Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Gogolin Marek
(2)
Jureńczyk Łukasz
(1)
Karasiewicz Tomasz
(1)
Kubanek Anita
(1)
Moraczewski Krzysztof
(1)
Rytlewski Piotr
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Sierzputowska Kamila
(1)
Stepczyńska Magdalena
(1)
Wiłkość Monika
(1)
Żeńkiewicz Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dobra kultury
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
NATO
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Policjanci
(1)
Polimery
(1)
Prawa człowieka
(1)
Przymus bezpośredni
(1)
Psychologia
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
biologia
(1)
fizjologia
(1)
metale
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Odpowiedzialność za środowisko - wybrane problemy kształtowania postaw proekologicznych // Osobowościowe i społeczne wyznaczniki bezpieczeństwa człowieka // Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce - niedostatki i rekomendacje // Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w aspekcie przeciwdziałania terroryzmowi powietrznemu // Organizacja struktur obrony cywilnej // Proces komunikowania się w sytuacjach kryzysowych na przykładzie wybranej gminy // Kształtowanie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych // Analiza numeryczna wpływu wentylacji pomieszczenia na szybkość propagacji dymu podczas pożaru // Zastosowanie logiki rozmytej w monitorowaniu trendu zmian powodziowych w centrum zarządzania kryzysowego // Pathfinder - nowoczesny program symulacyjny ewakuacji osób oraz pomoc dydaktyczna w kształceniu inżynierskim // Porównanie możliwości dostępnych aplikacji do wstępnej analizy skażeń chemicznych w zarządzaniu kryzysowym na poziomie województw, powiatów i gmin // Zastosowanie ABC do optymalizacji zużycia paliwa w helikopterze podczas zrzutu kapsuły z wodą // Zapobieganie niebezpieczeństwu zniszczenia urządzeń ciśnieniowych instalacji przemysłowych za pomocą koncepcji "przeciek przed rozerwowaniem".
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2854, IBC-2853 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2852/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Bezpieczeństwo czy obronność? Współczesne dylematy teoretyczne // Rola i miejsce obrony cywilnej w realizacji poszczególnych faz zarządzania kryzysowego i jej organizacja // Rola systemu zarządzania kryzysowego w zapewneniu ciągłości funcjonowania państwa // Dekonstrukcyjne i konstrukcyjne funkcje zagrożeń w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego // Zarządzanie kryzysowe a ochrona ludności // Wsparcie wojskowe administracji i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych // Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w obszarze funkcjonowania służb ratowniczych // Platforma LMS ILIAS narzędziem edukacji dla bezpieczeństwa i proobronności. Doświadczenia i rekomendacje Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku // Szkoła chicagowska a koncepcja ekologii dla bezpieczeństwa // Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - opieka nad zabytkami // Bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego w strefie przygranicznej - wyniki badań własnych // Poczucie bezpieczeństwa dorosłych mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Raport z badań // Zjawiska pękania w wyrobach przemysłowych i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyń i urządzeń // Narkomania jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2857, IBC-2856 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2855/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia daje odpowiedzi na wiele ważnych pytań związanych z tym jak należy współcześnie pojmować bezpieczeństwo i jakich dziedzin ono tak naprawdę dotyczy. Autorzy posiadają szeroką i ugruntowaną wiedzę nie tylko w zakresie opisywanych zagadnień, ale także z dziedziny historii, nauk o polityce, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie i prawa, w tym prawa międzynarodowego.

Powiązane rekordy:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1477, IBC-1476, IBC-1475 (3 egz.)
Book
In basket
Zmieniona wersja rozprawy doktorskiej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 157-164.
Zawiera: Przymus bezpośredni jako atrybut państwa // Zastosowanie przymusu bezpośredniego na gruncie obowiązującego prawa // Zasady i granice stosowania środków przymusu bezpośredniego i ich wpływ na prawa i wolności jednostki // Odpowiedzialność funkcjonariuszy państwowych za naruszenie praw jednostki poprzez nieprawidłowe zastosowanie środków przymusu bezpośredniego // Środki ochrony praw jednostki w przypadku przekroczenia uprawnień w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego.
Streszczenie: Opracowanie stanowi niezwykle udaną, ciekawą i wartościową monografię dotyczącą zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Problematyka ta, szczególnie w aspekcie ograniczenia praw jednostki, nie jest zbyt często podejmowana w opracowaniach naukowych, co jeszcze zwiększa wartość książki. Praca jest bardzo interesująca i doskonale udokumentowana. Zainteresuje z pewnością nie tylko szerokie kręgi przedstawicieli prawa, w tym zapewne w szczególności policjantów i prokuratorów. Adresatem książki są też wszyscy ci, którym temat wydaje się po prostu ciekawy, gdyż wiedza z tego zakresu może się okazać przydatna każdemu. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3114 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3113/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Życie człowieka zorganizowane jest wokół trzech zegarów: słonecznego, społecznego oraz biologicznego. Chronotyp można rozpatrywać jako indywidualny wzorzec synchronizacji tych zegarów przejawiający się w preferowanym przez jednostkę typie aktywności dobowej wyrażonym w wymiarze poranności-wieczorności. Coraz częściej podkreśla się wagę uwzględniania chronotypu w badaniach dotyczących funkcjonowania poznawczego człowieka. Książka jest raportem badań nad relacjami pomiędzy chronotypem i funkcjonowaniem poznawczym oraz polimorfizmami genów zegarowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21052 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21051 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Chemia - tworzywa sztuczne
Streszczenie: Książka pełni funkcję podręcznika akademickiego, który umożliwia poznanie niektórych fragmentów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, a także sposobów badań i wytwarzania wybranych właściwości materiałów inżynierskich. Monografia jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków: inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa i mechatronika.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20275, I-20274 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20273/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again