Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(7)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(7)
Author
Cieślarczyk Marian
(2)
Filipek Agnieszka
(2)
Araucz-Boruc Agnieszka
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kubiak Mariusz
(1)
Kubiak Mariusz (nauki o obronności)
(1)
Kunikowski Jerzy
(1)
Potempski Sławomir
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Wawrzyńczak Anna
(1)
Ważniewska Joanna
(1)
Świderski Andrzej W
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Bezpieczeństwo
(5)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(3)
System obronny państwa
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Ratownictwo
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Badania naukowe
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Ewakuacja
(1)
Globalizacja
(1)
Klimat
(1)
Kultura
(1)
Młodzież
(1)
Narkotyki
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Policja
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Ryzyko przemysłowe
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szkolenie
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wpływ na środowisko
(1)
Zagrożenia cybernetyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zanieczyszczenia chemiczne środowiska
(1)
dzieci
(1)
misje pokojowe
(1)
obrona
(1)
ochrona zdrowia
(1)
teoria
(1)
uzależnienie
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja dla bezpieczeństwa
Bibliogr. s. 191-197.
Streszczenie: Pojęcie edukacji dla bezpieczeństwa obejmuje nieustannie poszerzający się zakres treściowy, obejmując w swojej strukturze przysposobienie wojskowe, przysposobienie obronne, wychowanie patriotyczno-obronne, wychowanie obronne i edukację obronną. Dzieje się tak, co słusznie zauważa Autorka, ze względu na doświadczenia płynące z przeszłości oraz charakter współczesnych zagrożeń. Treść recenzowanej książki mieści się w obszarze problemowym bezpieczeństwa narodowego i dotyczy przygotowań obronnych społeczeństwa, a zwłaszcza przysposobienia obronnego młodzieży. Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego Studia nad recenzowaną książką, a także jakość jej opracowania wskazują, że zanalizowania i opisania tego problemu mogła się podjąć osoba, która posiada gruntowną wiedzę zarówno z zakresu obronności, jak również szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Wysoko oceniając całość opracowania, widzę jego przydatność nie tylko dla potrzeb studiów realizowanych współcześnie, lecz znacznie szerszą. [Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Kunikowskiego]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1947 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1946/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja prezentuje materiały z II Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w pazdzierniku 2010 r. Książka zawiera wiele artykułów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Mogą one okazać się przydatne w rozwoju teorii bezpieczeństwa zdrowotnego i w badaniach empirycznych, jednak przede wszystkim w działalności edukacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1026 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Autorzy niniejszej publikacji to członkowie Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego (SkNBN) działającego przy Instytucie Nauk Społecznych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zamieszczone w książce artykuły stanowią odzwierciedlenie ich zainteresowań naukowych z zakresu bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1028, IBC-1027 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja dla bezpieczeństwa
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy książki wskazują na potrzeby społeczne w kształtowaniu wartości i postaw pro-obronnych w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz kształceniu państwowym. Edukacja dla bezpieczeństwa służyć powinna przygotowaniu, zwłaszcza młodzieży, do odpowiedniego zachowania i postępowania na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof i innych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-907/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - metodologia
Bibliogr.
Streszczenie: Opracowanie dotyczące teoretycznych aspektów bezpieczeństwa i obronności państwa. Książka adresowana do wszystkich osób, które chcą poznać istotę zjawiska bezpieczeństwa i mechanizmy jego stawania się, a tym samym doskonalić swoją kulturę bezpieczeństwa po to, żeby żyć bezpieczniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-875, IBC-874 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-873/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Przedmiotem analizy jest zarządzanie kryzysowe, a szczególnie jego psychospołeczne i prakseologiczne aspekty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2179 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2178/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo i ochrona ludności
Streszczenie: Niniejsza pozycja wydawnicza ujmuje treści ogólne, naukowe oraz edukacyjne w zakresie ochrony ludności i bezpieczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1742 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1740/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest kolejną pracą zbiorową słuchaczy Studiów Podyplomowych Edukacji dla Bezpieczeństwa. Przedstawione treści są odwzorowaniem osobistych poglądów na bezpieczeństwo i jego zagrożenia. W kontekście jego postrzegania i osobistych odczuć. Niektóre treści mają też mocne, charakterystyczne odniesienie do literatury przedmiotu i założeń prawnych i organizacyjnych bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1745, IBC-1744, IBC-1743 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 539-554.
Zawiera: Szacowanie ryzyka awarii instalacji przemysłowych // Metodologia oceny ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście dyrektywy SEVESO II/III // Modele źródeł emisji // Modele transportu i dyspersji w atmosferze // Modele dyspersji skażeń w środowisku wodnym // Metody obliczeń lądowych rozlewisk NAPL // Palność // Wybuchy // Modele skutków // Ilościowe metody szacowania ryzyka // Ryzyko środowiskowe // Przykład analiza ryzyka instalacji bazy paliw // Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych z wykorzystaniem prototypu systemu RAT-IF.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3175/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [313]-332.
Zawiera: Bezpieczeństwo. O istocie pojęć i paradygmatach w naukach o bezpieczeństwie // Logika gwarancją bezpieczeństwa // Postmodernizacyjne wymiary wolności i bezpieczeństwa // Zagrożenie bezpieczeństwa w interpretacji psychologicznej // Trzy filary kultury bezpieczeństwa a trzy warstwy bezpieczeństwa personalnego // Uwarunkowania kultury funkcjonowania administracji publicznej we współczesnej Polsce // Kultura studiowania // Kultura zarzadzania informacjami niejawnymi w Polsce //Polityka i strategia bezpieczeństwa w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku // Skandynawiaw europejskiej strategii bezpieczeństwa morskiego według wizji USA i Wielkiej Brytanii w połowie lat 40 XX wieku // Współczesny terroryzm a bezpieczeństwo międzynarodowe. Wybrane aspekty // Współczesne migracje a bezpieczeństwo państw Europy // Status inwalidów wojennych i weteranów powstań narodowych w II RP // Wybrane psychologiczne aspekty ochrony ludności w działaniach obrony cywilnej // Handel ludźmi w problematyce bezpieczeństwa transgranicznego Polski // Bezpieczeństwo społeczne - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne // Transdyscyplinarne studia nad kulturą bezpieczeństwa w badaniach dr. hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2958/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again