Source
Katalog zbiorów
(11)
Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(9)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(6)
Author
Szwed-Walczak Anna
(3)
Maj Ewa
(2)
Sokół Wojciech
(2)
Bulanda Władysław
(1)
Chmiel Bogusław
(1)
Clark Francis Eugene
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar A
(1)
Jędrzejski Łukasz
(1)
Kobus Józef
(1)
Kozak Danuta
(1)
Kurek Ewa
(1)
Lewkowicz Łukasz
(1)
Mazurek Kamil
(1)
Nazimek Dobiesław
(1)
Niećko Jerzy
(1)
Paul Eldor Alvin
(1)
Pleszczyński Jan (1958- )
(1)
Truchlińska Bogumiła (1948-2020)
(1)
Ziętek Agata W
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Bezpieczeństwo
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Ochrona środowiska
(2)
System obronny państwa
(2)
polityka
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Aksjologia
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Dobra kultury
(1)
Elektryczność
(1)
Gospodarka przestrzenna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Obiekty zabytkowe
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Organizacje paramilitarne
(1)
Teoria poznania
(1)
Terroryzm
(1)
Urbanistyka
(1)
Wartość
(1)
Zagrożenia cywilizacyjne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
biologia
(1)
fizyka
(1)
kultura i sztuka
(1)
mechanika
(1)
ordery i odznaczenia pożarnicze
(1)
podręcznik
(1)
technologia
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Bośnia i Hercegowina
(1)
Europa
(1)
Irlandia
(1)
Pakistan
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Streszczenie: Książka zawiera informacje podstawowe z mechaniki, omawia własności cieczy i gazów, własności cieplne materii, przedstawia zagadnienie elektryczności i magnetyzmu, optyki i budowy atomu, a także podstawowe informacje z fizyki kwantów i zagadnienia zanieczyszczeń okołoziemskiego środowiska kosmicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-441, IBC-440 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-439/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono możliwości kształtowania przestrzeni przez poszczególne organy samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem planowania przestrzennego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-429, IBC-428 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-401/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Podręcznik ma ułatwić studentom przygotowanie do zajęć terenowych. Treść została podzielona na cztery główne rozdziały, obejmujące zagadnienia realizowane w programie ćwiczeń terenowych i wycieczek technicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17283/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kwestie bezpieczeństwa należą do najważniejszych problemów współczesnego świata. Zagrożenia gospodarcze, klimatyczne, militarne, terrorystyczne to sprawy, którymi w ogromnej mierze żyją współcześni ludzie. Stąd duże zainteresowanie polityków i mediów. Coraz mocniej rozwija się też na tym tle refleksja naukowa - polska, europejska i światowa. Redaktorzy dzieła zauważają, że na Zachodzie problematyka bezpieczeństwa nabrała szczególnego wymiaru po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w USA, 11 marca 2004 roku w Hiszpanii, 7 lipca 2005 roku w Wielkiej Brytanii, 7 stycznia 2015 roku we Francji. Poza tym, konflikt na Ukrainie czy kryzys migracyjny związany z wojną na Bliskim Wschodzie skłoniły naukowców do pogłębienia refleksji nad różnymi aspektami wskazanej tu problematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1997, IBC-1996 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Drugi tom książki „Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski” pozwala na zaprezentowanie Czytelnikom kolejnej odsłony serii wydawniczej poświęconej problematyce asekuracji spokoju kontynentu i na jego tle gwarantowania harmonii i ładu państwu narodowemu na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. W intencji redaktorów i autorów ma wypełnić lukę w badaniach rozmaitych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, społeczeństwa, jednostki ludzkiej. Motyw przewodni stanowi myśl „Quisque ius habet vivere, liberi esse et in tuto vivere” a więc „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1999, IBC-1998 (2 egz.)
Book
In basket
Form of Work
Subject
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Rozważania o kierunkach rozwoju technologii, o ich ewaluowaniu i o tym, jak się w tym wszystkim odnajduje człowiek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-400, IBC-345 (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., ind., tab.
Streszczenie: [Zamieszczono informacje o fundamentalnych procesach zachodzących w ekosystemach.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-16822 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach [455]-472. Indeks.
Zawiera: Komunikacja i komunikowanie z perspektywy filozoficznej // Ropoznawanie komunikacji. Żywioł i konstrukty // Komunikacyjne pole poznawcze // Komunikacja : natura i kultura // Jednostki komunikcji, sytuacja komunikacyjna i obszar niedookreśloności // Obrońcy komunikacji. Sofiści i Sokrates // Wrogowie komunikacji. Platon i aprioryści // Proces Sokratesa a media masowe //Berkeley redivivus. Media masowe // Wiedza i dyskurs medialny // Komunikacja face-to-face a komunikacja medialna // Etos w komunikacji medialnej // Komunikacyjny kryzys epistemologiczny.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21897/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach. Indeks.
Streszczenie: Teksty zamieszczone w niniejszym tomie zostały uporządkowane w czterech działach: organizacje paramilitarne jako przedmiot badań naukowych, tradycje paramilitarne w Polsce, organizacje paramilitarne we współczesnej Polsce oraz organizacje paramilitarne w Europie i na całym świecie. Prezentowane teksty w głównej mierze mają charakter studium przypadku. Autorzy wykazali się zróznicowanym podejściem badawczym, co znalazło odzwierciedlenie w stosowaniu wielości i zróżnicowaniu podejść badawczych politologii, socjologii i historii. Artykuły zawarte w opracowaniu przedstawiają stan badań realizowanych do czerwca 2016 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2417 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2416 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Aksjologia kultury. Między filozofią kultury a kulturoznawstwem // Diagnoza i terapia askjologii // Wielość aksjologii: bogactwo i zagrożenie? // Człowiek istotą aksjologiczną. W kręgu metafizyki i antropologii wartości // Arystokracja ducha - o ciemnej stronie doskonałości moralnej // Społeczeństwo dobrobytu a pragnienie dobrostanu // Etyczne implikacje współczesnych estetyzacji // Wartości hakerskie jako podstawa kultury informacjonalizmu // Antywartości jako przedmiot badań i refleksji. Zarys problematyki // Religijność jako wartość w polskiej kulturze tradycyjnej // Wartości religijne we współczesnej kulturze. (Stanowisko Josepha Ratzingera/Benedykta XVI) // Wartości sakralne a koncepcja homo religiosus // O (nie)odpowiedzialności aksjologicznej menedżerów kultury // Refleksja jako wartość w edukacji muzealnej // Sposoby formułowania ocen w krytyce artystycznej skierowanej do współczesnej młodzieży // Krytyka artystyczna późnej nowoczesności // Antropologiczne kryteria wartościowa dzieł sztuk performatywnych. Refleksje teoretyczne.
Streszczenie: Zbiór tekstów "aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje" pod redakcją Bogumiły Truchlińskiej zawiera dziewiętnaście prac naukowych autorów reprezentujących siedem uczelni wyższych. Mają one charakter interdyscyplinarny - wśród nich są zarówno teksty filozoficzne, jak i kulturoznawcze, psychologiczne i inne. Tematycznie są podporządkowane ogólnemu i aktualnemu zagadnieniu określanemu mianem aksjologia współczesności. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22266 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 297-323.
Streszczenie: Współczesne symbole związane z tożsamością kulturową nabierają nowego znaczenia kształtując wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu, w wymiarze zarówno globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Tym samym kultura, przez wiele lat traktowana jako nieistotna w stosunkach międzynarodowych, zbyt ulotna, z jednej strony - nieprzystająca do brutalnej rzeczywistości, z drugiej - traktowana bardzo instrumentalnie lub pozostawiona artystom i profesjonalistom związanym ze sztuką, nabiera nowego znaczenia, stając się czynnikiem wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Fenomen bezpieczeństwa kulturowego wiąże się z dynamiką przepływów osób, idei, wzorców zachowań, dóbr kultury. W efekcie niektóre kultury mogą czuć się szczególnie zagrożone, co wiąże się z wysoką wrażliwością i niską podatnością na zmiany obiektywnie zachodzące w środowisku międzynarodowym. Państwa również nie zawsze dysponują wystarczającym potencjałem pozytywnych działań lub nie posiadają wystarczających zdolności adaptacyjnych. Jest to konsekwencja poziomu ich rozwoju, funkcjonowania instytucji politycznych, świadomości mieszkańców. Do komponentów bezpieczeństwa kulturowego należy zaliczyć: zachowanie tożsamości kulturowej, języka, dorobku kulturowego, zwyczajów czy religii. Bezpieczeństwo kulturowe wiąże się też pośrednio z ochroną praw kulturalnych człowieka, z poszanowaniem praw mniejszości kulturowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1953, IBC-1952 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1951/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again