Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(13)
Author
Młynarski Tomasz
(3)
Andruszko Robert
(1)
Babik Wiesław
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Creswell John W
(1)
Darocha Tomasz
(1)
Deutsch Morton
(1)
Drwiła Rafał
(1)
Duda Dominik
(1)
Gilewicz Joanna
(1)
Gruszczak Artur
(1)
Hodalska Magdalena
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Kosiński Sylweriusz
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Kwiatkowska-Wójcikiewicz Violetta
(1)
Morrison James R. (1940- )
(1)
Nowicki Wojciech
(1)
Sadowski Jerzy
(1)
Sieczkowski Tomasz
(1)
Sławińska Teresa
(1)
Vrij Aldert (1960- )
(1)
Wilk Dariusz (1983- )
(1)
Williams Paul D
(1)
Wójcikiewicz Józef (1953- )
(1)
Ziarko Janusz
(1)
Świerczyńska-Głownia Weronika
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Adwokaci
(1)
Biegli
(1)
Policjanci
(1)
Prokuratorzy
(1)
Sędziowie
(1)
Subject
Bezpieczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Broń jądrowa
(2)
Energetyka
(2)
Klimat
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia
(2)
Terroryzm
(2)
Zwalczanie terroryzmu
(2)
Badania ilościowe
(1)
Badania jakościowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(1)
Diagnostyka medyczna
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Klasyfikacja
(1)
Komunikacja
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kłamstwo
(1)
Medycyna ratunkowa
(1)
Metodologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Nauki społeczne
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Postęp techniczny
(1)
Przemysły wysokiej techniki
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teoria gier
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Wypadki
(1)
Zaburzenia psychiczne
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
biblioteki
(1)
energia termojądrowa
(1)
polityka
(1)
religie
(1)
surowce
(1)
zdarzenia niebezpieczne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Opisy przypadków [Typ publikacji]
(1)
Podręcznik
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Słowa kluczowe / Wiesław Babik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. - 241 s. : rys. ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bibliotekarstwo
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Książka stanowi kompendium nt. słów kluczowych. Autor porusza problemy natury teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyczą one zarówno efektywności używania słów kluczowych w etykietowaniu oraz wyszukiwaniu informacji w wielkim, uniwersalnym i słabo kontrolowanym systemie rozproszonym, ale także teoretycznego problemu tozsamości obecnie używanych słów kluczowych z dawnymi klasycznymi i nieklasycznymi językami słów kluczowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19211/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Enchiridion.)
Bibliogr. s. 251-260. Indeksy.
Streszczenie: Bestsellerowy podręcznik Johna W. Creswella umożliwia porównanie trzech podejść badawczych - jakościowego, ilościowego i mieszanego - w jednej książce poświęconej metodologii. Te trzy podejścia autor zestawia ze sobą w procesie badawczym, począwszy od pierwszego etapu założeń filozoficznych aż do pisemnego raportu z badań. Przystępnie napisana książka prezentuje swoje idee w systemie hierarchicznym, dzięki czemu czytelnik może opanować pojęcia od najprostszych do najbardziej skomplikowanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21185, I-21184 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21183/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Socjologia
Tab.
Streszczenie: Prezentuje teoretyczne podstawy procesów społecznych o dużym znaczeniu dla zrozumienia i zarządzania konfliktami na wszystkich poziomach: interpersonalnym, wewnątrzgrupowym, organizacyjnym i międzynarodowym. Omawia procesy związane z konfliktami i sposoby ich konstruktywnego rozwiązywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18279 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18278/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliogr.
Streszczenie: Książka omawia terroryzm islamski, najważniejsze prawne i fizyczne metody zwalczania tego zjawiska oraz dokładny opis islamskich organizacji terrorystycznych z różnych regionów świata, ich psychologii, struktur i metod działania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-445/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Współczesne bezpieczeństwo funkcjonuje w coraz bardziej złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w wymiarze lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym. Sieciowa struktura bezpieczeństwa daje włączonym w nie podmiotom szerokie możliwości działania dzięki elastyczności, komunikacji, zdolnościom adaptacyjnym oraz dostępności zasobów. Oddziaływanie sił globalizacji na ład międzynarodowy, regionalne procesy wzmacniające, kontestujące lub odrzucające globalizację, a także lokalne tendencje do renacjonalizacji i kształtowania tożsamości na gruncie narodowym, religijnym bądź etnicznym są tematem rozważań prezentowanych w niniejszym tomie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2729, IBC-2728 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2727/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsza książka traktuje o hipotermii, leczeniu jej, postępowaniu przedszpitalnym, zatrzymaniu krązenia, zaburzeniach krzepnięcia krwi, leczeniu i terapii pozaustrojowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20891 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Bibliografie przy pracach.
Zawiera: Nowoczesne technologie w czynnościach procesowych i ekspertyzie sądowej // Poszukiwania miejsc pochówków w gruncie za pomocą nowoczesnych metod badawczych // Wprowadzenie // Czynności dochodzeniowo-śledcze // Wykorzystanie technik zdalnych // Terenowe prace poszukiwawcze // Podsumowanie // Praktyka ekspertyz pismoznawczych wobec współczesnych technik badawczych // Wprowadzenie // Ekspertyza pismoznawcza w praktyce // Podsumowanie // Mikroskopia polimorficzna jako najnowsza technologia badania dokumentów // Badanie dokumentów problemem współczesnego sądownictwa // Dotychczasowe propozycje rozwiązania problemu // Komputerowe wspomaganie pracy sędziów // Uproszczenie procedur w sprawach mniejszej wagi // Próby implementacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o dowodzie z dokumentów do Kodeksu postępowania karnego // Możliwości zwiększenia wydajności pracy biegłych // Komputerowe programy rozpoznające podpisy // Komputerowe programy wspomagające badania identyfikacyjno-porównawcze pisma // Kompleksowe wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej // Skomputeryzowany mikroskop polimorficzny jako narzędzie wspomagania technicznej ekspertyzy dokumentów // Badania środków kryjących za pomocą skanera polimorficznego // Wnioski // Identyfikacja człowieka na podstawie śladów linii papilarnych w świetle czynności procesowych i pozaprocesowych // Wprowadzenie // Ekspertyza daktyloskopijna // Przeszukania krajowe i międzynarodowe // Podsumowanie // Techniczne i prawne problemy zwalczania graffiti na obiektach zabytkowych // Wprowadzenie // Historia graffiti // Rodzaje graffiti // Problemy związane z graffiti // Prawnokarne możliwości zwalczania graffiti w Polsce oraz w wybranych krajach Europy // Zwalczanie graffiti w Polsce // Zwalczanie graffiti w Republice Czeskiej i w Słowacji // Zwalczanie graffiti we Francji // Zwalczanie graffiti w Republice Federalnej Niemiec // Techniczna ochrona zabytków nieruchomych przed graffiti // Budowa puszki i skład farby aerozolowej // Techniczne środki zabezpieczające powierzchnie przed graffiti // Techniczne środki usuwające graffiti // Procedury postępowania przed usuwaniem graffiti // Chemiczne metody usuwania graffiti // Metoda hydromechaniczna // Metoda strumieniowo-ścierna // Metoda laserowa // Usuwanie graffiti wykonanych techniką wydrapania // Podsumowanie // Rejestracja i ocena prawidłowości ekspertyzy wariograficznej (poligraficznej) // Wprowadzenie // Metoda Utah ZCT-DLT // Nagranie // Analiza czynności wstępnych i wywiadu przedtestowego // Analiza właściwego badania wariograficznego // Wnioski // Bezpieczeństwo na strzelnicach a nowoczesne technologie zabezpieczeń // Wstęp // Środki bezpieczeństwa // Bierne środki bezpieczeństwa // Cele strzeleckie // Maty wygłuszające w pomieszczeniach zamkniętych // Kulochwyt żaluzjowy // Monitoring na stanowiskach strzeleckich // Tarczociągi // Tarcze elektroniczne // Właściwa amunicja bezodpryskowa do strzelań IPSC // Wentylacja stanowisk w pomieszczeniach zamkniętych // Izolowanie pocisków i recykling łusek // Ochrona przed hałasem ze strzelnicy // Ochrona przeciwpożarowa // Bezpieczeństwo aktywne // Aktywne ochronniki słuchu // Elektroniczne trenażery strzeleckie // Kamizelki kevlarowe // Okulary ze szkłami bezodpryskowymi // Rękawice strzeleckie // Broń wytworzona przez drukarkę 3D // Podsumowanie // Zaginięcia kryminalne. Badania kryminalistyczne po latach // Wprowadzenie // Studium przypadku // Co? // Gdzie i kiedy? // Jak? Jakimi środkami? // Dlaczego? // Kto? // Możliwości współczesnej kryminalistyki // Metody obrazowania w kryminalistyce // Praktyczne zastosowanie technologii obrazowania 3D w opiniowaniu medyczno-sądowym i analizach kryminalistycznych // Obraz i środowisko 3D // Możliwości obrazowania 3D // Wykorzystanie obrazowania 3D w praktyce // Rekonstrukcja 3D miejsca zdarzenia // Wykorzystanie w kryminalistyce technik obrazowania i metod obliczeniowych stosowanych w inżynierii medycznej // Szczegółowe badania ciała ludzkiego i wirtualna sekcja zwłok // Cyfrowe badanie i wizualizacja 3D miejsca zdarzenia // Metody informatyczne i obliczeniowe // Autonomiczne maszyny // Modelowanie i symulacje komputerowe // Archiwizacja i analiza danych // Od gipsu do skanerów 3D. Krótka historia postępu technologicznego, który odcisnął piętno na współczesnej traseologii // Historia traseologii // Współczesna traseologia // Aparatura // Bazy danych oraz programy komputerowe // Skanery 3D // Akredytacja badań traseologicznych // Wykorzystanie współczesnych metod obrazowania w entomoskopii - początki "wirtualnej" entomologii sądowej // Materiał i metody // Wyniki i dyskusja // Chemia sądowa // Promieniowanie synchrotronowe w badaniach śladów kryminalistycznych // Metody wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe // Promieniowanie synchrotronowe w fizykochemii kryminalistycznej // Badania mikrookruchów szkła // Badania fragmentów powłok lakierowych // Badania farb i pigmentów w dziełach sztuki (warstwach malarskich) // Badania składu chemicznego cząstek brokatu // Techniczne badania dokumentów // Badania włókien // Badania śladów gleby i materiałów mineralnych // Inne potencjalne zastosowania promieniowania synchrotronowego w kryminalistyce // Współczesne wyzwania w badaniach pozostałości powystrzałowych // Ogólna charakterystyka śladów powystrzałowych // Pochodzenie pozostałości powystrzałowych // Zasięg i lokalizacja drobin powystrzałowych // Trwałość pozostałości po wystrzale z broni palnej // Cele poszukiwań śladów powystrzałowych // Techniki analityczne stosowane w badaniach mikrośladów powystrzałowych // Oględziny i badania optyczne // Spektroskopia w podczerwieni // Chromatografia sprzężona ze spektrometrią mas // Skaningowa mikroskopia elektronowa sprzężona ze spektrometrią rentgenowską // Powiązanie osoby podejrzewanej z faktem użycia broni palnej // Kryteria identyfikacji cząstek charakterystycznych // Znaczenie liczby ujawnianych drobin powystrzałowych // Rozmaitość spłonek a wartość identyfikacyjna ich pozostałości // Przestrzeliny - określenie wlotu, wylotu i odległości strzału // Badania optyczne i instrumentalne // Badania chemigraficzne // Typowanie amunicji na podstawie analizy jej pozostałości // Materiał porównawczy - pozostałości z wnętrza łuski naboju // Brak materiału porównawczego z wnętrza łuski // Mikroślady na powierzchni pocisku // Przyczynek do rekonstrukcji postrzału // Specyfika aktualnego rynku tekstylnego w Polsce i jej wpływ na interpretację wyniku badań kryminalistycznych // Preferencje konsumentów w zakresie tekstyliów // Badania Fashion Trend 2006 // Badania "Polska Strojna 2016. Trendy w zachowaniach zakupowych Polaków" // Badania populacyjne // Produkcja tekstyliów w Europie i na świecie // Zmiana jakości tekstyliów w trakcie użytkowania // Bezpieczeństwo użytkowania tekstyliów // Nowoczesne techniki ekstrakcji leków psychotropowych do fazy stałej wykorzystywane w analizach toksykologicznych // Fizykochemiczne podstawy procesu ekstrakcji do fazy stałej // Formaty stosowane w SPE // Charakterystyka i podstawowe właściwości sorbentów stosowanych w SPE // Charakterystyka i cechy wybranych sorbentów nowej generacji // Polimery imprintowane molekulamie // Immunosorbenty // Sorbenty oparte na węglu // Charakterystyka wybranych metodologii ekstrakcji leków psychotropowych // Ekstrakcja pochodnych fenotiazyny z krwi metodą PT-SPE // Przygotowanie próbki // Przebieg ekstrakcji // Optymalizacja warunków ekstrakcji // Wyniki oznaczeń // Ekstrakcja trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych z krwi metodą PT-SPE // Przygotowanie próbki // Przebieg ekstrakcji // Optymalizacja warunków ekstrakcji // Wyniki oznaczeń // Ekstrakcja leków z grupy benzodiazepin z moczu w kolumnach typu spin // Synteza sorbentu // Przygotowanie próbki i przebieg ekstrakcji // Wyniki oznaczeń // Metoda jednoczesnej ekstrakcji kwasowych i zasadowych leków psychotropowych z moczu w kolumnach typu spin // Synteza sorbentu // Przebieg ekstrakcji // Optymalizacja procedury // Wyniki oznaczeń // Ekstrakcja trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych metodą MEPS // Przygotowanie próbki // Przebieg ekstrakcji // Optymalizacja warunków ekstrakcji // Wyniki oznaczeń // Narzędzia informatyczne wspomagające czynności służb // Charakterystyka informatyki kryminalistycznej w Polsce w ujęciu teoretycznym // Wprowadzenie // Wykorzystanie komputerów w kryminalistyce obecnie i w najbliższej perspektywie // Zakres znaczeniowy informatyki kryminalistycznej // Propozycja nowego zdefiniowania informatyki kryminalistycznej oraz obszarów jej zastosowania // Teoretyczne i praktyczne aspekty informatyki kryminalistycznej w ujęciu autorskim // Narzędzia informatyczne w sprawach skomplikowanych // Analiza połączeń telefonicznych // Analiza przepływów finansowych // Inne moduły dziedzinowe // Analiza struktur organizacji przestępczych // Telefony komórkowe i sieci telekomunikacyjne jako źródło informacji dla organów ścigania // Dostęp do danych gromadzonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych // Dane zapisane w telefonie komórkowym // Dane zapisane w aplikacjach i systemach informatycznych // Możliwości lokalizacji telefonu komórkowego // Nowoczesne techniki działań operacyjnych ukierunkowane na zwalczanie cyberprzestępczości i terroryzmu w Wielkiej Brytanii // Ogólne założenia i cele lnvestigatory Powers Act // Organy nadzoru // Uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych // Pozyskiwanie treści przekazu telekomunikacyjnego (intercepcja) // Ingerencja w urządzenia elektroniczne // Masowe gromadzenie danych i dostęp do nich // Gromadzenie danych łączności masowej // Masowe przechwytywanie informacji // Masowa ingerencja w urządzenia // Gromadzenie zbiorów danych osobowych // Proces kontroli migracji a działania Unii Europejskiej // Oczekiwania obywateli Unii Europejskiej i działania organów UE // Unia bezpieczeństwa // Interoperacyjność istniejących systemów informacyjnych oraz ich połączenie.
Dla prokuratorów, policjantów, sędziów, adwokatów, biegłych, też studentów.
Współfinansowanie: Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński)
Streszczenia w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2995 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2994/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Streszczenie: W niniejszej książce autor analizuje obecne i przyszłe problemy w układzie globalnym, ukazując, że realizacja celów przeciwdziałania zmianom klimatu wymaga zarówno odzwierciedlenia w politykach energetycznych poszczególnych państw - emitentów, jak i regulacji w zakresie prawa międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2217 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2216/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka - bezpieczeństwo
Bibliogr.
Streszczenie: Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na problem globalnych zależności surowcowych i implikacji polityki energetycznej w XXI wieku. Opracowanie jest próbą zdefiniowania pojęcia "bezpieczeństwo energetyczne" w odniesieniu do regionów i krajów. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o skutki zależności od surowców (dla bezpieczeństwa gospodarczego i politycznego państwa) oraz ich wykorzystania jako narzędzia osiągania celów politycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19501/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Energia jądrowa ma wiele zalet, między innymi poprawia dywersyfikację źródeł energii i ogranicza zależność od nieodnawialnych surowców energetycznych (zwłaszcza paliw kopalnych), a także zmniejsza uciążliwość produkcji energii elektrycznej dla środowiska. Energia jądrowa stanowi niskoemisyjną alternatywę dla węglowodorów jest zasadniczym składnikiem koszyka energetycznego wielu państw. Jej upowszechnienie łączy się jednak z ryzykiem proliferacji technologii podwójnego zastosowania do programów rozwoju broni jądrowej. Nie istnieje odporna na proliferację współpraca nuklearna, a wiedza dotycząca działania reaktorów i wykorzystania technologii jądrowych może zostać zastosowana w celach wojskowych. Wspólnota międzynarodowa musi więc wypracować skuteczne mechanizmy nadzoru pokojowego współdziałania w dziedzinie energetyki jądrowej, by zapobiec wykorzystaniu technologii i materiałów dual use do celów militarnych. Szczególne znaczenie mają działania dotyczące ograniczenia dostępu do technologii wzbogacania/ przetwarzania paliwa nuklearnego przez wielostronne podejście i inicjatywy umiędzynarodowienia cyklu paliwowego jako najskuteczniejszej metody ograniczenia ryzyka proliferacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1894, I-20982, I-20981, I-20980 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1893/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia)
Indeks.
Zaburzenia neurorozwojowe // Zaburzenia ze spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne // Zaburzenia nastroju // Zaburzenia lękowe // Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne // Zaburzenia związane z traumą i stresem // Zaburzenia dysocjacyjne // Zaburzenia z objawami somatycznymi i pokrewne // Zaburzenia karmienia i odżywiania się // Zaburzenia wydalania // Zaburzenia snu i czuwania // Dysfunkcje seksualne // Zaburzenia tożsamości płciowej // Zaburzenia dezorganizujące, kontroli impulsów i zachowania // Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem // Zaburzenia poznawcze // Zaburzenia osobowości // Zaburzenia parafilne // Inne czynniki, które mogą być przedmiotem zainteresowania klinicznego //Pacjenci i diagnozy.
Streszczenie: Każdy, kto zajmuje się badaniem i leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, powinien się zapoznać z najnowszym wydaniem podręcznika DSM-5® bez tajemnic, który stal się podstawową pozycją na świecie w zakresie stawiania diagnozy. James Morrison rzetelnie i przystępnie prezentuje cale spektrum kategorii diagnostycznych DSM-5. Jego książka charakteryzuje się głęboką mądrością i humorem, które sprawiają, że może być ona cennym źródłem dla tysięcy klinicystów. W tym wyjątkowym opracowaniu autor prezentuje ponad 130 przykładów ilustrujących typowe obrazy kliniczne oraz proces badania diagnostycznego. Morrison rzeczowo omawia każdy przypadek, wyjaśniając, dlaczego dany pacjent pasuje do określonych kryteriów diagnostycznych i czemu inne rozpoznania są mało prawdopodobne. Na szczególną uwagę zasługują: • Krótkie przewodniki po kategoriach diagnostycznych omawianych w danym rozdziale. • Opisy zasadniczych cech, czyli prototypów, przedstawiające objawy i inne elementy diagnostyczne każdego zaburzenia. • Uwagi dotyczące kodowania, zawierające wskazówki na temat uszczegółowień, postaci i nasilenia zaburzeń. • Ramki uwypuklające główne pojęcia warte zapamiętania. • Tabele umożliwiające łatwy dostęp do ważnych informacji. Objaśniając zawiłości kryteriów DSM-5, autor przedstawia zarówno kody ICD-10-CM, jak i ICD-9-CM w odniesieniu do każdego zaburzenia. Zamieszcza także Skalę Całościowej Oceny Funkcjonowania (GAF) wraz z jasnym uzasadnieniem jej stosowania [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-22420 (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Streszczenie: W książce zawarto próbę usystematyzowania problemów związanych z komunikowaniem o bezpieczeństwie. Relacjonowanie śmiertelnych wypadków, kataklizmów, katastrof i zbrodni oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu jest dla reportera jednym z największych wyzwań zawodowych. Dziennikarze, podobnie jak policjanci, strażacy i lekarze, widzą nieraz to, czego większość ludzi wolałaby nie oglądać. Jak zatem mówić o ofiarach, aby uszanować ich godność i wrażliwość odbiorców, którzy coraz częściej dostrzegają w mediach pogoń za sensacją i nadmierne epatowanie okrucieństwem? Jak relacjonować dramatyczne wydarzenia, nie przeszkadzając służbom ratunkowym? Na te i inne pytania poszukują odpowiedzi policjanci, psycholodzy, dziennikarze, rzecznicy prasowi, językoznawcy, medioznawcy, politolodzy i prawnicy, których rozważania znajdują się na kartach tej książki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2001 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2000/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia na stronach [221]-242. Indeks.
Dla studentów, naukowców, specjalistów z dziedziny psychologii, kryminologii, policjantów oraz prawników.
Streszczenie: Dlaczego ludzie kłamią i jak można wykrywać kłamstwa? Istnieje bogata literatura psychologiczna poświęcona tym fundamentalnym pytaniom, a niniejsza publikacja szczegółowo omawia istotną wiedzę oraz przedstawia wskazówki mające pomóc w jak najlepszym wykrywaniu oszukiwania. Aldert Vrij opisał analizy różnic indywidualnych (związanych z płcią, wiekiem i osobowością) w zachowaniu kłamców. Zaprezentował także interesujące badania dotyczące sposobów, w jakie oszukiwanie odzwierciedla się zarówno w rzeczywistym obiektywnym zachowaniu niewerbalnym, jak i w postrzeganych wskazówkach niewerbalnych, które mogą pomóc obserwatorowi wykrywającemu oszustwo lub wprowadzić go w błąd. Książka zawiera nie tylko bogate omówienie fizjologicznych aspektów oszukiwania i poligrafu jako metody wykrywania kłamstw, ale także dokładne omówienie obecnego stanu wiedzy w zakresie analizy treści i oceny wiarygodności wypowiedzi werbalnych i spisanych zeznań. Kończą ją rozważania na temat tego, jak pracodawcy mogą poprawić swoją umiejętność wykrywania oszukiwania poprzez koncentrację na kluczowych aspektach zachowania kłamcy oraz przez świadomość i kontrolę ich własnego zachowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22486, I-22485 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22484/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Studia bezpieczeństwa to najobszerniejszy z dostępnych podręczników przedmiotu. Czytelnik znajdzie w nim szczegółowy przegląd najważniejszych ujęć teoretycznych badań bezpieczeństwa, najczęściej używanych pojęć i szczególnie ważnych zagadnień.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1397 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1396/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Autor wskazuje na jednostkowe, społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania zarządzania wiedzą w szkole, przedstawia koncepcje wykorzystania zarządzania wiedzą w praktyce bezpieczeństwa, co powinno się stać źródłem inspiracji dla pedagogów w projektowaniu działań doskonalących i rozwijających szkolne systemy bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1152 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again