Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(15)
only on-site
(14)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(14)
Author
Maciejewski Jan
(7)
Stochmal Małgorzata
(4)
Wiśniewska-Paź Barbara
(3)
Sokołowska Agnieszka
(2)
Bednarczyk Michał
(1)
Bojarski Paweł
(1)
Bujak Adam
(1)
Błażewski Maciej
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Fiodorów Sławomir
(1)
Hofman Daria
(1)
Jabłoński Mariusz
(1)
Jeżewski Jan
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Liberacki Marcin
(1)
Ludziejewski Zdzisław
(1)
Małecki Witold
(1)
Pieńkowski Piotr
(1)
Wygoda Krzysztof
(1)
Zawartka-Czekaj Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(9)
Policja
(4)
Socjologia
(4)
Służby mundurowe
(4)
Administracja publiczna
(3)
Bezpieczeństwo
(3)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(3)
System obronny państwa
(3)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Pożarnictwo
(2)
Prawo
(2)
Ratownictwo medyczne
(2)
Terroryzm
(2)
Wojsko
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Administracja rządowa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Handel ludźmi
(1)
Kształcenie
(1)
Metodologia
(1)
Migracja
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Przestępczość
(1)
Samochody
(1)
Straż graniczna
(1)
Stres
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transport drogowy
(1)
Współpraca
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zakłady penitencjarne
(1)
bezpieczeństwo państwa
(1)
działania militarne
(1)
informatyzacja
(1)
ochrona zdrowia
(1)
przepisy
(1)
religie
(1)
sytuacje nadzwyczajne
(1)
służby
(1)
telekomunikacja
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia dotyczące informacji publicznej oraz procedur ich udostępniania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17273 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17272 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Książka na temat regulacji prawnych najskuteczniejszych w ochronie środowiska przed zanieczyszczeniami emitowanymi przez samochody.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17293 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17292 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Tab.
Streszczenie: Omówiono tematykę aktywności zawodowej kobiet w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa w kontekście socjologicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-308, B-307 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-306/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: [Podręcznik pełni funkcję podstawową z zakresu wiedzy o samorządach terytorialnych i administracji w wybranych krajach. Podano niektóre dane dotyczące społeczności lokalnych w Europie (Anglia, Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-15851 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3861)
(Prawo, ISSN 0524-4544 ; 326)
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: OSP - organizacje pozarządowe // OSP a gmina oraz KSRG // OSP w działaniu // Różne.
Publikacja sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Spis treści oraz streszczenia także w języku angielskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21899 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21898/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Socjologia, ISSN 2543-8662 ; 71)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 3871)
(Grupy Dyspozycyjne)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia przy pracach.
Zawiera: Teoretyczne rozważania nad kształtowaniem systemu bezpieczeństwa państwa // Czynniki warunkujące system bezpieczeństwa // Czynniki społeczne wpływające na bezpieczeństwo // Instytucjonalne aspekty kreowania stanu bezpieczeństwa // Oblicza terroryzmu a bezpieczeństwo.
Streszczenia w języku angielskim. Spis treści również w języku angielskim.
Streszczenie: Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, którego nie może udźwignąć indywidualna jednostka życia społecznego, dlatego trudne zadania z tego zakresu przejmuje administracja publiczna. Aby realizować skutecznie ten cel, konieczny jest ciągły i krytyczny namysł oraz podejmowanie systematycznych, wcześniej „ćwiczonych” działań w celu ochrony i obrony społecznego krajobrazu. Wiele problemów dotyczących różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa może być rozwiązanych wyłącznie przez profesjonalistów, ponieważ tylko ich działanie gwarantuje zniwelowanie luk sprzyjających generowaniu gróźb niebezpieczeństwa destabilizujących struktury społeczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2822, IBC-2821 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2820/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: Publikacja przedstawia referaty na temat socjologii grup dyspozycyjnych i bezpieczeństwa okresu przemian w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-305, B-304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-303/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Seria Socjologia LXII
Streszczenie: Potrzeba poczucia bezpieczeństwa znajduje się na jednym z najbardziej eksponowanych, o ile nie na najwyższym miejscu w hierarchii potrzeb człowieka. Świadomość, że nic nie grozi nam, naszym rodzinom i najbliższym pozwala planować życie osobiste i zawodowe w dowolnym kierunku. Niestety, w obecnym momencie dziejowym bezpieczeństwo, zamiast być czymś oczywistym, staje się luksusem, na który stać tylko te państwa i społeczeństwa, które mają sprawnie zorganizowaną obronę przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1795, IBC-1794 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1793/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: W monografii podjęto problematykę zabezpieczania struktur społecznych przed nieuchronnymi następstwami zagrożeń ekologicznych, technogennych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym. Zagrożenia należące do każdej z tych kategorii powodują daleko idące, negatywne następstwa w różnych dziedzinach życia społecznego, dezorganizując osiągnięty w rozwoju cywilizacyjnym ład struktur społecznych. Wyspecjalizowane podmioty systemu bezpieczeństwa – formacje, służby, straże czy inspekcje – określone w socjologii mianem grup dyspozycyjnych stanowią siły bezpośredniego reagowania na zaistniałe zagrożenia zarówno w wymiarze interwencji, jak i działań zabezpieczających i ochronnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2046 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2045/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Seria Socjologia LX
Streszczenie: W naukowy i obiektywny sposób zaprezentowano tu zagadnienia współpracy wybranych grup dyspozycyjnych, których współdziaąłnie ma znaczący wpłym na rzecz bezpieczeństwa państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1786 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1785/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia, ISSN 2543-8662 ; 69)
Bibliografia po każdym rozdziale.
Streszczenie: Powszechność oraz różnorodność występowania zjawisk kryzysogennych wymaga sprawiedliwego wprzęgnięcia w administracyjne tryby coraz bardziej wązsko wyspecjalizowanych, ale i innowacyjnych grup dyspozycyjnych, kompetentnych w przeciwdziałaniu destrukcyjnej sile zagrożeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2496, IBC-2495 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2494/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Współczesna rzeczywistość bezpieczeństwa narodowego to niezwykle ciekawe pole badawcze. W książce podjęto tę problematykę, mając na celu teoretyczny rozwój socjologii bezpieczeństwa jako nowej dziedziny badań, jak również dostarczenie opisu stanu społecznej świadomości bezpieczeństwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1575, IBC-1574 (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Monografia jest socjograficzną analizą roli Państwowej Straży Pożarnej jako grupy dyspozycyjnej paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa, realizującej zadania zabezpieczania, obrony i ochrony przed zagrożeniami destabilizującymi ład społeczny. Socjologiczną charakterystykę fenomenu pożarnictwa zawodowego osadzono w socjokulturowych uwarunkowaniach kultury bezpieczeństwa rozwijanej w miarę postępu cywilizacyjnego. Zurbanizowane przestrzenie społeczne i antropogeniczne zawierają immanentne cechy (nie)bezpieczeństwa, dlatego w toku codziennej służby funkcjonariusze PSP odpierają reżim destrukcyjnych sił zagrożeń naturalnych, technogennych czy społecznych o podłożu konfliktogennym, przywracając funkcjonalność danego zakresu społecznego bądź chroniąc jego cenione przez wspólnotę dobra wspólne. Następuje to w procesach habitualizacji ratownictwa rozumianego jako instytucjonalne wzorce dyspozycyjnych działań realizowanych w sferze bezpieczeństwa publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1856, IBC-1855, IBC-1854, I-20840, I-20839 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20838/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Edukacja dla bezpieczeństwa
Streszczenie: W części pierwszej zostały zamieszczone teksty dotyczące różnych wymiarów oraz problemów szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa. Część druga poświęcona jest specyfice szkolenia wybranych formacji mundurowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1775 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1774/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Ksiażka odnosi się do ważnych zagadnień obronności państwa jako filaru systemu bezpieczeństwa we współczesnych uwarunkowaniach. Przedstawione artykuły przybliżają wiele aspektów społecznych związanych z obronnością państwa i inicjatywami proobronnymi w obrębie struktur wojskowych, państwowych, w wymiarze ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2109, IBC-2108, IBC-2107 (3 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia, ISSN 2543-8662 ; 70)
Księgozbiór czytelni: : Edukacja dla bezpieczeństwa
Bibliografia przy rozdziałach.
Spis treści i streszczenia w języku angielskim.
Streszczenie: Jest to kolejna monografia poświęcona różnym wymiarom relacji między bezpieczeństwem a edukacją. Tym razem głównym punktem zainteresowania stały się trzy aspekty: 1. Współczesne zagrożenia, czyli co powinno być przedmiotem edukacji na rzecz bezpieczeństwa i kogo powinna ona dotyczyć? 2. W oparciu o jakie metody oraz gdzie powinien odbywać się proces edukacji na rzecz bezpieczeństwa (kwestie dotyczące instytucji, programów kształcenia, współpracy, proporcji między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi oraz miejscem ich realizacji)? 3. Kto powinien uczyć ludzi zasad bezpiecznych zachowań (uwrażliwiania, rozpoznawania zagrożeń, prewencji i reagowania)? Kwestia edukacji kadr, kompetencji kadry prowadzącej szkolenia / edukację oraz współdziałania dyrekcji / nauczycieli ze służbami militarnymi i paramilitarnymi w wymiarze kształcenia uczniów i studentów na różnych szczeblach struktury szkolnej i uczelnianej. Wszystkie trzy aspekty są komplementarne wobec siebie. Istotą sukcesu jest ich rozwój i kooperacja, potrzeba doskonalenia, czerpania wzorców i ich sukcesywnego wdrażania w celu stałego podnoszenia jakości bezpieczeństwa oraz świadomości jego znaczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2615, IBC-2614 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2613/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Przegląd prawa i administracji ; Tom 106)
Streszczenie: Problematyka powszechnej ochrony ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej została zbadana i przedstawiona w kilkudziesięciu opracowaniach naukowych obejmujących ujęcia dotyczące zagadnień podstawowych stanów nadzwyczajnych, administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych, jednostek w systemie bezpieczeństwa oraz „ustaw pożarniczych” w systemie bezpieczeństwa. Opracowania te zostały przygotowane między innymi przez pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i byłych oraz aktualnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2174, IBC-2173, IBC-2172 (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again