Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(14)
Author
Grosset Ryszard
(4)
Mochnaczewski Piotr
(3)
Kuc Bolesław Rafał
(2)
Rutkowski Cezary
(2)
Wiatr Sławomir
(2)
Anszczak Marcin
(1)
Bolesta Andrzej
(1)
Bolkowska Zofia
(1)
Cegiełka Kazimierz (1944- )
(1)
Ciekankowski Zbigniew
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Daniecki Wojciech
(1)
Dominiak Bartosz
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Madej Zbigniew
(1)
Milewski Leonard
(1)
Perycz Eugeniusz
(1)
Równy Kazimierz
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Bezpieczeństwo narodowe
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
Zarządzanie
(3)
Socjologia
(2)
prawo międzynarodowe
(2)
Alarmowanie
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Bioterroryzm
(1)
Broń chemiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Gospodarka
(1)
Kierowanie
(1)
Logistyka
(1)
Matematyka
(1)
Miasta
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Ratownictwo
(1)
Symulacja
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
broń biologiczna
(1)
etyka
(1)
podręcznik
(1)
polityka
(1)
prognozowanie
(1)
rachunek prawdopodobieństwa
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Terroryzm
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono zagrożenie terroryzmem chemicznym, biologicznym wraz z charakterystyką wybranych czynników, które mogą byc użyte w ataku terrorystycznym i cyberterroryzmem oraz metody zwalczania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-724, IBC-723 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-722/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Studiowanie matematyki należy rozpocząć od opanowania treści zawartych w rozdziale poświęconym wiadomościom wstępnym. Podane są w nim podstawowe pojęcia z logiki matematycznej, teorii zbiorów i oznaczenia używane w dalszej części opracowania. Książka jest podzielona na rozdziały, w których są prezentowane między innymi pojęcia, przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Odpowiedzi do zadań są dołączone na końcu opracowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1023/30, W-1023/29, W-1023/28, W-1023/27, W-1023/26, W-1023/25, W-1023/24, W-1023/23, W-1023/22, W-1023/21, W-1023/20, W-1023/19, W-1023/18, W-1023/17, W-1023/16, W-1023/15, W-1023/14, W-1023/13, W-1023/12, W-1023/11, W-1023/10, W-1023/9, W-1023/8, W-1023/7, W-1023/6, W-1023/5, W-1023/4, W-1023/3 (28 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1023/2 Czyt., W-1023/1 Czyt. (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja jest efektem konferencji naukowej, która odbyła się 23 kwietnia 2010 roku na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Autorzy poszczególnych opracowań podzielili się refleksjami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju różnych sfer życia zarówno w skali regionu, jak i kraju. Zaprezentowali rolę infrastruktury w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia związane z jej nieprawidłowym lub zbyt powolnym rozwojem. Cele konferencji zostały osiągnięte. Jej uczestnicy - pracownicy naukowo-badawczy - podjęli istotne dla współczesnego rozwoju bezpieczeństwa problemy, natomiast studenci mieli okazję zgłębić omawiane kwestie, a także poznać ludzi nauki i praktyki, którzy tworzą dziś i jutro bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-853 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera prace z konferencji dotyczącej roli jaką odgrywa infrastruktura w społeczno-ekonomicznym rozwoju Mazowsza. Omawia problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, zagadnienia infrastruktury Mazowsza w polityce samorządu województwa, zabezpieczeń infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsiębiorczości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-369 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono problematykę władzy w funkcjonowaniu organizacji i społeczności: żródła i instrumenty władzy, przyczyny zachowań politycznych, opis relacji w różnych układach np. między członkami zarządu a dyrektorami, efektywność gry o wpływy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19130 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Celem książki jest wskazanie różnorodności i interdyscyplinarności obszaru nazywanego bezpieczeństwem wewnętrznym. Do pracy nad książką zostali zaproszeni naukowcy i praktycy rozmaitych specjalności, wywodzący się głównie z kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Poruszane przez nich problemy są ważnymi głosami w dyskusji dotyczącej zapewnienia stabilnych warunków rozwoju społeczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1034, IBC-903, IBC-902 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-901/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Przedstawia wyniki badań na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców dużych miast, na które wpływa nie tylko skuteczność organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ale także relacje międzyludzkie, poglądy otoczenia, media, gotowość niesienia pomocy innym w sytuacji zagrożenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18799, I-18797 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18798 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie - ryzyko
Materiały z konf. nauk. zorganizowanej w dn. 21-22 czerwca 2007 r. przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono kulturowe uwarunkowania ryzyka, ryzyko w procesie podejmowania decyzji, metody i techniki zarządzania ryzykiem, metody i techniki optymalizowania ryzyka.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-733, IBC-732 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-731/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Temat: Socjologia
Bibliogr.
Streszczenie: Autorzy analizują styl pracy współczesnego menedżera poprzez badanie takich czynników jak: długość dnia pracy, gotowość do pracy ekstremalnej, wpływ na pracę nowych technologii, przeciążenie pracą, stres. Próbują stworzyć charakterystykę badanej zbiorowości opisując m.in. wiek, płeć, wykształcenie, poziom zarobków, pozycję w hierarchii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18800 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono teorię i praktykę zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwo polityczne, publiczne, gospodarcze, biznesu i socjalne.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-729 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-728/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, podczas której przeprowadzono dyskusje z udziałem autorytetów naukowych i moralnych na temat kierunków i zasad etyki, których powinna przestrzegać kadra kierownicza przedsiębiorstw. W publikacji zostały zaprezentowane opinie osób związanych profesjonalnie z budownictwem oraz tych, których rady mogą pomóc w godzeniu działalności biznesowej z wymaganiami moralnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1627/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera artykuły dotyczące tematyki migracji, porusza problematykę przepisów międzynarodowych regulujących sytuację uchodźców, zawiera krytykę działalności ONZ w zakresie rozwiązywania problemów osób przesiedlanych. Przedstawia zmiany, jakie zaszły w polityce imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej oraz postawy społeczeństwa polskiego wobec migrantów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-368 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja przytacza wyniki badań, których celem było zbadanie postrzegania, rozumienia funkcji i sposobu korzystania z telefonu komórkowego w gminie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-882 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono definicje, współzależności oraz podstawy prognozowania, uwarunkowania wynikające ze zmienności zjawisk, matematyczne i niematematyczne metody prognozowamia, oraz prognozowanie z zastosowaniem powiązań tych samych i róznych metod.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-727, IBC-726, IBC-725 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Indeks.
Streszczenie: Zawiera artykuły dotyczące prawa ochrony środowiska, omawia zmiany w rozwoju tego prawa, kwestie związane z ustawodawstwem polskim, prawem Unii Europejskiej oraz współpracą międzynarodową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18801 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. pierwsza z nich to to refleksje, rozważania i autorskie propozycje w zakresie tożsamości bezpieczeństwa wewnętrznego- jego zakresu, istoty, przedmiotu, miejsca i roli w systemach nadrzędnych, relacji zewnętrznych . Druga część pracy poświęcono problematyce kierowania i zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, procesowi, wytworom i narzędziom projektowania i realizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególonie na poziomie polityczno-strategicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-883/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Omawia problematykę bezpieczeństwa cywilnego i jego relacje z innymi dziedzinami bezpieczeństwa takimi jak bezpieczeństwo wojskowe, wewnętrzne, publiczne, zarządzanie kryzysowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-979/10, W-979/9, W-979/8, W-979/6, W-979/5, W-979/4, W-979/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-979/2 [magazyn], W-979/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again