji historycznej i bieżącej // Bibliografia na forum międzynarodowym // Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) i programy pokrewne // Międzynarodowe systemy numeracji i identyfikacji dokumentów i ich twórców // Opis bibliograficzny dokumentów // Format opisu i wymiany danych // Próby unifikacji opracowania rzeczowego dokumentów w bibliografii // Organizacja pracy nad bibliografiami // Forma i zawartość bibliografii narodowych.
Współfinansowanie: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Praca stanowi próbę przedstawienia i podsumowania zjawisk, jakie wystąpiły w bi­bliografii na forum międzynarodowym w okresie powojennym, a praktycznie począw­szy od lat pięćdziesiątych XX w. do pierwszej dekady XXI w. włącznie. Przywoływane w publikacji przykłady i przeprowadzone badania dotyczą w głównej mierze kształtowa­nia się bibliografii narodowych, często stanowią one bowiem wzorzec i podstawę dla in­nych typów bibliografii. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21651/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 9)
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 182)
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliografia, netografia przy pracach.
Zawiera: Reinterpretacja koncepcji użytkownika usług informacyjnych // Logistyka informacji: przydatność w nauce o informacji i działalności informacyjnej // Information fllow model as an effective tool for supporting transformation and change in organizations // Utowarowienie treści publikowanych w Internecie. Społeczne aspekty problemu // Kartografia wiedzy w usługach informacyjnych // Wykorzystanie języka UML do eliminowania wieloznaczności w komunikatach naukowych // Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej // Jakość danych w systemie informacji naukowej // Cyfryzacja oferty wydawniczej a perspektywy rozwoju globalnego rynku publikacji w segmencie STM // Linked open data szansą dla bibliotek? // Towards open innovation of services using social media: the case of french academic libraries // Collaborative tagging vs. controlled vocabulary: a case study in healthcare area // Visual information and visual persuasion techniques in public relations activities promoting libraries // Toruń University's open access data project - a new role for university libraries // Innowacyjne usługi informacyjne w Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca // Blog jako narzędzie wykorzystania w edukacji informacyjne - na przykładzie blogu Niezbiędnik chemika // Nowe oprogramowanie dla Elektronicznej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - szanse, potrzeby, rzeczywistość // Nowa baza danych dla Polskiej Bibliografii Literackiej // Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych // The social influence on users' ratings of movies // Dostęp to za mało... Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników // Quality assessment of information services for business organizations: expectations and problems // Zastosowanie technologii informacyjnych w wybranych sektorach gospodarki narodowej // Jak informować o zdrowiu publicznym? Porównanie polskich i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez Narodowe Instytuty Zdrowia Publicznego.
Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Zgromadzone w niniejszej książce artykuły prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania i wdrażania w praktyce współczesnych usług informacyjnych, jednoznacznie potwierdzając zarówno rosnące znaczenie tych usług w rozwoju wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jak i potrzebę ich stałego doskonalenia oraz stale rozwijane możliwości, które w tym zakresie oferuje nowoczesna technologia informacyjna. Innowacyjność jest wpisana w istotę współczesnych usług informacyjnych, które z jednej strony są polem wykorzystywania potencjału nowych technologii, a z drugiej przyczyniają się do sukcesywnej ewolucji tego, co określamy mianem społeczeństwa informacyjnego, jego kultury i jego gospodarki opartej na wiedzy. [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21650/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 92)
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Wykorzystanie teorii zasobowej w praktyce i teorii zarządzania bibliotekami // Zarządzanie kapitałem ludzkim // Komunikacja i relacje // Kształtowanie wizerunku i zarządzanie marką biblioteki // Innowacyjność i zarządzania zmianami w bibliotekach // Zarządzanie nowymi technologiami, obsługa procesów.
Współfinansowanie: Uniwersytet Gdański
Streszczenie: W kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych można wyszczególnić wiele rodzajów zasobów niematerialnych, które w nich funkcjonują i mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz zwiększania atrakcyjności usług. Każda biblioteka dysponuje niepowtarzalnym, indywidualnym zasobem wartości, w inny sposób je rozbudowując, pozyskując i wykorzystując. Instytucje te dążą bowiem do odmiennych modeli organizacyjnych i koncentrują się na zdobywaniu różnych wartości w różnym czasie. Do najważniejszych zasobów niematerialnych bibliotek można zaliczyć: kapitał ludzki oraz umiejętności zarządzania wiedzą, zdolność do budowania strategii, pozwalających na przetrwanie w trudnym dla bibliotek czasie, a także umożliwiających ich rozwój i umacnianie pozycji w otoczeniu społecznym. W książce przedstawiono referaty prezentujące tą tematykę, jakże ważną dla współcześnie działających bibliotek. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21654/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 190)
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliografia, netografia na stronach 385-403. Indeks.
Zawiera: Wizualizacja // Terminologia dotycząca kolekcji cyfrowych i jej wizualizacja // Ewolucja modeli kolekcji cyfrowych i ich wizualizacje: analiza i porównanie // Piśmiennictwo naukowe o kolekcjach cyfrowych jako system informacyjny i możliwości wizualizacji jego analiz.
Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: "(...) książka stanowi lekturę interesującą, pouczającą i wnoszącą nowe ustalenia. Odznacza się znacznymi walorami naukowymi i zasługuje na szeroką rekomendację. Zasługuje w pełni na jej opublikowanie, zwłaszcza w czasach, gdy techniki wizualizacyjne stosowane są w coraz szerszym zakresie w różnych dyscyplinach naukowych i działaniach praktycznych, w czasach intensywnych dyskusji na temat znaczenia danetyzacji w życiu człowieka, jej wpływu na rozwój ludzkości, zarówno w wymiarze ekonomicznym, politycznym, a szczególnie aksjologicznym. Książka powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem nie tylko informatologów, ale i osób stosujących techniki wizualizacyjne w swojej pracy zawodowej [z recenzji prof. UP dr hab. Hanny Batorowskiej]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21648/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactcs, Practice ; 188)
Bibliografia, netografia na stronach 145-170. Indeks.
Zawiera: Terminologia, koncepcje i uwarunkowania zarządzania cyfrowymi zasobami informacyjnymi w ujęciu informatologicznym // Instytucjonalne repozytoria akademickie // Rozwiązania w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich // Modele zarządzania dokumentami elektronicznymi w polskich instytucjonalnych repozytoriach akademickich.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21653/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again